Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 05/2020/NQ-H��ND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 33665 văn bản

1

Nghị định 05/2020/NĐ-CP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành

quyết số 15/2005/NQ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về các biện pháp cấp bách ngăn chặn dịch cúm gia cầm (H5N1) và dịch cúm A (H5N1) ở người. Điều 2. Bãi bỏ một phần văn bản quy phạm pháp luật Bãi bỏ một phần các văn bản quy phạm pháp luật sau đây: 1. Điều 2 Nghị định số 79/2011/-CP ngày 05 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ

Ban hành: 03/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2020

2

Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện trong năm 2021 đối với một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang

05/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 05 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Tiếp tục thực hiện một số Nghị quyết Hội đồng,Tiếp tục thực hiện một số Nghị quyết Tuyên quang,Tiếp tục thực hiện một số Nghị quyết trong 2021,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 15/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2020

3

Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ khám sức khỏe chuyên khoa cho học sinh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

05/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 05 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Chính sách hỗ trợ khám sức khỏe chuyên khoa cho học sinh,Hỗ trợ khám sức khỏe chuyên khoa cho học sinh Vũng Tàu,Chính sách hỗ trợ khám sức khỏe cho học sinh Vũng Tàu,Giáo dục,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU --------

Ban hành: 04/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2021

4

Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án đợt 1 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

05/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 05 2020,Tỉnh Tây Ninh,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa thực hiện dự án,Chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án đợt 1,Chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án Tây Ninh,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 31/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2020

5

Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND quy định về chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức bồi dưỡng và khoán kinh phí đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; ở thôn, khu dân cư; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, ở thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương

05/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 05 2020,Tỉnh Hải Dương,Khoán kinh phí đối với người hoạt động không chuyên trách,Mức bồi dưỡng đối với người hoạt động không chuyên trách,Chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG -------

Ban hành: 25/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2020

6

Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hải Phòng

05/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 05 2020,Thành phố Hải Phòng,Công tác phổ biến giáo dục pháp luật Hải Phòng,Mức chi công tác chuẩn tiếp cận pháp luật,Mức chi công tác hòa giải ở cơ sở Hải Phòng,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 22/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2020

7

Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ công tác đấu tranh với tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An

05/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 05 2020,Tỉnh Nghệ An,Hỗ trợ công tác đấu tranh với tội phạm ma túy,Chính sách hỗ trợ công tác đấu tranh với ma túy,Nghệ An hỗ trợ đấu tranh tội phạm ma túy,Trách nhiệm hình sự HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 22/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2020

8

Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016–2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

05/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 05 2020,Tỉnh Quảng Ngãi,Điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn,Đầu tư công trung hạn cân đối ngân sách,Điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn Quảng Ngãi,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 21/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2020

9

Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định 09/2013/-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/2020/NQ-HĐND Khánh Hòa, ngày 21 tháng 7 năm 2020 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỨC CHI CHO CÔNG TÁC HỖ TRỢ NẠN NHÂN VÀ CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ NẠN NHÂN QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 09/2013/-CP NGÀY 11 THÁNG 01 NĂM 2013 CỦA

Ban hành: 21/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2020

10

Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND quy định về phí tham quan di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và Bảo tàng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

05/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 05 2020,Tỉnh Bình Dương,Phí tham quan di tích lịch sử tỉnh Bình Dương,Phí tham quan Bảo tàng tỉnh Bình Dương,Phí tham quan danh lam thắng cảnh tỉnh Bình Dương,Thuế - Phí - Lệ Phí,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 20/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2020

11

Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND về giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm C thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

05/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 05 2020,Tỉnh Vĩnh Phúc,Giao Ủy ban quyết định chủ trương đầu tư,Chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm C,Giao Ủy ban quyết định dự án thuộc Hội đồng tỉnh Vĩnh Phúc,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2020

12

Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND quy định về các loại phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

05/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 05 2020,Tỉnh Trà Vinh,Phí thuộc lĩnh vực tài nguyên tỉnh Trà Vinh,Phí thuộc lĩnh vực môi trường tỉnh Trà Vinh,Các loại phí thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2020

13

Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Định

05/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 05 2020,Tỉnh Bình Định,Hệ số điều chỉnh giá đất tính tiền sử dụng đất,Hệ số điều chỉnh giá tính tiền thuê đất,Xác định giá đất tính tiền thuê đất Bình Định,Bất động sản,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2020

14

Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND về hỗ trợ thực hiện Chương trình “Sữa học đường” trong cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2020 - 2025

05/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 05 2020,Tỉnh Bắc Ninh,Chương trình Sữa học đường tỉnh Bắc Ninh,Chương trình Sữa học đường trong giáo dục mầm non,Chương trình Sữa học đường trong giáo dục tiểu học,Giáo dục,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2020

15

Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

05/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 05 2020,Tỉnh Ninh Thuận,Giá chữa bệnh không thuộc thanh toán bảo hiểm Ninh Thuận,Giá khám bệnh không thuộc thanh toán bảo hiểm Ninh Thuận,Giá khám chữa bệnh không thuộc phạm vi Quỹ bảo hiểm,Bảo hiểm,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN --------

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2020

16

Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi thực hiện hỗ trợ các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

05/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 05 2020,Tỉnh Phú Thọ,Thực hiện hỗ trợ các hoạt động khuyến nông,Mức chi hỗ trợ các hoạt động khuyến nông Phú Thọ,Nội dung mức chi hoạt động khuyến nông Phú Thọ,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 15/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2020

17

Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

05/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 05 2020,Tỉnh Đắk Nông,Mức chi quà tặng mừng thọ người cao tuổi Đắk Nông,Mừng thọ người cao tuổi Đắk Nông,Quy định mức chi quà tặng xã hội Đắk Nông,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 15/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2020

18

Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND thông qua điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

05/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 05 2020,Tỉnh Lạng Sơn,Quy hoạch thăm dò khai thác sử dụng khoáng sản,Điều chỉnh Quy hoạch thăm dò Khoáng sản Lạng Sơn,Quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 13/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2020

19

Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký kinh doanh đối với hộ gia đình, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã do Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

05/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 05 2020,Tỉnh Bình Phước,Sử dụng lệ phí đăng ký kinh doanh đối với hộ gia đình,Quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh đối với hộ gia đình,Sử dụng lệ phí đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phước,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 13/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2020

20

Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND quy định về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Tiền Giang quản lý

05/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 05 2020,Tỉnh Tiền Giang,Giá dịch vụ khám bệnh không thuộc quỹ bảo hiểm y tế,Giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh tỉnh Tiền Giang,Giá khám bệnh không thuộc Quỹ Bảo hiểm Tiền Giang,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.204
server250