Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 05/KK-TNCN) "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 32600 công văn

201

Công văn 276/TCT-TNCN năm 2018 về hoàn thuế thu nhập cá nhân của Nhà thầu Maximont do Tổng cục Thuế ban hành

276/TCT-TNCN,Công văn 276 2018,Tổng cục Thuế,Chính sách thuế thu nhập cá nhân ,Hoàn thuế thu nhập cá nhân ,Thuế thu nhập cá nhân ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 17/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2018

202

Công văn 3599/TCT-KK năm 2019 về phân loại hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng trường hợp giải thể do Tổng cục Thuế ban hành

V/v phân loại hồ sơ hoàn thuế GTGT trường hợp giải thể Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2019 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1235/CT-KK ngày 30/05/2019 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp về việc phân loại hồ sơ hoàn thuế GTGT khấu trừ đến thời điểm giải thể đối với trường

Ban hành: 11/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

203

Công văn 207/TCT-TNCN năm 2018 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

207/TCT-TNCN,Công văn 207 2018,Tổng cục Thuế,Chính sách thuế thu nhập cá nhân ,Vướng mắc thuế thu nhập cá nhân,Thuế thu nhập cá nhân,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2018

204

Công văn 157/TCT-TNCN năm 2018 về chính sách thuế và quản lý thuế đối với cá nhân có hoạt động xuất khẩu hàng hóa do Tổng cục Thuế ban hành

kiểm tra chuyên ngành, các chứng từ liên quan đến hàng hóa theo quy định của pháp luật có liên quan." Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên thì cá nhân đủ điêu kiện (có Giấy chứng nhận nhận đăng ký kinh doanh) được phép xuất khẩu, được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% và thuế TNCN 0,5%. Do cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán

Ban hành: 10/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2018

205

Công văn 3525/TCT-KK năm 2019 trùng thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế Tổng cục Thuế ban hành

3525/TCT-KK,Công văn 3525 2019,Tổng cục Thuế,Cơ quan đăng ký thuế,Đăng ký thuế,Mẫu dấu đăng ký thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3525/TCT-KK V/v xử lý và

Ban hành: 05/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2019

206

Công văn 103/TCT-TNCN năm 2018 về chính sách thuế Thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn do Tổng cục Thuế ban hành

103/TCT-TNCN,Công văn 103 2018,Tổng cục Thuế,Thuế thu nhập cá nhân,Chính sách thuế thu nhập cá nhân ,Hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân ,Đầu tư,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2018

207

Công văn 48/TCT-TNCN năm 2018 về kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân tập trung do Tổng cục Thuế ban hành

48/TCT-TNCN,Công văn 48 2018,Tổng cục Thuế,Thuế thu nhập cá nhân,Kê khai thuế thu nhập cá nhân,Nộp thuế thu nhập cá nhân ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 04/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2018

208

Công văn 45/TCT-TNCN năm 2018 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản khoán chi tiền điện thoại do Tổng cục Thuế ban hành

45/TCT-TNCN,Công văn 45 2018,Tổng cục Thuế,Chính sách thuế thu nhập cá nhân ,Thuế thu nhập cá nhân,Khoản chi tiền điện thoại ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 04/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2018

209

Công văn 46/TCT-TNCN năm 2018 về hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với hoa hồng môi giới bán hàng do Tổng cục Thuế ban hành

46/TCT-TNCN,Công văn 46 2018,Tổng cục Thuế,Chính sách thuế thu nhập cá nhân ,Thuế thu nhập cá nhân,Vướng mắc thuế thu nhập cá nhân,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2018

210

Công văn 49/TCT-TNCN năm 2018 về vướng mắc về thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

khấu trừ thuế nội dung: "Công ty ... đã quyết toán thuế TNCN thay cho ông/bà . . . . (theo ủy quyền) tại dòng (số thứ tự) . . . của Phụ lục Bảng kê 05- 1/BK-TNCN" để cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế." Về việc cá nhân sau khi đã ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập quyết toán thuế thay, nếu phát hiện cá nhân thuộc diện

