Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 05/2016/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 10267 tiêu chuẩn

1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 05:2016/BTC về Phao tròn cứu sinh dự trữ quốc gia

QCVN05:2016/BTC,Quy chuẩn QCVN05:2016,Bộ Tài chính QCVN 05: 2016/BTC QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI PHAO TRÒN CỨU SINH DỰ TRỮ QUỐC GIA National technical regulation on ring life buoy for national reserve MỤC LỤC Lời nói đầu 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi điều chỉnh 1.2. Đối tượng áp

Ban hành: 14/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2017

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7835-X05:2016 (ISO 105-X05:1994) về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần X05: Độ bền màu với dung môi hữu cơ

TCVN7835-X05:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7835-X05:2016,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7835-X05:2016 ISO 105-X05:1994 VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU - PHẦN X05: ĐỘ BỀN MÀU VỚI DUNG MÔI HỮU CƠ Textiles - Tests for colour fastness - Part X05: Colour fastness to organic solvents Lời nói

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2017

3

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 05:2015/BCT về Amôni Nitrat dùng để sản xuất thuốc nổ nhũ tương

QCVN05:2015/BCT,Quy chuẩn QCVN05:2015,Bộ Công thương,Công nghiệp QCVN 05: 2015/BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AMÔNI NITRAT DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC NỔ NHŨ TƯƠNG National Technical Regulations of Ammonium nitrate for producing Emulsion explosives Lời nói đầu QCVN 05 : 2015/BCT do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật

Ban hành: 22/06/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2015

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11374:2016 (ISO 9364:2011) về Thép lá phủ mạ hợp kim 55% nhôm/kẽm nhúng nóng liên tục chất lượng thương mại, kéo và kết cấu

TCVN11374:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11374:2016,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11374:2016 ISO 9364:2011 THÉP LÁ PHỦ MẠ HỢP KIM 55% NHÔM/KẼM NHÚNG NÓNG LIÊN TỤC CHẤT LƯỢNG THƯƠNG MẠI, KÉO VÀ KẾT CẤU Continuous hot dip 55% aluminium/zinc alloy-coated steel sheet of commercial, drawing and structural

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2018

5

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 05:2013/BTNMT về chất lượng không khí xung quanh do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

QCVN05:2013/BTNMT,Quy chuẩn QCVN05:2013,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Tài nguyên- Môi trường QCVN 05:2013/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ XUNG QUANH National Technical Regulation on Ambient Air Quality Lời nói đầu QCVN 05:2013/BTNMT do Tổ soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng

Ban hành: 25/10/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2013

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7835-B05:2013 (ISO 105-B05:1993) về Vật liệu dệt- Phương pháp xác định độ bền màu - Phần B05: Phát hiện và đánh giá sự thay đổi màu theo ánh sáng

TCVN7835-B05:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7835-B05:2013,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7835-B05:2013 ISO 105-B05:1993 VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU - PHẦN B05: PHÁT HIỆN VÀ ĐÁNH GIÁ SỰ THAY ĐỔI MÀU THEO ÁNH SÁNG Textiles - Tests for colour fastness - Part B05: Detection

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2014

7

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 05:2012/BTC về phao tròn cứu sinh dự trữ quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

QCVN05:2012/BTC,Quy chuẩn QCVN05:2012,Bộ Tài chính,Phao tròn cứu sinh dự trữ Quốc gia QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 05: 2012/BTC ĐỐI VỚI PHAO TRÒN CỨU SINH DỰ TRỮ QUỐC GIA National technical regulation on national reserve of ring life buoy Lời nói đầu QCVN 05: 2012/BTC thay thế QCVN 05: 2009/BTC;

Ban hành: 13/08/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

8

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 04-05:2012/BNNPTNT về công trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu về thiết kế do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN04-05:2012/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN04-05:2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Công trình thủy lợi,Các quy định chủ yếu về thiết kế ,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 04-05:2012/BNNPTNT CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - CÁC QUY ĐỊNH CHỦ YẾU VỀ THIẾT KẾ National technical regulation on hydraulic

Ban hành: 26/06/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2013

9

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 05:2012/BCT về thuốc nổ nhũ tương dùng cho mỏ hầm lò, công trình ngầm không có khí và bụi nổ do Bộ Công thương ban hành

QCVN05:2012/BCT,Quy chuẩn QCVN05:2012,Bộ Công thương,Thuốc nổ nhũ tương ,Mỏ hầm lò,Công trình ngầm,Không có khí và bụi nổ ,Công nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 05:2012/BCT VỀ THUỐC NỔ NHŨ TƯƠNG DÙNG CHO MỎ HẦM LÒ, CÔNG TRÌNH NGẦM KHÔNG CÓ KHÍ VÀ BỤI NỔ National technical Standards and Regulations

