Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 05/KK-TNCN) "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 32517 công văn

181

Công văn 4201/TCT-KK năm 2019 về kê khai vãng lai ngoại tỉnh do Tổng cục Thuế ban hành

4201/TCT-KK,Công văn 4201 2019,Tổng cục Thuế,Vãng lai ngoại tỉnh,Khai thuế kinh doanh vãng lai ngoại tỉnh,Giải đáp vướng mắc,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2019

182

Công văn 4194/TCT-KK năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng trường hợp chấm dứt hoạt động do Tổng cục Thuế ban hành

4194/TCT-KK,Công văn 4194 2019,Tổng cục Thuế,Thuế giá trị gia tăng ,Hoàn thuế giá trị gia tăng ,Chấm dứt hoạt động,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 16/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2019

183

Công văn 4058/TCT-KK năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành

4058/TCT-KK,Công văn 4058 2019,Tổng cục Thuế,Thuế giá trị gia tăng ,Hoàn thuế giá trị gia tăng,Dự án đầu tư ,Đầu tư,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 08/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2019

184

Công văn 570/TCT-TNCN năm 2018 về chính sách thuế Thu nhập cá nhân cho lao động người nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

570/TCT-TNCN,Công văn 570 2018,Tổng cục Thuế,Thuế thu nhập cá nhân,Hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân ,Thuế thu nhập cá nhân người lao động,Thuế - Phí - Lệ Phí,Lao động - Tiền lương BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2018

185

Công văn 569/TCT-TNCN năm 2018 về chính sách thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng từ chuyển nhượng hợp đồng góp vốn của ông Mã Âu U do Tổng cục Thuế ban hành

569/TCT-TNCN,Công văn 569 2018,Tổng cục Thuế,Thuế thu nhập cá nhân,Chính sách thuế thu nhập cá nhân ,Thuế giá trị gia tăng,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2018

186

Công văn 571/TCT-TNCN năm 2018 về xác định cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo được xét giảm thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

571/TCT-TNCN,Công văn 571 2018,Tổng cục Thuế,Giảm thuế thu nhập cá nhân,Thuế thu nhập cá nhân ,Xác định thuế thu nhập cá nhân,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2018

187

Công văn 575/TCT-TNCN năm 2018 về kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

575/TCT-TNCN,Công văn 575 2018,Tổng cục Thuế,Nộp thuế thu nhập cá nhân ,Thu nộp thuế thu nhập cá nhân,Kê khai thuế thu nhập cá nhân,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2018

188

Công văn 552/TCT-TNCN năm 2018 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn do Tổng Cục thuế ban hành

552/TCT-TNCN,Công văn 552 2018,Tổng cục Thuế,Chính sách thuế thu nhập cá nhân ,Thuế thu nhập cá nhân,Nộp thuế thu nhập cá nhân ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2018

189

Công văn 3957/TCT-KK năm 2019 về hoàn tiền mua nhà thuộc sở hữu nhà nước do Tổng cục Thuế ban hành

3957/TCT-KK,Công văn 3957 2019,Tổng cục Thuế,Mua nhà,Sở hữu Nhà nước,Chủ sở hữu nhà nước,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3957/TCT-KK V/v hoàn tiền mua nhà

Ban hành: 01/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2019

190

Công văn 5749/CT-TNCN năm 2018 về quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2017 và cấp mã số thuế người phụ thuộc do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm) kể từ ngày chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, giải thể hoặc phá sản VI. KÊ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN Cục Thuế TP Hà Nội triển khai hệ thống dịch vụ thuế điện tử đối với các tờ khai thuế và tờ khai: Quyết toán thuế TNCN mẫu: 02/QTT-TNCN, 05/KK-TNCN

Ban hành: 05/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2018

191

Công văn 439/TCT-TNCN năm 2018 về hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

439/TCT-TNCN,Công văn 439 2018,Tổng cục Thuế,Thuế thu nhập cá nhân,Hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân ,Chính sách thuế thu nhập cá nhân ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2018

192

Công văn 3812/TCT-KK năm 2019 về cấp mã số thuế, kê khai thuế giá trị gia tăng đối với địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp khác tỉnh với đơn vị chủ quản do Tổng cục Thuế ban hành

3812/TCT-KK,Công văn 3812 2019,Tổng cục Thuế,Thuế giá trị gia tăng,Cấp mã số thuế,Địa điểm kinh doanh ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3812/TCT-KK V/v cấp

Ban hành: 24/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2019

193

Công văn 420/TCT-TNCN năm 2018 về chính sách thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ của hộ gia đình, cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

420/TCT-TNCN,Công văn 420 2018,Tổng cục Thuế,Thuế thu nhập cá nhân,Chính sách thuế thu nhập cá nhân ,Lệ phí trước bạ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 30/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2018

194

Công văn 407/TCT-TNCN năm 2018 về kê khai, khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của cá nhân có nhiều nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công khi tổng hợp dữ liệu quyết toán do Tổng cục Thuế ban hành

trường hợp nêu trên, khi khai quyết toán thuế TNCN và quyết toán thuế thay cho người lao động thực hiện kê khai theo nội dung nêu tại công văn số 1022/TCT-TNCN ngày 15/03/2016 đối với tờ khai mẫu 05/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013. Đối với tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu 05/QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư

Ban hành: 29/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2018

195

Công văn 406/TCT-TNCN năm 2018 về hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

406/TCT-TNCN,Công văn 406 2018,Tổng cục Thuế,Chính sách thuế thu nhập cá nhân ,Hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân ,Thuế thu nhập cá nhân ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2018

196

Công văn 363/TCT-TNCN năm 2018 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản tiền thuê nhà do Tổng cục Thuế ban hành

363/TCT-TNCN,Công văn 363 2018,Tổng cục Thuế,Thuế thu nhập cá nhân,Chính sách thuế thu nhập cá nhân ,Tính thuế thu nhập cá nhân ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 24/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2018

197

Công văn 3717/TCT-KK năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh do Tổng cục Thuế ban hành

3717/TCT-KK,Công văn 3717 2019,Tổng cục Thuế,Chính sách thuế giá trị gia tăng,Thuế giá trị gia tăng,Vãng lai ngoại tỉnh,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 18/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2019

198

Công văn 5612/TCT-TNCN năm 2017 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

đổi, bổ sung các mẫu biểu, tờ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh và mẫu biểu, tờ khai thuế thu nhập cá nhân hướng dẫn như sau: sửa đổi các mẫu biểu số 05/KK-TNCN, 05-1/BK-TNCN, 05-2/BK-TNCN, 05-3/BK-TNCN, 02/KK TNCN, 11/KK-TNCN, 11-1/TB-TNCN, 04-2/KK-TNCN, 07/KK-TNCN, 09/KK-TNCN, 09-3/KK-TNCN,16/ĐK-TNCN, 04-2/TNCN, 23/CK- TNCN, 03/KK- TNCN

Ban hành: 06/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2018

199

Công văn 3650/TCT-KK năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành

3650/TCT-KK V/v hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2019 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Dương Trả lời các công văn số 2219/CT-KT3 ngày 22/2/2019, công văn số 12197/CT-THNVDT ngày 19/7/2017 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương, công văn số 001/CV/HBB ngày 05/3/2018 của Công ty TNHH Công

Ban hành: 13/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2019

200

Công văn 261/TCT-TNCN năm 2018 về kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân tập trung do Tổng cục Thuế ban hành

261/TCT-TNCN,Công văn 261 2018,Tổng cục Thuế,Thuế thu nhập cá nhân,Kê khai thuế thu nhập cá nhân,Nộp thuế thu nhập cá nhân ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 17/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.254.47