Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 05/2013/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 129226 văn bản

1

Chỉ thị 05/2013/CT-UBND tổ chức đón Tết Giáp Ngọ năm 2014 do Ủy ban nhân dân quận 9 thành phố Hồ Chí Minh ban hành

05/2013/CT-UBND,Chỉ thị 05 2013,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/2013/CT-UBND Quận 9, ngày 10 tháng 12 năm

Ban hành: 10/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2014

2

Chỉ thị 05/2013/CT-UBND thực hiện Luật giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

05/2013/CT-UBND,Chỉ thị 05 2013,Tỉnh Lâm Đồng,Dịch vụ pháp lý,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/2013/CT-UBND Đà Lạt, ngày 22 tháng 11 năm

Ban hành: 22/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2013

3

Chỉ thị 05/2013/CT-UBND nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

05/2013/CT-UBND,Chỉ thị 05 2013,Tỉnh Tuyên Quang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/2013/CT-UBND Tuyên Quang, ngày 01 tháng 11 năm

Ban hành: 01/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2013

4

Quyết định 05/2013/QĐ-UBND Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh

05/2013/QD-UBND,Quyết định 05 2013,Thành phố Hồ Chí Minh,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/2013/QĐ-UBND Quận 9, ngày 01 tháng 10 năm 2013

Ban hành: 01/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2013

5

Quyết định 05/2013/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài Truyền thanh huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh

05/2013/QD-UBND,Quyết định 05 2013,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 05/2013/QĐ-UBND Củ Chi, ngày 11

Ban hành: 11/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2013

6

Chỉ thị 05/2013/CT-UBND tăng cường công tác lập quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

05/2013/CT-UBND,Chỉ thị 05 2013,Tỉnh Đắk Lắk,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/2013/CT-UBND Đắk Lắk, ngày 27 tháng 08 năm

Ban hành: 27/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2013

7

Quyết định 05/2013/QĐ-UBND quy định mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Vĩnh Long

05/2013/QD-UBND,Quyết định 05 2013,Tỉnh Vĩnh Long,Đầu tư,Tiền tệ - Ngân hàng UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/2013/QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày 07 tháng 8

Ban hành: 07/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2013

8

Chỉ thị 05/2013/CT-UBND chấn chỉnh, tăng cường và nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh An Giang

05/2013/CT-UBND,Chỉ thị 05 2013,Tỉnh An Giang,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/2013/CT-UBND An Giang, ngày

Ban hành: 10/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

9

Chỉ thị 05/2013/CT-UBND tăng cường công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

05/2013/CT-UBND,Chỉ thị 05 2013,Tỉnh Hậu Giang,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/2013/CT-UBND Vị Thanh, ngày 28 tháng 06 năm 2013

Ban hành: 28/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2013

10

Quyết định 05/2013/QĐ-UBND Quy định phân cấp quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật trong đô thị trên địa bàn tỉnh Cà Mau

05/2013/QD-UBND,Quyết định 05 2013,Tỉnh Cà Mau,Phân cấp quản lý đô thị,Công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 17/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2013

11

Quyết định 05/2013/QĐ-UBND duyệt điều chỉnh phương án quy hoạch trạm bơm tiêu Đoan Hạ (huyện Thanh Thủy) và trạm bơm tiêu Dậu Dương (huyện Tam Nông) tỉnh Phú Thọ

05/2013/QD-UBND,Quyết định 05 2013,Tỉnh Phú Thọ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/2013/QĐ-UBND Phú Thọ, ngày 30 tháng 05 năm 2013

Ban hành: 30/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2015

12

Quyết định 05/2013/QĐ-UBND về Quy định các khoản đóng góp và chế độ miễn, giảm, hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Hải Dương

05/2013/QD-UBND,Quyết định 05 2013,Tỉnh Hải Dương,Chế độ miễn giảm,Người cai nghiện ma túy,người sau cai nghiện ma túy ,hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy ,cai nghiện ma túy tỉnh Hải Dương,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 27/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2013

13

Quyết định 05/2013/QĐ-UBND về Bảng giá nhà ở và công trình xây dựng gắn liền với đất để tính bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

05/2013/QD-UBND,Quyết định 05 2013,Tỉnh Cao Bằng,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/2013/QĐ-UBND Cao Bằng, ngày 21

Ban hành: 21/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2013

14

Quyết định 05/2013/QĐ-UBND về Quy định chế độ khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong các kỳ thi quốc tế, khu vực quốc tế, quốc gia, khu vực quốc gia, kỳ thi cấp tỉnh áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

05/2013/QD-UBND,Quyết định 05 2013,Tỉnh Tuyên Quang,Khen thưởng tập thể cá nhân,Tập thể cá nhân thành tích cao,Tập thể cá nhân đạt thành tích,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2013

15

Chỉ thị 05/2013/CT-UBND tăng cường công tác y tế trong trường học trên địa bàn tỉnh Bến Tre

05/2013/CT-UBND,Chỉ thị 05 2013,Tỉnh Bến Tre,Công tác y tế trường học,Quy chế y tế trường học,Y tế Trường học,Giáo dục,Thể thao - Y tế UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 15/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2013

16

Quyết định 05/2013/QĐ-UBND Quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

05/2013/QD-UBND,Quyết định 05 2013,Tỉnh Ninh Bình,Quản lý khai thác công trình thủy lợi ,Công trình thủy lợi,Khai thác công trình thủy lợi,Quản lý công trình thủy lợi,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 04/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2013

17

Quyết định 05/2013/QĐ-UBND quy định mức trợ cấp xã hội và hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng đối với người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Điện Biên

05/2013/QD-UBND,Quyết định 05 2013,Tỉnh Điện Biên,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/2013/QĐ-UBND Điện Biên, ngày 04

Ban hành: 04/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2013

18

Quyết định 05/2013/QĐ-UBND Quy định phân cấp quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

05/2013/QD-UBND,Quyết định 05 2013,Tỉnh Bạc Liêu,Quản lý chất thải rắn,Quản lý chất thải rắn 2013,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 02/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2013

19

Quyết định 05/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế công nhận danh hiệu Gia đình văn hoá, Bản văn hoá, Tổ dân phố văn hoá và tương đương trên địa bàn tỉnh Sơn La kèm theo Quyết định 18/2012/QĐ-UBND

05/2013/QD-UBND,Quyết định 05 2013,Tỉnh Sơn La,Gia đình văn hoá,Công nhận danh hiệu,Bản văn hoá,Tiêu chuẩn công nhận Bản văn hoá ,Tổ dân phố văn hoá,Quy chế công nhận,Quy chế công nhận danh hiệu,Quy chế công nhận danh hiệu văn hóa ,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 02/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2013

20

Quyết định 05/2013/QĐ-UBND Quy định tổ chức và hoạt động của thôn do tỉnh Thái Bình ban hành

05/2013/QD-UBND,Quyết định 05 2013,Tỉnh Thái Bình,Tổ chức và hoạt động,Quy định tổ chức,Quy định tổ chức hoạt động ,Thái Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 23/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.95.131.146