Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 05/KK-TNCN) "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 32600 công văn

121

Công văn 775/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành

775/TCT-KK,Công văn 775 2020,Tổng cục Thuế,Chính sách thuế dự án đầu tư ,Chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng ,Hoàn thuế dự án đầu tư ,Đầu tư,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2020

122

Công văn 630/TCT-KK năm 2020 về kê khai thuế giá trị gia tăng do Tổng Cục Thuế ban hành

630/TCT-KK,Công văn 630 2020,Tổng cục Thuế,Kê khai thuế giá trị gia tăng ,Khai thuế giá trị gia tăng,Vướng mắc kê khai thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 17/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2020

123

Công văn 596/TCT-KK năm 2020 về xử lý số tiền phạt nộp ngân sách nhà nước của Ban Quản lý dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2 do Tổng cục Thuế ban hành

Số: 596/TCT-KK V/v xử lý số tiền phạt nộp NSNN của Ban Quản lý dự án Giáo dục THCS khu vực KKN giai đoạn 2 Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2020 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Trà Vinh Ngày 09/01/2020, Tổng cục Thuế nhận được công văn số 05/CT-KK ngày 03/01/2020 của Cục Thuế tỉnh Trà Vinh về việc hoàn

Ban hành: 14/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2020

124

Công văn 569/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

569/TCT-KK,Công văn 569 2020,Tổng cục Thuế,Chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng,Vướng mắc hoàn thuế giá trị gia tăng ,Hoàn thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2020

125

Công văn 571/TCT-KK năm 2020 về kê khai thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh do Tổng cục Thuế ban hành

571/TCT-KK,Công văn 571 2020,Tổng cục Thuế,Kê khai thuế giá trị gia tăng ,Vướng mắc kê khai thuế,Vãng lai ngoại tỉnh,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 13/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2020

126

Công văn 548/TCT-KK năm 2020 về kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng của dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành

548/TCT-KK,Công văn 548 2020,Tổng cục Thuế,Chính sách thuế dự án đầu tư ,Kê khai khấu trừ thuế ,Thuế giá trị gia tăng ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 12/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2020

127

Công văn 551/TCT-KK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

hướng dẫn số 272/TCT-KK ngày 20/01/2017 về việc thuế GTGT trả lời Tổng công ty 319 - Bộ Quốc Phòng và công văn số 4296/TCT-CS ngày 05/11/2018 về việc thuế GTGT trả lời Tổng công ty xây dựng Trường Sơn. Đề nghị Cục Thuế, Công ty căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên để thực hiện. Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế, Công ty biết và thực

Ban hành: 12/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2020

128

Công văn 2668/TCT-TNCN năm 2018 về hồ sơ miễn thuế đối với thừa kế là Bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành

2668/TCT-TNCN,Công văn 2668 2018,Tổng cục Thuế,Nhận thừa kế bất động sản,Thừa kế,Thuế thu nhập cá nhân,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2668/TCT-TNCN

Ban hành: 05/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2018

129

Công văn 451/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành

451/TCT-KK,Công văn 451 2020,Tổng cục Thuế,Hoàn thuế giá trị gia tăng,Hoàn thuế dự án đầu tư ,Hoàn thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 451/TCT-KK V/v: hoàn

Ban hành: 07/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2020

130

Công văn 405/TCT-KK năm 2020 về khai thuế, sử dụng hóa đơn đối với địa điểm kinh doanh của Doanh nghiệp khác tỉnh với đơn vị chủ quản do Tổng cục Thuế ban hành

405/TCT-KK,Công văn 405 2020,Tổng cục Thuế,Khai thuế địa điểm kinh doanh khác tỉnh,Sử dụng hóa đơn địa điểm kinh doanh khác tỉnh,Địa điểm kinh doanh khác tỉnh với đơn vị chủ quản,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 04/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2020

131

Công văn 2465/TCT-TNCN năm 2018 về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập của cá nhân không cư trú do Tổng cục Thuế ban hành