Ban hành: 04/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2018

211

Công văn 47/TCT-TNCN năm 2018 về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế, quà tặng là bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành

47/TCT-TNCN,Công văn 47 2018,Tổng cục Thuế,Vướng mắc thuế thu nhập cá nhân,Thuế thu nhập cá nhân,Bất động sản,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 47/TCT-TNCN

Ban hành: 04/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2018

212

Công văn 3473/TCT-KK năm 2019 về quản lý thuế do Tổng cục Thuế ban hành

3473/TCT-KK,Công văn 3473 2019,Tổng cục Thuế,Cơ quan quản lý thuế,Luật quản lý thuế,Tình hình quản lý thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3473/TCT-KK V/v

Ban hành: 30/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2019

213

Công văn 3478/TCT-KK năm 2019 về xử lý vướng mắc liên quan đến hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

3478/TCT-KK,Công văn 3478 2019,Tổng cục Thuế,Chi hoàn thuế giá trị gia tăng,Hoàn thuế giá trị gia tăng,Hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2019

214

Công văn 11/TCT-TNCN năm 2018 về hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

11/TCT-TNCN,Công văn 11 2018,Tổng cục Thuế,Chính sách thuế thu nhập cá nhân ,Thuế thu nhập cá nhân ,Quản lý thuế thu nhập cá nhân ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2018

215

Công văn 3431/TCT-KK năm 2019 về quản lý thuế đối với địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp khác tỉnh với đơn vị chủ quản do Tổng cục thuế ban hành

3431/TCT-KK,Công văn 3431 2019,Tổng cục Thuế,Cơ quan quản lý thuế,Thực trạng quản lý thuế ,Hiện đại hóa quản lý thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3431/TCT-KK

Ban hành: 28/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2019

216

Công văn 3385/TCT-KK năm 2019 về khai, nộp thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động cho thuê do Tổng cục Thuế ban hành

3385/TCT-KK,Công văn 3385 2019,Tổng cục Thuế,Giá trị gia tăng,Thuế giá trị gia tăng,Hoá đơn giá trị gia tăng,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3385/TCT-KK

Ban hành: 26/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2019

217

Công văn 5979/TCT-TNCN năm 2017 về xác định thu nhập làm căn cứ quy đổi và số thuế đã nộp tại nước ngoài được trừ vào số thuế thu nhập cá nhân phải nộp tại Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành

5979/TCT-TNCN,Công văn 5979 2017,Tổng cục Thuế,Chính sách thuế thu nhập cá nhân ,Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân,Vướng mắc thuế thu nhập cá nhân,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2018

218

Công văn 5978/TCT-TNCN năm 2017 về hoàn thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

5978/TCT-TNCN,Công văn 5978 2017,Tổng cục Thuế,Hoàn thuế thu nhập cá nhân ,Thuế thu nhập cá nhân,Chính sách thuế thu nhập cá nhân ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2018

219

Công văn 6005/TCT-TNCN năm 2017 về thuế thu nhập cá nhân của Ông Bertrand Chane Sam do Tổng cục Thuế ban hành

Số: 6005/TCT-TNCN V/v thuế thu nhập cá nhân của Ông Bertrand Chane Sam. Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017 Kính gửi: Cục Thuế TP Hồ Chí Minh Trả lời công văn số 9730/CT-TNCN ngày 05/10/2017 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc thuế thu nhập cá nhân của Ông Bertrand Chane Sam, Tổng cục

Ban hành: 29/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2018

220

Công văn 3359/TCT-KK năm 2019 về kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành

3359/TCT-KK,Công văn 3359 2019,Tổng cục Thuế,Thu nhập doanh nghiệp,Thuế thu nhập doanh nghiệp,Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.236.13