Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 05/KK-TNCN) "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 9469 tiêu chuẩn

21

Tiêu chuẩn ngành TCN 05:2004 về phao áo cứu sinh dự trữ Quốc gia - Quy phạm bảo quản do Bộ Tài chính ban hành

TCN05:2004,Tiêu chuẩn ngành TCN05:2004,Bộ Tài chính,Phao áo cứu sinh,Quy phạm bảo quản,Phao áo cứu sinh dự trữ Quốc gia ,TCN 05:2004 TIÊU CHUẨN NGÀNH TCN 05:2004 PHAO ÁO CỨU SINH DỰ TRỮ QUỐC GIA - QUY PHẠM BẢO QUẢN Lifejacket of the National Reserve – Rules for preservation 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy

Ban hành: 14/04/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

22

Quy chuẩn xây dựng Việt nam QCXDVN 05:2008/BXD về Nhà ở và công trình công cộng- An toàn sinh mạng và sức khoẻ

QCXDVN05:2008/BXD,Quy chuẩn QCXDVN05:2008,Bộ Xây dựng,Xây dựng CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QCXDVN 05 : 2008/BXD QUY CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG – AN TOÀN SINH MẠNG VÀ SỨC KHOẺ

Ban hành: 06/06/2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2014

23

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7835-F05:2007 (ISO 105 - F05 : 2001) về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần F05: Yêu cầu kỹ thuật cho vải thử kèm bằng acrylic

TCVN7835-F05:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7835-F05:2007,***,Yêu cầu kỹ thuật,Vải thử kèm bằng acrylic, Phương pháp xác định độ bền màu,Vật liệu dệt ,TCVN 7835-F05:2007,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7835 - F05 : 2007 ISO 105 - F05 : 2001 VẬT LIỆU DỆT – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU – PHẦN F05: YÊU CẦU KỸ THUẬT CHO

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

24

Tiêu chuẩn ngành 24TCN 05:2006 về nguyên liệu để sản xuất sứ dân dụng cao cấp - đất sét do Bộ Công nghiệp ban hành

24TCN05:2006,Tiêu chuẩn ngành 24TCN05:2006,Bộ Công nghiệp,24TCN 05:2006 ,Nguyên liệu để sản xuất ,Sứ dân dụng cao cấp,Bộ Công nghiệp,Đất sét ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 24TCN 05:2006 NGUYÊN LIỆU ĐỂ SẢN XUẤT SỨ DÂN DỤNG CAO CẤP - ĐẤT SÉT Raw material for producing hard porcelain tableware - Clay Lời nói đầu 24 TCN

Ban hành: 26/05/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

25

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 27-05 về phương tiện giao thông cơ giới đường bộ rơ moóc và sơ mi rơ moóc yêu cầu an toàn chung do Bộ Giao thông vận tải ban hành

22TCN327-05,Tiêu chuẩn ngành 22TCN327-05,Bộ Giao thông vận tải,Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ,22TCN27-05,Yêu cầu an toàn chung,Rơ moóc và sơ mi rơ moóc,Giao thông TIÊU CHUẨN NGÀNH 22 TCN 327 - 05 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ RƠ MOÓC VÀ SƠ MI RƠ MOÓC YÊU CẦU AN TOÀN CHUNG LỜI NÓI ĐẦU Tiêu chuẩn

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

26

Tiêu chuẩn ngành TCN 05:1997 về sổ đăng ký - Mục lục hồ sơ do Cục Lưu trữ Nhà nước ban hành

TCN05:1997,Tiêu chuẩn ngành TCN05:1997,Cục Lưu trữ Nhà nước,Sổ đăng ký mục lục hồ sơ,TCN 05:1997,Mục lục hồ sơ TIÊU CHUẨN NGÀNH TCN 05:1997 SỔ ĐĂNG KÝ MỤC LỤC HỒ SƠ (INVENTORY-REGISTER) Tiêu chuẩn này quy định khuôn khổ và mẫu trình bày Sổ đăng ký mục lục hồ sơ áp dụng trong các lưu trữ Nhà nước, lưu trữ

Ban hành: 04/08/1997

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

27

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10149:2013 (ASTM D 4807 - 05) về Dầu thô - Xác định cận bằng phương pháp dùng màn lọc

TCVN10149:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10149:2013,***,Công nghiệp,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10149:2013 ASTM D 4807 - 05 DẦU THÔ - XÁC ĐỊNH CẶN BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG MÀNG LỌC Standard test method for sediment in crude oil by membrane filtration Lời nói đầu TCVN 10149:2013 được xây

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2014

28

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3165:2008 (ASTM D 2158 - 05) về Khí dầu mỏ hóa lỏng - Phương pháp xác định cặn

TCVN3165:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN3165:2008,***,Tài nguyên- Môi trường,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 3165 : 2008 ASTM D 2158 − 05 KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG − PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CẶN Liquefied petroleum (LP) gases - Test method for residues Lời nói đầu TCVN 3165 : 2008 thay thế TCVN 3165 : 1979.