2465/TCT-TNCN,Công văn 2465 2018,Tổng cục Thuế,Cá nhân không cư trú,Thuế thu nhập cá nhân,Chính sách thuế thu nhập cá nhân ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2018

132

Công văn 2428/TCT-TNCN năm 2018 về hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân tham gia Đề án cấp quốc gia có sử dụng nguồn kinh phí của Nhà nước do Tổng cục Thuế ban hành

2428/TCT-TNCN,Công văn 2428 2018,Tổng cục Thuế,Thuế thu nhập cá nhân,Hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân ,Kinh phí Nhà nước cấp ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2018

133

Công văn 2429/TCT-TNCN năm 2018 về cách tính thu nhập chịu thuế từ tiền thuê nhà do Tổng cục Thuế ban hành

2429/TCT-TNCN,Công văn 2429 2018,Tổng cục Thuế,Thu nhập chịu thuế,Thuế thu nhập cá nhân,Thuê nhà,Thuế - Phí - Lệ Phí,Lao động - Tiền lương BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 19/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2018

134

Công văn 2249/TCT-TNCN năm 2018 về kê khai, ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

Thuế nhận được công văn số 4416/VPCP-ĐMDN ngày 21/05/2018 của Văn phòng Chính phủ nội dung chuyển kiến nghị của Công ty thang máy Schindler Hồng Kong - Văn phòng quản lý dự án tại Hà Nội tại Cổng thông tin điện tử của Chính phủ về việc giải đáp thắc mắc kê khai, ủy quyền quyết toán thuế TNCN đối với lao động nước ngoài cư trú tại Việt Nam. Về vấn

Ban hành: 06/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2018

135

Công văn 211/TCT-KK năm 2020 về kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng của Tổng công ty Lương thực Miền Nam và các đơn vị trực thuộc do Tổng cục Thuế ban hành

211/TCT-KK,Công văn 211 2020,Tổng cục Thuế,Khấu trừ thuế của Tổng công ty Lương thực Miền Nam,Kê khai thuế của Tổng công ty Lương thực Miền Nam,Kê khai thuế giá trị gia tăng Tổng cục Thuế,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 09/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2020

136

Công văn 112/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

112/TCT-KK,Công văn 112 2020,Tổng cục Thuế,Hoàn thuế,Thuế giá trị gia tăng,Thủ tục khấu trừ thuế ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 112/TCT-KK V/v

Ban hành: 08/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2020

137

Công văn 76/TCT-KK năm 2020 về hóa đơn doanh nghiệp giải thể do Tổng cục Thuế ban hành

76/TCT-KK,Công văn 76 2020,Tổng cục Thuế,Hóa đơn,Doanh nghiệp giải thể ,Hóa đơn bán hàng hóa,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 07/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2020

138

Công văn 1984/TCT-TNCN năm 2018 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

Số: 1984/TCT-TNCN V/v chính sách thuế thu nhập cá nhân Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2018 Kính gửi: Ông Peacock Darryl James (163 Phan Đăng Lưu - Phường 1 - Quận Phú Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh) Trả lời Ông Peacock Darryl James về quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập và số thuế tính

Ban hành: 24/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2018

139

Công văn 5590/TCT-KK năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành

5590/TCT-KK,Công văn 5590 2019,Tổng cục Thuế,Dự án đầu tư,Thuế giá trị gia tăng,Hoàn thuế,Đầu tư,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5590/TCT-KK V/v hoàn

Ban hành: 31/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2020

140

Công văn 5559/TCT-KK năm 2019 về thủ tục đăng ký thuế khi sáp nhập địa bàn chính do Tổng cục Thuế ban hành

5559/TCT-KK,Công văn 5559 2019,Tổng cục Thuế,Thủ tục đăng ký thuế,Sáp nhập,Địa bàn hoạt động ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5559/TCT-KK V/v Thủ tục đăng

Ban hành: 30/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.238.77