Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 05/KK-TNCN) "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 32546 công văn

1

Công văn 05/TCT-KK về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

05/TCT-KK,Công văn 05 2011,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 05/TCT-KK V/v hoàn thuế GTGT đối với trường hợp xuất khẩu. Hà

Ban hành: 04/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2011

2

Công văn 163/CT-TTHT năm 2014 về thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TNCN (mẫu số 05/KK-TNCN) với cơ quan thuế. Cục Thuế TP thông báo Văn phòng biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này. Nơi nhận: - Như trên; - P.TNCN; - P.PC; - Lưu VT; TTHT. 3538_323364 dttchung KT. CỤC

Ban hành: 07/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2014

3

Công văn 3688/CT-TTHT năm 2017 về khấu trừ, kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

đối với cá nhân kinh doanh và mẫu biểu, tờ khai thuế thu nhập cá nhân: “Sửa đổi các mẫu biểu số 05/KK-TNCN, 05-1/BK-TNCN, 05-2/BK-TNCN, 05-3/BK-TNCN, 02/KK-TNCN, 11/KK-TNCN, 11-1/TB-TNCN, 04-2/KK-TOCN, 07/KX-TNCN, 09/KK-TNCN, 09-3/KK-TNCN, 16/ĐK-TNCN, 04-2/TNCN, 23/CK; TNCN, 03/KK-TNCN, 17/TNCN, 18/MGT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số

Ban hành: 24/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2017

4

Công văn 5701/CT-TTHT năm 2017 về chính sách thuế do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC. Thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN chậm nhất là 90 ngày sau khi kết thúc năm tài chính. 3- Về thuế thu nhập cá nhân (TNCN): Hàng quý, Công ty lập Tờ khai thuế TNCN (mẫu số 05/KK-TNCN) ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC. Thời hạn nộp Tờ khai và nộp thuế chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu

Ban hành: 19/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2017

5

Công văn 2364/TCT-TNCN năm 2018 về hướng dẫn kê khai thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này...” “2. Khai thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công; cá nhân có thu nhập từ kinh doanh a) Nguyên tắc khai thuế a.1) Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế như sau:

Ban hành: 14/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2018

6

Công văn 1194/TCT-KK năm 2021 về giới thiệu nội dung mới của Thông tư 19/2021/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế do Tổng cục Thuế ban hành

1194/TCT-KK,Công văn 1194 2021,Tổng cục Thuế,Giới thiệu nội dung mới của Thông tư 19/2021/TT-BTC,Thông tư giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế,Giới thiệu nội dung mới giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Công nghệ thông tin BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 20/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2021

7

Công văn 1157/TCT-KK năm 2021 về khai nộp thuế giá trị gia tăng hoạt động thu phí đường bộ do Tổng cục Thuế ban hành

1157/TCT-KK,Công văn 1157 2021,Tổng cục Thuế,Khai nộp thuế giá trị gia tăng thu phí đường bộ,Hướng dẫn khai nộp thuế hoạt động thu phí đường bộ,Nộp thuế giá trị gia tăng hoạt động thu phí đường bộ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 19/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2021

8

Công văn 641/TCT-KK năm 2021 về hoàn trả tiền thuê đất nộp thừa do Tổng cục Thuế ban hành

641/TCT-KK,Công văn 641 2021,Tổng cục Thuế,Hướng dẫn hoàn trả tiền thuê đất,Hoàn trả tiền thuê đất,Hoàn trả tiền thuê đất nộp thừa,Bất động sản,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2021

9

Công văn 599/TCT-KK năm 2021 về khai thuế giá trị gia tăng, thông báo phát hành hóa đơn, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đối với địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp khác tỉnh với đơn vị chủ quản do Tổng cục Thuế ban hành

599/TCT-KK,Công văn 599 2021,Tổng cục Thuế,Khai thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp,Thông báo phát hành hóa đơn của doanh nghiệp,Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 10/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2021

10

Công văn 353/TCT-KK năm 2021 về kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh do Tổng cục Thuế ban hành

353/TCT-KK,Công văn 353 2021,Tổng cục Thuế,Nộp thuế hoạt động chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh,Kê khai thuếi hoạt động chuyển nhượng bất động sản,Kê khai thuế đối với chuyển nhượng bất động sản,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 04/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2021

