Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 05/1999/NĐ–CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 64396 công văn

1

Công văn 05/BXD-TTr năm 2016 hướng dẫn áp dụng Nghị định 180/2007/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/BXD-TTr V/v hướng dẫn áp dụng Nghị định số 180/2007/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2016 Kính gửi: Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 6198/SXD-TTr ngày 25 tháng 7 năm 2016 đề nghị hướng

Ban hành: 12/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2016

2

Công văn về việc xác định giá trị tài sản theo Điều 136 và Điều 159 BLHS

05/1999/KHXX,Công văn 05 1999,Tòa án nhân dân tối cao TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 05/1999/KHXX Hà Nội, ngày 19 tháng 1 năm 1999 CÔNG VĂN

Ban hành: 19/01/1999

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

3

Công văn 5276/VPCP-V.III năm 2016 tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị định 05/2011/NĐ-CP về công tác dân tộc do Văn phòng Chính phủ ban hành

5276/VPCP-V.III V/v tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP về công tác dân tộc Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2016 Kính gửi: Ủy ban Dân tộc. Xét đề nghị của Ủy ban Dân tộc tại Tờ trình số 20/TTr-UBDT ngày 15 tháng 6 năm 2016, về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện

Ban hành: 28/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2016

4

Công văn 2595/VPCP-NC triển khai mở rộng Dự án sản xuất, cấp và quản lý Chứng minh nhân dân do Văn phòng Chính phủ ban hành

việc triển khai mở rộng Dự án sản xuất, cấp và quản lý Chứng minh nhân dân, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau: 1. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 1999 về Chứng minh nhân dân và Nghị định số

Ban hành: 02/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2013

5

Công văn 6943/VPCP-V.III năm 2015 về chủ trương tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định 05/2011/NĐ-CP về công tác dân tộc do Văn phòng Chính phủ ban hành

--------------- Số: 6943/VPCP-V.III Về chủ trương tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP về công tác dân tộc Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2015 Kính gửi: Ủy ban Dân tộc. Xét đề nghị của Ủy ban Dân tộc tại Tờ trình số 20/TTr-UBDT ngày 19 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban Dân tộc

Ban hành: 03/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2015

6

Công văn về việc thực hiện Nghị định số 23/1999/NĐ-CP

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ SỐ 2701/VPCP-VX NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2000 VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 23/1999/NĐ-CP Kính gửi: - Các Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Quốc phòng, Công an, Tài chính - Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ - Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ban hành: 30/06/2000

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

7

Công văn 913/C06-P4 năm 2020 về cung cấp thông tin liên quan đến việc cấp thẻ Căn cước công dân do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội ban hành

05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về CMND). 3. Đối với những trường hợp công dân đã được cấp thẻ CCCD nhưng số CCCD không phù hợp với mã năm sinh của công dân theo quy định, nếu xét thấy có nghi vấn là thẻ CCCD giả thì đề nghị cung cấp thông tin cho Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội nơi công dân có hộ khẩu thường trú để

Ban hành: 05/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2020

8

Công văn 4534/TCT-KK năm 2016 xác định thời điểm phát sinh thay đổi thông tin đăng ký thuế của hộ gia đình, cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

Bộ Công An, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: - Tại Điều 25 Luật Căn cước công dân năm 2014 quy định về thời hạn cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân; - Tại Khoản 2, Điều 1 Nghị định số 106/2013/NĐ-CP ngày 17/9/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về Chứng minh

Ban hành: 30/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2016

9

Công văn số 05/CP-KTTH về việc chế độ thuế nhập khẩu áp dụng cho hàng hóa Hoa Kỳ vào Việt Nam do Chính phủ ban hành

05/CP-KTTH,Công văn 05 2000,Chính phủ,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 05/CP-KTTH V/v chế độ thuế nhập khẩu áp dụng cho hàng hóa Hoa Kỳ vào Việt Nam Hà

Ban hành: 12/01/2000

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2008

10

Công văn 440/TB-VPCP năm 2016 kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định 05/2011/NĐ-CP về công tác dân tộc do Văn phòng Chính phủ ban hành

440/TB-VPCP Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2016 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRƯƠNG HÒA BÌNH TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 05/2011/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 01 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CÔNG TÁC DÂN TỘC Ngày 30 tháng 11 năm 2016, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã chủ trì Hội nghị trực

