Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 05/2017/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 9520 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 170.555 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 35.733 CÔNG VĂN
1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 05:2016/BTC về Phao tròn cứu sinh dự trữ quốc gia

QCVN05:2016/BTC,Quy chuẩn QCVN05:2016,Bộ Tài chính QCVN 05: 2016/BTC QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI PHAO TRÒN CỨU SINH DỰ TRỮ QUỐC GIA National technical regulation on ring life buoy for national reserve MỤC LỤC Lời nói đầu 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi điều chỉnh 1.2. Đối tượng áp

Ban hành: 14/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2017

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN VI:2017 về Bộ tiêu chuẩn quốc gia về thuốc (Gồm 64 tiêu chuẩn, chia thành 5 phần)

TCVNVI:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVNVI:2017,***,Công nghệ- Thực phẩm,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN Vl:2017 BỘ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VỀ THUỐC (GỒM 64 TIÊU CHUẨN, CHIA THÀNH 5 PHẦN) Set of national standards for medicines MỤC LỤC Phần 1: Phương pháp kiểm nghiệm thuốc và chuyên mục Phụ lục 1.27 Thuật

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2018

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7835-X05:2016 (ISO 105-X05:1994) về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần X05: Độ bền màu với dung môi hữu cơ

TCVN7835-X05:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7835-X05:2016,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7835-X05:2016 ISO 105-X05:1994 VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU - PHẦN X05: ĐỘ BỀN MÀU VỚI DUNG MÔI HỮU CƠ Textiles - Tests for colour fastness - Part X05: Colour fastness to organic solvents Lời nói

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2017

4

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 05:2015/BCT về Amôni Nitrat dùng để sản xuất thuốc nổ nhũ tương

QCVN05:2015/BCT,Quy chuẩn QCVN05:2015,Bộ Công thương,Công nghiệp QCVN 05: 2015/BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AMÔNI NITRAT DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC NỔ NHŨ TƯƠNG National Technical Regulations of Ammonium nitrate for producing Emulsion explosives Lời nói đầu QCVN 05 : 2015/BCT do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật

Ban hành: 22/06/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2015

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11862:2017 (ISO/TR 16476:2016) về Mẫu chuẩn - Thiết lập và thể hiện liên kết chuẩn đo lường của các giá trị đại lượng được ấn định cho mẫu chuẩn

TCVN11862:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11862:2017,***,Công nghiệp,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11862:2017 ISO/TR 16476:2016 MẪU CHUẨN - THIẾT LẬP VÀ THỂ HIỆN LIÊN KẾT CHUẨN ĐO LƯỜNG CỦA CÁC GIÁ TRỊ ĐẠI LƯỢNG ĐƯỢC ẤN ĐỊNH CHO MẪU CHUẨN Reference materials - Establishing and expressing metrological traceability

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2018

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11736:2017 về Công trình thủy lợi - Kết cấu bảo vệ bờ biển - Thiết kế, thi công và nghiệm thu

TCVN11736:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11736:2017,***,Xây dựng,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11736:2017 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - KẾT CẤU BẢO VỆ BỜ BIỂN - THIẾT KẾ, THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Hydraulic structures - Coastal protection structures - Design, construction and acceptance Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2018

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11781:2017 về Nhựa đường – Phương pháp xác định độ cứng chống uốn từ biến bằng lưu biến kế dầm chịu uốn (BBR)

TCVN11781:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11781:2017,***,Xây dựng,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11781:2017 NHỰA ĐƯỜNG - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ CỨNG CHỐNG UỐN TỪ BIẾN BẰNG LƯU BIẾN KẾ DẦM CHỊU UỐN (BBR) Determining the Flexural Creep Stiffness of Asphalt Binder Using the Bending Beam Rheometer (BBR) Lời nói

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2017

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11711:2017 về Nhựa đường - Thử nghiệm xác định ảnh hưởng của nhiệt và không khí bằng phương pháp sấy màng mỏng

TCVN11711:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11711:2017,***,Xây dựng,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11711:2017 NHỰA ĐƯỜNG - THỬ NGHIỆM XÁC ĐỊNH ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT VÀ KHÔNG KHÍ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẤY MÀNG MỎNG Asphalt materials - Test method for effect of heat and air on a thin-film of asphalt materials (Thin-film

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2017

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11782:2017 về Bê tông nhựa - Chuẩn bị thí nghiệm bằng phương pháp đầm lăn bánh thép

TCVN11782:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11782:2017,***,Xây dựng,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11782:2017 BÊ TÔNG NHỰA - CHUẨN BỊ THÍ NGHIỆM BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẦM LĂN BÁNH THÉP Asphalt concrete - Specimen prepared by steel roller compactor Lời nói đầu TCVN 11782 : 2017 được xây dựng trên cơ sở tham khảo

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2017

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11791:2017 (ISO 630-5) về Thép kết cấu - Điều kiện kỹ thuật khi cung cấp thép chịu ăn mòn khí quyển