11

Công văn 268/TCT-KK năm 2021 về hướng dẫn quản lý thuế trên địa bàn thành phố Thủ Đức do Tổng cục Thuế ban hành

268/TCT-KK,Công văn 268 2021,Tổng cục Thuế,Hướng dẫn quản lý thuế,Quản lý thuế thành phố Thủ Đức,Hướng dẫn quản lý thuế thành phố Thủ Đức,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2021

12

Công văn 182/TCT-KK năm 2021 về xử lý số tiền thuế giá trị gia tăng nộp thừa do Tổng cục Thuế ban hành

182/TCT-KK,Công văn 182 2021,Tổng cục Thuế,Xử lý số tiền thuế giá trị gia tăng nộp thừa,Hướng dẫn xử lý số tiền thuế giá trị gia tăng,Hướng dẫn xử lý số tiền thuế nộp thừa,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2021

13

Công văn 5393/TCT-KK năm 2020 về việc kê khai bổ sung thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành

5393/TCT-KK,Công văn 5393 2020,Tổng cục Thuế,Kê khai bổ sung thuế giá trị gia tăng,Kê khai thuế giá trị gia tăng dự án đầu tư,Chính sách thuế giá trị gia tăng,Đầu tư,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2021

14

Công văn 5326/TCT-KK năm 2020 về việc kê khai bổ sung điều chỉnh hồ sơ khai thuế hoạt động chuyển nhượng dự án do Tổng cục Thuế ban hành

5326/TCT-KK,Công văn 5326 2020,Tổng cục Thuế,Hồ sơ khai thuế hoạt động chuyển nhượng dự án,Bổ sung hồ sơ khai thuế hoạt động chuyển nhượng dự án,Điều chỉnh hồ sơ khai thuế hoạt động chuyển nhượng dự án,Đầu tư,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 15/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2021

15

Công văn 5327/TCT-KK năm 2020 về kê khai, tính thuế và phân bổ thuế giá trị gia tăng cho chi nhánh phụ thuộc do Tổng cục Thuế ban hành

5327/TCT-KK,Công văn 5327 2020,Tổng cục Thuế,Phân bổ thuế giá trị gia tăng cho chi nhánh phụ thuộc,Tính thuế giá trị gia tăng cho chi nhánh phụ thuộc,Kê khai thuế giá trị gia tăng cho chi nhánh phụ thuộc,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 15/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2021

16

Công văn 98284/CTHN-KK năm 2020 về chấp thuận điều chỉnh việc bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

98284/CTHN-KK,Công văn 98284 2020,Cục thuế thành phố Hà Nội,Hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài,Điều chỉnh bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng,Hướng dẫn hoàn thuế giá trị gia tăng,Thể thao - Y tế TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 11/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2020

17

Công văn 9261/CT-TNCN năm 2016 hướng dẫn quyết toán thuế Thu nhập cá nhân năm 2015 và cấp mã số thuế cho người phụ thuộc do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

quyết toán Ghi chú STT Chỉ tiêu Số tổ chức, cá nhân quản lý đến 31.12.2015 Số tổ chức, cá nhân phải quyết toán thuế Số tổ chức đã nộp hồ sơ quyết toán thuế 2015 (Tờ khai 05/KK-TNCN) % số tổ chức đã nộp hồ sơ QTT trên số tổ chức

Ban hành: 03/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2016

18

Công văn 4601/TCT-KK năm 2020 về kê khai thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh do Tổng cục Thuế ban hành

4601/TCT-KK,Công văn 4601 2020,Tổng cục Thuế,Thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh,Kê khai thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh,Kê khai thuế giá trị gia tăng,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2020

19

Công văn 4585/TCT-KK năm 2020 về hoàn tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành

4585/TCT-KK,Công văn 4585 2020,Tổng cục Thuế,Hoàn tiền sử dụng đất,Xử lý hồ sơ hoàn tiền sử dụng đất,Hồ sơ hoàn tiền sử dụng đất,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2020

20

Công văn 4408/TCT-KK năm 2020 về khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

4408/TCT-KK,Công văn 4408 2020,Tổng cục Thuế,Khai tính nộp thuế giá trị gia tăng,Vướng mắc khai tính nộp thuế giá trị gia tăng,Thuế giá trị gia tăng,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.139.152