Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 05/2009/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 162036 văn bản

1

Quyết định 05/2009/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin quận 5 do Ủy ban nhân dân quận 5 ban hành

05/2009/QĐ-UBND Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 9 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN QUẬN 5 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04

Ban hành: 01/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2009

2

Quyết định 05/2009/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận 8 do Ủy ban nhân dân quận 8 ban hành

05/2009/QD-UBND,Quyết định 05 2009,Thành phố Hồ Chí Minh,Phòng Nội vụ,Quận 8,Quy chế tổ chức và hoạt động,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 05/2009/QĐ-UBND

Ban hành: 19/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2009

3

Quyết định 05/2009/QĐ-UBND về quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Quận 3 do Ủy ban nhân dân Quận 3 ban hành

Số: 05/2009/QĐ-UBND Quận 3, ngày 20 tháng 07 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG QUẬN 3 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị quyết số 26/2008/QH12

Ban hành: 20/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2009

4

Quyết định 05/2009/QĐ-UBND công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành

05/2009/QD-UBND,Quyết định 05 2009,Tỉnh Thái Bình,Công bố bộ thủ tục hành chính,Áp dụng tại cấp xã ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 05/2009/QĐ-UBND

Ban hành: 24/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2011

5

Quyết định 05/2009/QĐ-UBND quy định cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động ở các đô thị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh do Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành

Số: 05/2009/QĐ-UBND Trà Vinh, ngày 27 tháng 4 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TRÌNH TRẠM THU, PHÁT SÓNG THÔNG TIN DI ĐỘNG Ở CÁC ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ

Ban hành: 27/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2010

6

Quyết định 05/2009/QĐ-UBND sửa đổi và thay thế Phụ lục kèm theo Quyết định 1322/2007/QĐ-UBND quy định chính sách thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Yên Bái do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành

05/2009/QD-UBND,Quyết định 05 2009,Tỉnh Yên Bái,Sửa đổi,Chính sách thu hút đầu tư,Đầu tư UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 05/2009/QĐ-UBND Yên Bái, ngày

Ban hành: 27/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2010

7

Quyết định 05/2009/QĐ-UBND về đơn giá xây dựng nhà ở, công trình phụ cho các hộ tái định cư thuộc dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La tỉnh Điện Biên do Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành

Số: 05/2009/QĐ-UBND Điện Biên Phủ, ngày 20 tháng 4 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG NHÀ Ở, CÔNG TRÌNH PHỤ CHO CÁC HỘ TÁI ĐỊNH CƯ THUỘC DỰ ÁN DI DÂN, TÁI ĐỊNH CƯ THỦY ĐIỆN SƠN LA TỈNH ĐIỆN BIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND

Ban hành: 20/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2010

8

Quyết định 05/2009/QĐ-UBND quy định về trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma tuý, người bán dâm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

05/2009/QD-UBND,Quyết định 05 2009,Tỉnh Lạng Sơn,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/2009/QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày 13 tháng 4

Ban hành: 13/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2013

9

Quyết định 05/2009/QĐ-UBND về bảo vệ môi trường đối với hoạt động sản xuất than thiêu kết trên địa bàn tỉnh Bến Tre do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

05/2009/QD-UBND,Quyết định 05 2009,Tỉnh Bến Tre,Sản xuất than thiêu kết,Bảo vệ môi trường,Tài nguyên - Môi trường UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 05/2009/QĐ-UBND Bến

Ban hành: 10/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2009

10

Quyết định 05/2009/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, khai thác, chia sẻ thông tin và trách nhiệm cung cấp thông tin cập nhật trên Cổng Thông tin doanh nghiệp và đầu tư tỉnh Hưng Yên

05/2009/QD-UBND,Quyết định 05 2009,Tỉnh Hưng Yên,Doanh nghiệp,Công nghệ thông tin UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/2009/QĐ-UBND Hưng Yên, ngày 03 tháng 4

Ban hành: 03/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2015

11

Quyết định 05/2009/QĐ-UBND công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2007 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009 của tỉnh Quảng Trị

--------------- Số: 05/2009/QĐ-UBND Đông Hà, ngày 03 tháng 4 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2007 VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2009 CỦA TỈNH QUẢNG TRỊ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26

Ban hành: 03/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2013

12

Quyết định 05/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quy định thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, viên chức trong đơn vị sự nghiệp của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang kèm theo Quyết định 27/2008/QĐ-UBND

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/2009/QĐ-UBND Mỹ Tho, ngày 31 tháng 3 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH THẨM QUYỀN TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ

Ban hành: 31/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2012

13

Quyết định 05/2009/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Cà Mau

05/2009/QD-UBND,Quyết định 05 2009,Tỉnh Cà Mau,Sở GTVT,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số 05/2009/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 30

Ban hành: 30/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2013

14

Quyết định 05/2009/QĐ-UBND về quản lý đầu tư, thực hiện các dự án Phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 ( gọi tắt là Chương trình 135 giai đoạn II) trên địa bàn tỉnh Lào Cai do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành

--------- Số: 05/2009/QĐ-UBND Lào Cai, ngày 27 tháng 3 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2006-2010 (GỌI TẮT LÀ CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI ĐOẠN II)

Ban hành: 27/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2009

15

Quyết định 05/2009/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu

05/2009/QD-UBND,Quyết định 05 2009,Tỉnh Lai Châu,Bộ máy hành chính,Giáo dục UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/2009/QĐ-UBND Lai Châu, ngày 27 tháng 3 năm 2009

Ban hành: 27/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2015

16

Quyết định 05/2009/QĐ-UBND quy định mức thu thuỷ lợi phí, tiền nước từ các công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành

05/2009/QD-UBND,Quyết định 05 2009,Tỉnh Thái Nguyên,Mức thu thuỷ lợi phí,Thu tiền nước,Thuế - Phí - Lệ Phí UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 05/2009/QĐ-UBND

Ban hành: 20/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2010

17

Quyết định 05/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Long do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành

05/2009/QD-UBND,Quyết định 05 2009,Tỉnh Vĩnh Long,Tư vấn phản biện,Giám định xã hội,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 05/2009/QĐ-UBND

Ban hành: 18/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2010

18

Quyết định 05/2009/QĐ-UBND về quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận Bình Tân do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ban hành

05/2009/QD-UBND,Quyết định 05 2009,Thành phố Hồ Chí Minh,Phòng Nội vụ,Quận Bình Tân,Quy chế tổ chức và hoạt động,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 05/2009/QĐ-UBND

Ban hành: 17/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2009

19

Quyết định 05/2009/QĐ-UBND về giá bán nước máy phục vụ sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành

---------- Số: 05/2009/QĐ-UBND Thành phố Cao Lãnh, ngày 16 tháng 3 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH GIÁ BÁN NƯỚC MÁY PHỤC VỤ CHO SINH HOẠT, SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban

Ban hành: 16/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2009

20

Quyết định 05/2009/QĐ-UBND về tiêu chí, định mức phân bổ vốn dự án phát triển cơ sở hạ tầng và dự án hỗ trợ phát triển sản xuất 2 năm 2009-2010 thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2006 - 2010 từ nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ cho tỉnh Bình Định

05/2009/QD-UBND,Quyết định 05 2009,Tỉnh Bình Định,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/2009/QĐ-UBND Quy

Ban hành: 13/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.132.33