Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 05/2020/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 55259 công văn

1

Công văn 2020/UBND-VX năm 2021 về thiết lập vùng phong tỏa để tăng cường kiểm soát, phòng chống dịch bệnh COVID-19 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

2020/UBND-VX,Công văn 2020 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Thiết lập vùng phong tỏa chống dịch bệnh COVID19,Hồ Chí Minh thiết lập vùng phong tỏa chống dịch bệnh COVID19,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2021

2

Công văn 3462/UBND-KGVX năm 2020 thực hiện Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND do thành phố Hà Nội ban hành

3462/UBND-KGVX,Công văn 3462 2020,Thành phố Hà Nội,Thực hiện Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND Hà Nội,Quy định mức thu học phí giáo dục mầm non,Quy định mức thu học phí giáo dục phổ thông,Tài chính nhà nước,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 28/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2020

3

Công văn 2580/BGDĐT-GDDT năm 2020 về báo cáo tình hình 05 năm thực hiện Quyết định 5596/-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Hạnh phúc ---------------- Số: 2580/BGDĐT-GDDT Vv báo cáo tình hình 05 năm thực hiện Quyết định số 5596/-BGDĐT ngày 24/11/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2020 Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo (danh sách kèm theo) Để báo cáo Chính phủ về tình

Ban hành: 15/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2020

4

Công văn 2548/BGDĐT-GDTC năm 2020 hướng dẫn về tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định 1076/-TTg do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

2548/BGDDT-GDTC,Công văn 2548 2020,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định 1076/-TTg,Tổng kết 05 năm thực hiện Tổng thể phát triển Giáo dục,Giáo dục thể chất và thể thao trường học,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 13/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2020

5

Công văn 698/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2020 về tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định 1501/-TTg do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

--------------- Số: 698/BGDĐT-GDCTHSSV V/v: Tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 1501/-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2020 Kính gửi: - Các sở giáo dục và đào tạo; - Các đại học, học viện; các trường đại học, cao

Ban hành: 05/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2020

6

Công văn 1065/UBND-NNTN năm 2018 về đính chính Quyết định 05/2018/QĐ-UBND do tỉnh Cà Mau ban hành

1065/UBND-NNTN,Công văn 1065 2018,Tỉnh Cà Mau,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1065/UBND-NNTN V/v đính chính Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND

Ban hành: 09/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2018

7

Công văn 1138/UBND-KH&ĐT về đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020 và năm 2020 do thành phố Hà Nội ban hành

1138/UBND-KH&ĐT V/v Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020 và năm 2020 Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2020 Kính gửi: - Các sở, ban, ngành Thành phố; - Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã. Kế hoạch đầu tư công

Ban hành: 06/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2020

8

Công văn 408/UBND-TN năm 2018 về đính chính nội dung văn bản tại Quyết định 05/2018/QĐ-UBND do tỉnh Lai Châu ban hành

05/2018/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 Lai Châu, ngày 02 tháng 4 năm 2018 Kính gửi: - Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Tư pháp - UBND các huyện, thành phố Lai Châu. Ngày 09/02/2018 Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND về điều kiện, tiêu

Ban hành: 02/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2018

9

Công văn 10070/UBND-TH năm 2020 về đính chính Quyết định 20/2020/QĐ-UBND do tỉnh Khánh Hòa ban hành

10070/UBND-TH,Công văn 10070 2020,Tỉnh Khánh Hòa,Đính chính Quyết định 20/2020/QĐ-UBND Khánh Hòa,Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã phường,Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức thị trấn,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 24/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2020

10

Công văn 3510/UBND-KT năm 2020 về đính chính Quyết định 15/2020/QĐ-UBND do tỉnh Bình Dương ban hành

3510/UBND-KT,Công văn 3510 2020,Tỉnh Bình Dương,Đính chính Quyết định 15/2020/QĐ-UBND Bình Dương,Đơn giá dịch vụ đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương,Đơn giá dịch vụ đăng ký tài sản gắn liền với đất,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 23/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2021

11

Công văn 1047/BĐKH-GNPT năm 2020 về vướng mắc thực hiện Thông tư 05/2020/TT-BCT do Cục Biến đổi khí hậu ban hành

1047/BDKH-GNPT,Công văn 1047 2020,Cục Biến đổi khí hậu,Thực hiện Thông tư 05/2020/TT-BCT,Vướng mắc thực hiện Thông tư 05/2020/TT-BCT,Quản lý chất làm suy giảm tầng ô-dôn,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 09/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2020

