Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 05/2008/TT-BTM "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 76295 công văn

1

Công văn 233/XNK-CN năm 2013 xuất trả hàng hóa nhập khẩu do Cục Xuất nhập khẩu ban hành

17 tháng 6 năm 2013 của Công ty TNHH B.BRAUN Việt Nam về việc xuất trả hàng hóa đã nhập khẩu về nhà cung cấp; Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) có ý kiến như sau: Tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BCT (thay thế Thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17 tháng 7 năm 2007 và số 05/2008/TT-BTM ngày 14 tháng 4 năm 2008) của Bộ Công

Ban hành: 26/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2013

2

Công văn 05/BNN-TT chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng để thực hiện công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, Quảng Ninh, Yên Bái do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

05/BNN-TT,Công văn 05 2013,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Chuyển mục đích sử dụng đất,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa,Chuyển mục đích sử dụng đất rừng ,Đất rừng phòng hộ,Đất rrừng đặc dụng ,Đất thực hiện công trình,Đất thực hiện công trình tỉnh Bắc Ninh,Đất thực hiện công trình tỉnh Quảng Ninh,Đất thực hiệ,Bất động sản,Tài nguyên - Môi

Ban hành: 02/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2013

3

Công văn 5742/BCT-XNK năm 2013 thực hiện quyền xuất nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Bộ Công thương ban hành

quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (thay thế Thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17 tháng 7 năm 2007 và số 05/2008/TT-BTM ngày 14 tháng 4 năm 2008 của Bộ Công Thương) quy định: - Điều 3: Thực hiện quyền xuất khẩu +

Ban hành: 01/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2013

4

Công văn 205/XNK-CN năm 2013 về xuất khẩu hàng hóa đã nhập khẩu do Cục Xuất nhập khẩu ban hành

ngày 17 tháng 7 năm 2007 và số 05/2008/TT-BTM ngày 14 tháng 4 năm 2008) quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, có hiệu lực thực hiện từ ngày 07 tháng 6 năm 2013 quy định: "Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp

Ban hành: 06/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2013

5

Công văn về việc thay thế điểm 9, phần II, phụ lục số 01A, Thông tư 05/2000/TT-BTM

THƯƠNG MẠI SỐ 1548/TM-XNK NGÀY 17 THÁNG 4 NĂM 2000 VỀ VIỆC THAY THẾ ĐIỂM 9, PHẦN II, PHỤ LỤC SỐ 01A, THÔNG TƯ 05/2000/TT-BTM Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, - Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - Cơ quan Trung ương các đoàn thể. Ngày

Ban hành: 17/04/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

6

Công văn 4267/TCHQ-TXNK năm 2021 về Thông tư 05/2021/TT-BKHĐT do Tổng cục Hải quan ban hành

lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4267/TCHQ-TXNK V/v ban hành Thông tư số 05/2021/TT-BKHĐT ngày 17/8/2021 Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2021 Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố. Ngày 17/8/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 05/2021/TT-BKHĐT quy

Ban hành: 01/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2021

7

Công văn 1928/BXD-KTXD về điều chỉnh tổng mức đầu tư, giá gói thầu theo Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 và Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/4/2009 của Bộ Xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

05/2009/TT-BXD. Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2009 Kính gửi : Ban quản lý dự án Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội Trả lời văn bản số 107/CV-QLDA ngày 21/8/2009 của Ban quản lý dự án Sở lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội về điều chỉnh tổng mức đầu tư, giá gói thầu theo Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày

Ban hành: 09/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2009

8

Công văn 1126/STNMT-QLMT hướng dẫn thủ tục môi trường theo Thông tư 04/2008/TT-BTNMT và 05/2008/TT-BTNMT do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng ban hành

V/v Hướng dẫn thủ tục môi trường theo Thông tư số 04/2008/TT-BTNMT và 05/2008/TT-BTNMT của Bộ TN&MT Đà Nẵng, ngày 24 tháng 12 năm 2008 Kính gửi: UBND quận Thanh Khê Ngày 18 tháng 9 năm 2008, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 04/2008/TT-BTNMT về Hướng dẫn lập, phê duyệt và xác nhận đề

Ban hành: 24/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2012

9

Công văn số 42/BXD-KTTC về việc hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng theo Thông tư số 05/2008/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

42/BXD-KTTC,Công văn 42 2008,Bộ Xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 42/BXD-KTTC V/v: Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng theo Thông tư số 05/2008/TT

Ban hành: 04/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2008

10

Công văn 601/SXD-KTKH hướng dẫn thực hiện Thông tư 05/2008/TT-BXD do Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa ban hành

Số: 601/SXD-KTKH V/V Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 05/2008/TT-BXD. Thanh Hoá, ngày 28 tháng 3 năm 2008 Kính gửi: Các Sở, cơ quan ngang Sở; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng; Các doanh nghiệp, đơn vị hoạt