TCVN11791:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11791:2017,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11791:2017 ISO 630-5 THÉP KẾT CẤU - ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT KHI CUNG CẤP THÉP CHỊU ĂN MÒN KHÍ QUYỂN Structural steels -Technical delivery conditions for steels with improved atmospheric corrosion resistance Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2017

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11805:2017 về Đường sắt đô thị - Hệ thống hãm - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN11805:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11805:2017,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11805:2017 ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ - HỆ THỐNG HÃM - YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Urban railway - Brake system - Technical requirements and testing methods Lời nói đầu TCVN 11805 : 2017 được xây dựng trên cơ sở tham khảo

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2017

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11806:2017 (EN 12299:2009) về Ứng dụng đường sắt - Độ thoải mái của hành khách - Đo lường và đánh giá

TCVN11806:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11806:2017,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11806:2017 EN 12299:2009 ỨNG DỤNG ĐƯỜNG SẮT - ĐỘ THOẢI MÁI CỦA HÀNH KHÁCH - ĐO LƯỜNG VÀ ĐÁNH GIÁ Railway applications - Ride comfort for passengers - Measurement and evaluation Lời nói đầu TCVN 11806:2017 hoàn toàn

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2017

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11807:2017 về Bê tông nhựa - Phương pháp xác định độ góc cạnh của cốt liệu thô

TCVN11807:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11807:2017,***,Xây dựng,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11807:2017 BÊ TÔNG NHỰA - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ GÓC CẠNH CỦA CỐT LIỆU THÔ Hot mix asphalt concrete - Method of test coarse aggregate angularity Lời nói đầu TCVN 11807 : 2017 được xây dựng trên cơ sở tham

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2017

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11794:2017 về Cơ sở bảo dưỡng sửa chữa ô tô và các phương tiện tương tự - Yêu cầu chung

TCVN11794:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11794:2017,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11794:2017 CƠ SỞ BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA Ô TÔ VÀ CÁC PHƯƠNG TIỆN TƯƠNG TỰ - YÊU CẦU CHUNG Motor vehicles and the similarities service workshops. General requirements Lời nói đầu Tiêu chuẩn TCVN 11794 : 2017 do Cục Đăng kiểm

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2017

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11710:2017 về Nhựa đường - Thử nghiệm xác định ảnh hưởng của nhiệt và không khí bằng phương pháp sấy màng mỏng xoay

TCVN11710:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11710:2017,***,Xây dựng,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11710:2017 NHỰA ĐƯỜNG - THỬ NGHIỆM XÁC ĐỊNH ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT VÀ KHÔNG KHÍ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẤY MÀNG MỎNG XOAY Asphalt binder - Test method for effect of heat and air on a moving film of asphalt binder (Rolling

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2017

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11713:2017 về Gia cố nền đất yếu bằng giếng cát - Thi công và nghiệm thu

TCVN11713:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11713:2017,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11713:2017 GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG GIẾNG CÁT - THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Soft ground improvement by sand drains - Construction and acceptance Lời nói đầu TCVN 11713 : 2017 do Viện Khoa học Công nghệ GTVT biên soạn, Bộ Giao

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2017

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11792:2017 về Xe điện bốn bánh - Yêu cầu kỹ thuật chung

TCVN11792:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11792:2017,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11792:2017 XE ĐIỆN BỐN BÁNH - YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG Four-wheel electric vehicles - General technical requirements Lời nói đầu Tiêu chuẩn TCVN 11792:2017 do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Bộ Giao thông vận tải đề

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2017

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11633:2017 về Bê tông nhựa - Thu hồi nhựa đường từ dung dịch sau khi chiết bằng phương pháp Abson

TCVN11633:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11633:2017,***,Xây dựng   TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11633:2017 BÊ TÔNG NHỰA - THU HỒI NHỰA ĐƯỜNG TỪ DUNG DỊCH SAU KHI CHIẾT BẰNG PHƯƠNG PHÁP ABSON Asphalt Concrete - Test methods of recovery asphalt from solution by abson method - Part 8: Determination of compaction coefficient

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2017

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6475:2017 về Hệ thống đường ống biển - Phân cấp và giám sát kỹ thuật

TCVN6475:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6475:2017,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6475-2017 HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG BIỂN - PHÂN CẤP VÀ GIÁM SÁT KỸ THUẬT Subsea pipeline systems - Classification and technical supervision Lời nói đầu TCVN 6475 : 2017 thay thế cho TCVN 6475-1: 2007 ÷ TCVN 6475-13: 2007.

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2017

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6474:2017 về Kho chứa nổi - Phân cấp và giám sát kỹ thuật

TCVN6474:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6474:2017,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6474:2017 KHO CHỨA NỔI - PHÂN CẤP VÀ GIÁM SÁT KỸ THUẬT Floating storage units - Rules for classification and technical supervision Lời nói đầu TCVN 6474 : 2017 thay thế cho TCVN 6474 - 1 : 2007 ÷ TCVN 6474 - 9 : 2007.

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.201.14