Ban hành: 28/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2016

11

Công văn 1039/BTP-ĐKGDBĐ năm 2012 thực hiện quy định về đăng ký giao dịch bảo đảm trong Nghị định 05/2012/NĐ-CP do Bộ Tư pháp ban hành

V/v triển khai thực hiện quy định về đăng ký giao dịch bảo đảm trong Nghị định số 05/2012/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2012 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ngày 02/02/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 05/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các

Ban hành: 14/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2014

12

Công văn 12/VPCP-ĐMDN năm 1999 đính chính Nghị định 07/1999/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ SỐ 12/VPCP-ĐMDN NGÀY 03 THÁNG 4 NĂM 1999 VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH VĂN BẢN QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC (Ban hành kèm theo Nghị định số 07/1999/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm1999 của Chính phủ ) Do sơ suất trong trong in ấn, Văn phòng Chính phủ xin đính chính lại khoản 1 Điều 1 Quy chế thực hiện dân chủ ở

Ban hành: 03/04/1999

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

13

Công văn 3751/NHCS-TDNN năm 2015 về thay đổi Chứng minh nhân dân từ 9 số sang 12 số do Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành2

việc người vay có thay đổi Chứng minh nhân dân (CMND) từ 9 số sang 12 số theo Nghị định số 05/1999/NĐ-CP của Chính phủ ngày 03/2/1999 và Thông tư hướng dẫn số 18/2014/TT-BCA của Bộ Công an ngày 29/4/2014 về hướng dẫn thu, nộp và xử lý CMND khi công dân đổi CMND. Để tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng sử dụng CMND mới trong việc giao dịch với

Ban hành: 17/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2019

14

Công văn 1013/TNN-CSPC năm 2021 thực hiện Nghị định 41/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 82/2017/NĐ-CP do Cục Quản lý tài nguyên nước ban hành

ngày 05/12/2020 đăng ký phương thức nộp tiền tại các Cục Thuế địa phương đảm bảo phù hợp với quy định tại Nghị định số 126/2020/NĐ-CP. Cục Quản lý tài nguyên nước trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan./. Nơi nhận: - Như trên; - Thứ trưởng Lê Công Thành (để báo cáo); - Vụ Chính sách thuế, BTC (để

Ban hành: 12/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2021

15

Công văn 1604/BTNMT-TNN năm 2021 thực hiện Nghị định 41/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 82/2017/NĐ-CP do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

1604/BTNMT-TNN,Công văn 1604 2021,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước,Thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước,Thực hiện Nghị định 41/2021/NĐ-CP,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 06/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

16

Công văn 29/CP-KTTH năm 2021 về đính chính Nghị định 125/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành

29/CP-KTTH,Công văn 29 2021,Chính phủ,Đính chính Nghị định 125/2020/NĐ-CP,Đính chính Nghị định xử phạt vi phạm về thuế,Đính chính Nghị định xử phạt vi phạm hóa đơn,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán,Vi phạm hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 21/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2021

17

Công văn 362/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL năm 2021 về tổng kết 08 năm thi hành Nghị định 111/2013/NĐ-CP và 56/2016/NĐ-CP do Bộ Tư pháp ban hành

phúc --------------- Số: 362/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL V/v tổng kết 08 năm thi hành Nghị định số 111/2013/NĐ-CP và Nghị định số 56/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2021 Kính gửi: …………….…………………………….. Thực hiện Chương trình công tác năm 2021 của Chính phủ, Thủ

Ban hành: 05/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2021

18

Công văn 1911/LĐTBXH-LĐTL năm 2015 về áp dụng Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số: 1911/LĐTBXH-LĐTL V/v áp dụng Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2015 Kính gửi: Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội) Trả lời công văn số 570/2015/CV-VPB của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng về việc hướng dẫn

Ban hành: 25/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2015

19

Công văn 646/CP-NC năm 2020 đính chính Nghị định 133/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành

646/CP-NC,Công văn 646 2020,Chính phủ,Đính chính Nghị định 133/2020/NĐ-CP,Đính chính Nghị định 133 hướng dẫn Luật Thi hành án hình sự,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/01/2021

20

Công văn 4809/UBND-SNV năm 2020 về thực hiện Nghị định 107/2020/NĐ-CP và 108/2020/NĐ-CP do thành phố Hà Nội ban hành

--------------- Số: 4809/UBND-SNV V/v thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2020 Kính gửi: - Các Sở, ban, ngành Thành phố; - UBND các quận, huyện, thị xã; - Các đơn

Ban hành: 05/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.231.61