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2015

29

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6020:2008 (ASTM D 3341 - 05) về Xăng - Xác định chì - Phương pháp Iốt monoclorua

TCVN6020:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6020:2008,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6020 : 2008 ASTM D 3341 - 05 XĂNG − XÁC ĐỊNH CHÌ − PHƯƠNG PHÁP IỐT MONOCLORUA Gasoline − Determination of lead − Iodine monochloride method Lời nói đầu TCVN 6020 : 2008 thay thế TCVN 6020 : 1995. TCVN 6020 : 2008

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2015

30

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5477:2007 (ISO 105-N05 : 1993) về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần N05: Độ bền màu với xông hơi

TCVN5477:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5477:2007,***,Vật liệu dệt,Độ bền màu với xông hơi, Phương pháp xác định độ bền màu,TCVN 5477:2007,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5477 : 2007 VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU - PHẦN N05: ĐỘ BỀN MÀU VỚI XÔNG HƠI Textiles - Tests for colour fastness - Part N05

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

31

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8355:2010 (ASTM 1265-05) về Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) – Lấy mẫu – Phương pháp thủ công

TCVN8355:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8355:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8355:2010 ASTM 1265-05 KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (LPG) - LẤY MẪU - PHƯƠNG PHÁP THỦ CÔNG Standard practice for sampling liquefied petroleum (LP) gases, manual method Lời nói đầu TCVN 8355:2010 được xây dựng trên cơ sở

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2015

32

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7196:2002 về Mồi nổ VE-05A - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN7196:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7196:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghiệp,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7196 : 2002 MỒI NỔ VE-05A – YÊU CẦU KỸ THUẬT VE-05A primer - Specifications Lời nói đầu TCVN 7196 : 2002 do Tiểu ban kỹ thuật TCVN/TC 27/SC1 Vật liệu nổ công nghiệp biên soạn, Tổng cục Tiêu

Ban hành: 31/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2014

33

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7893:2008 (ASTM E 1064 - 05) về Chất lỏng hữu cơ - Xác định nước bằng chuẩn độ điện lượng Karl Fischer

titration Lời nói đầu TCVN 7893 : 2008 được xây dựng trên cơ sở chấp nhận hoàn toàn tương đương với ASTM E 1064 - 05 Standard Test Method for Water in Organic Liquids by Coulometric Karl Fischer Titration với sự cho phép của ASTM quốc tế, 100 Barr Harbor Drive, West Conshohocken, PA 19428, USA. Tiêu chuẩn ASTM E 1064 - 05  thuộc bản quyền của

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

34

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2692:2007 (ASTM D 95 – 05e1) về Sản phẩm dầu mỏ và bitum - Xác định hàm lượng nước bằng phương pháp chưng cất

TCVN2692:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN2692:2007,***,Xác định hàm lượng nước,Phương pháp xác định hàm lượng nước,Phương pháp chưng cất ,Sản phẩm dầu mỏ và bitum ,TCVN 2692:2007,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 2692 : 2007 ASTM D 95 – 05e1 SẢN PHẨM DẦU MỎ VÀ BITUM -  XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NƯỚC BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHƯNG CẤT

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

35

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2698:2007 (ASTM D 86 - 05) về Sản phẩm dầu mỏ - Phương pháp xác định thành phần cất ở áp suất khí quyển

Lời nói đầu TCVN 2698 : 2007 thay thế TCVN 2698 : 2002. TCVN 2698 : 2007 tương đương ASTM D 86 - 05 Standard Test Method for Distillation of Petroleum Products at Atmospheric Pressure. TCVN 2698 : 2007 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC28/SC2 Nhiên liệu lỏng - Phương pháp thử biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

36

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3753:2007 (ASTM D 97 - 05a) về Sản phẩm dầu mỏ - Phương pháp xác định điểm đông đặc

TCVN3753:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN3753:2007,***,Phương pháp xác định điểm đông đặc,Sản phẩm dầu mỏ,TCVN 3753:2007,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 3753 : 2007 ASTM D 97 - 05a SẢN PHẨM DẦU MỎ - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐIỂM ĐÔNG ĐẶC Petroleum products - Test method for determination of pour point Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

37

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6701: 2007 (ASTM D 2622 - 05) về Sản phẩm dầu mỏ - Phương pháp xác định lưu huỳnh bằng phổ huỳnh quang tán xạ tia X

for determination of sulfur by wavelength dispersive X-ray fluorescence spectrometry Lời nói đầu TCVN 6701 : 2007 thay thế TCVN 6701 : 2000 TCVN 6701 : 2007 tương đương với ASTM D 2622 - 05 Standard Test Method for sulfur in Petroleum Products by Wavelength Dispersive X-ray fluorescence Spectrometry. TCVN 6701 : 2007 do Tiểu ban kỹ thuật

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

38

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7630:2007 (ASTM D 613 - 05) về Nhiên liệu điêzen - Phương pháp xác định trị số xê tan

tương đương với ASTM D 613 - 05 Standard Test Method for Cetane Number of Diesel Fuel Oil. TCVN 7630 : 2007 do Tiểu ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC28/SC2 Nhiên liệu lỏng - Phương pháp thử biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. NHIÊN LIỆU ĐIÊZEL - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TRỊ SỐ XÊ

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2013

39

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 542:2002 về tiêu chuẩn kĩ thuật của viên nén Sắt II Oxalat 0,05g (Iron II Oxalate 0,05g) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

10TCN542:2002,Tiêu chuẩn ngành 10TCN542:2002,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Tiêu chuẩn kĩ thuật ,Viên nén Sắt II Oxalat ,10 TCN 542:2002,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 10 TCN 542 :2002 TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT CỦA VIÊN NÉN SẮT II OXALAT 0,05G (IRON II OXALATE 0,05G) HÀ NỘI-2002 Nhóm B TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT CỦA

Ban hành: 12/06/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

40

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6778:2006 (ASTM D 525 – 05) về Xăng - Phương pháp xác định độ ổn định oxy hoá (Phương pháp chu kỳ cảm ứng)

TCVN6778:2006,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6778:2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6778 : 2006 ASTM D 525 – 05 XĂNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ ỔN ĐỊNH ÔXY HOÁ (PHƯƠNG PHÁP CHU KỲ CẢM ỨNG) Gasoline − Test method for oxidation stability (induction period method) Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.96.184