Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 05/2011/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 152105 văn bản

1

Quyết định 05/2011/QĐ-UBND về Quy định khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh và nơi để phế thải vật liệu xây dựng trên địa bàn quận 5 do Ủy ban nhân dân Quận 5 ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 05/2011/QĐ-UBND Quận 5, ngày 23 tháng 12 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH KHU VỰC, ĐƯỜNG PHỐ,

Ban hành: 23/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2012

2

Quyết định 05/2011/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Quận 3 do Ủy ban nhân dân Quận 3 ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 05/2011/QĐ-UBND Quận 3, ngày 12 tháng 10 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT

Ban hành: 12/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2011

3

Quyết định 05/2011/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Tân Phú do Ủy ban nhân dân quận Tân Phú ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 05/2011/QĐ-UBND Tân Phú, ngày 23 tháng 9 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ TỔ

Ban hành: 23/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2011

4

Quyết định 05/2011/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Nhà Bè do Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 05/2011/QĐ-UBND Nhà Bè, ngày 21 tháng 9 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC

Ban hành: 21/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2011

5

Quyết định 05/2011/QĐ-UBND về Quy định việc tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 05/2011/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 13 tháng 9 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VIỆC TIẾP

Ban hành: 13/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2011

6

Quyết định 05/2011/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản hết hiệu lực thi hành do Ủy ban nhân dân quận 8 ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 05/2011/QĐ-UBND Quận 8, ngày 25 tháng 8 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH BÃI BỎ VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH ỦY BAN

Ban hành: 25/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2011

7

Quyết định 05/2011/QĐ-UBND về thu hồi Quyết định 06/2009/QĐ-UBND quy trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 trên địa bàn quận 7 do Ủy ban nhân dân quận 7 ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 05/2011/QĐ-UBND Quận 7, ngày 09 tháng 8 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ THU HỒI QUYẾT ĐỊNH SỐ

Ban hành: 09/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2011

8

Quyết định 05/2011/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế huyện Củ Chi do Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 05/2011/QĐ-UBND Củ Chi, ngày 27 tháng 7 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT

Ban hành: 27/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2011

9

Quyết định 05/2011/QĐ-UBND về Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Ủy ban nhân dân quận 7 do Ủy ban nhân dân Ủy ban nhân dân quận 7 ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 05/2011/QĐ-UBND Quận 7, ngày 08 tháng 7 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG TÁC VĂN THƯ,

Ban hành: 08/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2011

10

Quyết định 05/2011/QĐ-UBND Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 4 do Ủy ban nhân dân quận 4 ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 05/2011/QĐ-UBND Quận 4, ngày 28 tháng 6 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT

Ban hành: 28/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2011

11

Quyết định 05/2011/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý đầu tư xây dựng cơ bản do Ủy ban nhân dân quận 12 ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12 -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 05/2011/QĐ-UBND Quận 12, ngày 08 tháng 6 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP

Ban hành: 08/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2011

12

Quyết định 05/2011/QĐ-UBND về Thủ tục - Quy trình liên thông cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và cấp giấy chứng nhận đăng ký mã số Thuế trên địa bàn quận 2 do Ủy ban nhân dân quận 2 ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2 -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 05/2011/QĐ-UBND Quận 2, ngày 07 tháng 6 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ BAN HÀNH THỦ TỤC - QUY TRÌNH LIÊN

Ban hành: 07/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2011

13

Quyết định 05/2011-QĐ-UBND về quy chế giám sát và đánh giá đầu tư do tỉnh Thái Bình ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/2011/QĐ-UBND Thái Bình, ngày 03 tháng 6 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ GIÁM

Ban hành: 03/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2013

14

Quyết định 05/2011/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THỦ ĐỨC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/2011/QĐ-UBND Thủ Đức, ngày 01 tháng 06 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC

Ban hành: 01/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2018

15

Quyết định 05/2011/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/2011/QĐ-UBND Quảng Bình, ngày 23 tháng 05 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC

Ban hành: 23/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2013

16

Quyết định 05/2011/QĐ-UBND về công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành do Ủy ban nhân dân quận Tân Bình ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 05/2011/QĐ-UBND Tân Bình, ngày 20 tháng 5 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG BỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP

Ban hành: 20/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2011

17

Quyết định 05/2011/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giữa cơ quan giải quyết thủ tục đăng ký kinh doanh, thuế trên địa bàn quận 6 do Ủy ban nhân dân quận 6 ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 05/2011/QĐ-UBND Quận 6, ngày 18 tháng 5 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ

Ban hành: 18/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2011

Ban hành: 11/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2011

19

Quyết định 05/2011/QĐ-UBND về xếp loại đường bộ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang để xác định cước vận tải năm 2011 do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 05/2011/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 28 tháng 4 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ XẾP LOẠI ĐƯỜNG BỘ TRÊN

Ban hành: 28/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2011

20

Quyết định 05/2011/QĐ-UBND Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/2011/QĐ-UBND Gia Lai, ngày 25 tháng 4 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ BỒI

Ban hành: 25/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.236.38.146