12

Công văn 2020/TCHQ-TXNK năm 2021 về trả hồ sơ đề nghị xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành

2020/TCHQ-TXNK,Công văn 2020 2021,Tổng cục Hải quan,Đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa,Trả Đơn đề nghị xác định trước mã số,Trả Đơn xác định trước mã số hàng hóa,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2021

13

Công văn 4512/UBND-KT năm 2020 về thực hiện Quyết định 22/2020/QĐ-TTg do thành phố Hà Nội ban hành

4512/UBND-KT,Công văn 4512 2020,Thành phố Hà Nội,Thực hiện Quyết định 22/2020/QĐ-TTg Hà Nội,Giảm tiền thuê đất của năm 2020,Giảm tiền thuê đất ảnh hưởng bởi dịch Covid 19,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 16/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2020

14

Công văn 05/BXD-VLXD năm 2018 cho ý kiến về chuyển đổi công nghệ sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công, lò đứng liên tục, lò vòng sang công nghệ sản xuất bằng lò tuynel do Bộ Xây dựng ban hành

05/BXD-VLXD,Công văn 05 2018,Bộ Xây dựng,Chuyển đổi công nghệ ,Sản xuất gạch đất sét nung ,Sản xuất gạch bằng lò thủ công ,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/BXD-VLXD V/v cho ý

Ban hành: 07/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2018

15

Công văn 2756/TCHQ-GSQL năm 2021 về nhập khẩu các chất HCFC và HFC theo Thông tư 05/2020/TT-BCT do Tổng cục Hải quan ban hành

2756/TCHQ-GSQL,Công văn 2756 2021,Tổng cục Hải quan,Nhập khẩu HCFC theo Thông tư 05/2020/TT-BCT,Nhập khẩu HFC theo Thông tư 05/2020/TT-BCT,Nnhập khẩu các chất làm suy giảm tầng ôzôn,Xuất nhập khẩu,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 04/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2021

16

Công văn 05/TXNK-PL năm 2018 về thực hiện Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

05/TXNK-PL,Công văn 05 2018,Cục thuế xuất nhập khẩu,Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt,Biểu thuế nhập khẩu,Áp dụng Biểu thuế nhập khẩu,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 02/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2018

17

Công văn 5420/UBND-KTN năm 2020 về đính chính hiệu lực thi hành tại Điều 2 Quyết định 23/2020/QĐ-UBND do tỉnh Phú Thọ ban hành

5420/UBND-KTN,Công văn 5420 2020,Tỉnh Phú Thọ,Đính chính hiệu lực Quyết định 23/2020/QĐ-UBND,Đính chính Quyết định 23/2020/QĐ-UBND Phú Thọ,Đính chính Quyết định khai thác đất đắp nền công trình,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 03/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2020

18

Công văn 2506/UBND-TP năm 2020 về đính chính Quyết định 04/2020/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân Quận 8 thành phố Hồ Chí Minh ban hành

2506/UBND-TP,Công văn 2506 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Đính chính Quyết định 04/2020/QĐ-UBND Quận 8,Đính chính Quy chế tổ chức Phòng Văn hóa Quận 8,Quy chế tổ chức hoạt động Phòng Văn hóa Quận 8,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 13/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2020

19

Công văn 05/CNĐP-CCN năm 2017 trả lời đề nghị hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Krông Klang do Cục Công nghiệp địa phương ban hành

Số: 05/CNĐP-CCN V/v trả lời đề nghị hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng CCN Krông Klang Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2017 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Trả lời đề nghị hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp (CCN) Krông Klang, huyện Đakrông tại Tờ trình số 5121/TTr-UBND ngày 01 tháng

Ban hành: 05/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2017

20

Công văn 05/TTg-CN năm 2017 bổ sung Quy hoạch và cấp phép hoạt động khoáng sản 02 khu vực mỏ đá hoa tại xã Phan Thanh, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái do Thủ tướng Chính phủ ban hành

05/TTg-CN,Công văn 05 2017,Thủ tướng Chính phủ,Hoạt động khoáng sản,Cấp phép hoạt động khoáng sản,Quản lý hoạt động khoáng sản,Không đấu giá quyền khai thác khoáng sản ,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.223