Ban hành: 12/06/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11296:2016 về Nanocurcumin

TCVN11296:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11296:2016,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11296:2016 NANOCURCUMIN Nanocurcumin Lời nói đầu TCVN 11296:2016 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F6 Dinh dưỡng và thức ăn kiêng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2016

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11300:2016 về Kênh thuê riêng Ethernet điểm - điểm - Yêu cầu truyền tải

TCVN11300:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11300:2016,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11300:2016 KÊNH THUÊ RIÊNG ETHERNET ĐIỂM-ĐIỂM - YÊU CẦU TRUYỀN TẢI Point-to-point ethernet leased lines - Transportation requirements Lời nói đầu TCVN 11300:2016 được xây dựng trên cơ sở các tiêu chuẩn MEF 23.1,

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2016

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11301:2016 về Mạng truy cập quang thụ động GPON - Lớp tiện ích truyền tải vật lý

TCVN11301:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11301:2016,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11301:2016 MẠNG TRUY CẬP QUANG THỤ ĐỘNG GPON - LỚP TIỆN ÍCH TRUYỀN TẢI VẬT LÝ Passive optical network gpon - Physical media dependent layer Lời nói đầu TCVN 11301:2016 được xây dựng trên cơ sở khuyến nghị ITU-T Rec.

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2016

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11302:2016 về Dịch vụ truyền hình Streaming trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT - 2000 - Yêu cầu chất lượng

TCVN11302:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11302:2016,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11302:2016 DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH STREAMING TRÊN MẠNG VIỄN THÔNG DI ĐỘNG MẶT ĐẤT IMT-2000 - YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG Streaming video service on the IMT-2000 puplic land mobile network - Quality of service requirements Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2016

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5310:2016 về Giàn di động trên biển - Thân giàn

TCVN5310:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5310:2016,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5310:2016 GIÀN DI ĐỘNG TRÊN BIỂN - THÂN GIÀN Mobile offshore units - Hull Lời nói đầu TCVN 5310 : 2016 Giàn di động trên biển - Thân giàn do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Bộ Giao thông vận tải đề nghị, Tổng cục Tiêu

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2016

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5311:2016 về Giàn di động trên biển - Trang thiết bị

TCVN5311:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5311:2016,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5311:2016 GIÀN DI ĐỘNG TRÊN BIỂN - TRANG THIẾT BỊ Mobile offshore units - Equipment arrangement Lời nói đầu TCVN 5311: 2016 Giàn di động trên biển - Trang thiết bị do Cục Đăng Kiểm Việt Nam biên soạn, Bộ Giao thông vận

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2016

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5312:2016 về Giàn di động trên biển - Ổn định

TCVN5312:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5312:2016,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5312:2016 GIÀN DI ĐỘNG TRÊN BIỂN - ỔN ĐỊNH Mobile offshore units - Stability Lời nói đầu TCVN 5312 : 2016 Giàn di động trên biển - Ổn định do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Bộ Giao thông vận tải đề nghị, Tổng cục Tiêu

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2016

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5313:2016 về Giàn di động trên biển - Phân khoang

TCVN5313:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5313:2016,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5313:2016 GIÀN DI ĐỘNG TRÊN BIỂN - PHÂN KHOANG Mobile offshore units - Subdivision Lời nói đầu TCVN 5313 : 2016 Giàn di động trên biển - Phân khoang do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Bộ Giao thông vận tải đề nghị,

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2016

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5314:2016 về Giàn di động trên biển - Phòng phát hiện và chữa cháy

TCVN5314:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5314:2016,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5314:2016 GIÀN DI ĐỘNG TRÊN BIỂN - PHÒNG, PHÁT HIỆN VÀ CHỮA CHÁY Mobile offshore units - Fire protection, detection and extinction Lời nói đầu TCVN 5314 : 2016 - Giàn di động trên biển - Phòng, phát hiện và chữa cháy do

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2016

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5315:2016 về Giàn di động trên biển - Hệ thống máy

TCVN5315:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5315:2016,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5315:2016 GIÀN DI ĐỘNG TRÊN BIỂN - HỆ THỐNG MÁY Mobile offshore units - Machinery installations Lời nói đầu TCVN 5315 : 2016 - Giàn di động trên biển - Hệ thống máy do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Bộ Giao thông vận tải

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2016

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5316:2016 về Giàn di động trên biển - Trang bị điện

TCVN5316:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5316:2016,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5316:2016 GIÀN DI ĐỘNG TRÊN BIỂN - TRANG BỊ ĐIỆN Mobile offshore units - Electrical installations Lời nói đầu TCVN 5316 : 2016 Giàn di động trên biển - Trang bị điện do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Bộ Giao thông vận

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.109.152