Ban hành: 28/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2012

11

Công văn số 487/BXD-KTTC về việc hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng theo Thông tư số 05/2008/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

487/BXD-KTTC,Công văn 487 2008,Bộ Xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 487/BXD-KTTC V/v: Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng theo Thông tư số 05/2008/TT

Ban hành: 20/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2008

12

Công văn 2756/TCHQ-GSQL năm 2021 về nhập khẩu các chất HCFC và HFC theo Thông tư 05/2020/TT-BCT do Tổng cục Hải quan ban hành

2756/TCHQ-GSQL,Công văn 2756 2021,Tổng cục Hải quan,Nhập khẩu HCFC theo Thông tư 05/2020/TT-BCT,Nhập khẩu HFC theo Thông tư 05/2020/TT-BCT,Nnhập khẩu các chất làm suy giảm tầng ôzôn,Xuất nhập khẩu,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 04/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2021

13

Công văn số 7617/SXD-QLN về việc triển khai thực hiện việc quản lý, sử dụng và phân hạng nhà chung cư trên địa bàn thành phố theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD ngày 28/05/2008 và Thông tư số 14/2008/TT-BXD ngày 02/06/2008 của Bộ Xây dựng do Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ban hành

việc quản lý, sử dụng và phân hạng nhà chung cư trên địa bàn thành phố theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD ngày 28/05/2008 và Thông tư số 14/2008/TT-BXD ngày 02/06/2008 của Bộ Xây dựng TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2008 Kính gửi: - Ủy ban nhân dân các quận,

Ban hành: 28/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2008

14

Công văn 2588/BXD-VLXD năm 2018 vướng mắc thực hiện Thông tư 05/2018/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

2588/BXD-VLXD V/v vướng mắc thực hiện Thông tư số 05/2018/TT-BXD Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2018 Kính gửi: Tổng cục Hải quan Bộ Xây dựng nhận được công văn số 5306/TCHQ-GSQL ngày 12/9/2018 của Tổng cục Hải quan về một số vướng mắc thực hiện Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng

Ban hành: 17/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2018

15

Công văn số 1944/TM-BTM của Bộ Thương mại về việc thực hiện Thông tư số 06/2000/TT-BTM

1944/TM-BTM,Công văn 1944 2000,Bộ Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ THƯƠNG MẠI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1944/TM-BTM V/v: Thực hiện Thông tư số 06/2000/TT-BTM Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm

Ban hành: 27/04/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

16

Công văn 1047/BĐKH-GNPT năm 2020 về vướng mắc thực hiện Thông tư 05/2020/TT-BCT do Cục Biến đổi khí hậu ban hành

1047/BDKH-GNPT,Công văn 1047 2020,Cục Biến đổi khí hậu,Thực hiện Thông tư 05/2020/TT-BCT,Vướng mắc thực hiện Thông tư 05/2020/TT-BCT,Quản lý chất làm suy giảm tầng ô-dôn,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 09/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2020

17

Công văn 05/BXD-VLXD năm 2018 cho ý kiến về chuyển đổi công nghệ sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công, lò đứng liên tục, lò vòng sang công nghệ sản xuất bằng lò tuynel do Bộ Xây dựng ban hành

05/BXD-VLXD,Công văn 05 2018,Bộ Xây dựng,Chuyển đổi công nghệ ,Sản xuất gạch đất sét nung ,Sản xuất gạch bằng lò thủ công ,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/BXD-VLXD V/v cho ý

Ban hành: 07/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2018

18

Công văn số 1817/BTM-QLTT ngày 13/05/2002 của Bộ Thương mại về việc điều chỉnh lực lượng tạo các Trạm KSLH

1817/BTM-QLTT,Công văn 1817 2002,Bộ Thương mại,Thương mại BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1817/BTM-QLTT V/v Điều chỉnh lực lượng tại các Trạm KSLH Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2002 Kính gửi: Văn phòng Chính phủ Phúc đáp

Ban hành: 13/05/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2009

19

Công văn 05/TXNK-PL năm 2018 về thực hiện Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

05/TXNK-PL,Công văn 05 2018,Cục thuế xuất nhập khẩu,Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt,Biểu thuế nhập khẩu,Áp dụng Biểu thuế nhập khẩu,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 02/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2018

20

Công văn 2902/BTTTT-KHCN năm 2019 hướng dẫn áp dụng, thực hiện Thông tư 05/2019/TT-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số: 2902/BTTTT-KHCN V/v hướng dẫn áp dụng, thực hiện Thông tư số 05/2019/TT-BTTTT Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2019 Kính gửi: …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… Căn cứ Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 của Bộ trưởng Bộ

Ban hành: 28/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.13.53
server250