Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 05/KK-TNCN) "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 112095 văn bản

161

Nghị quyết 05/2021/NQ-HĐND về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2021 (lần 1) do tỉnh Hậu Giang ban hành

05/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 05 2021,Tỉnh Hậu Giang,Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công lần 1,Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công tỉnh Hậu Giang,Kế hoạch đầu tư công tỉnh Hậu Giang,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2021

162

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND bãi bỏ một số nội dung Quyết định 07/2020/QĐ-UBND về danh mục và trách nhiệm phối hợp trong việc mua sắm tài sản tập trung trên địa bàn tỉnh Bến Tre

05/2021/QD-UBND,Quyết định 05 2021,Tỉnh Bến Tre,Danh mục trong mua sắm tài sản tập trung Bến Tre,Trách nhiệm mua sắm tài sản tập trung Bến Tre,Bỏ một số danh mục mua sắm tài sản tập trung,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 10/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2021

163

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND năm 2021 sửa đổi Quyết định 32/2019/QĐ-UBND về Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2020-2024 (lần 1)

05/2021/QD-UBND,Quyết định 05 2021,Tỉnh Lạng Sơn,Sửa đổi Quyết định 32/2019/QĐ-UBND Lạng Sơn,Sửa đổi Bảng giá đất tỉnh Lạng Sơn 2020 2024,Sửa đổi Bảng giá đất giai đoạn 2020 2024,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 09/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2021

164

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do tỉnh Sơn La ban hành

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2019,Tỉnh Sơn La,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/CT-UBND Sơn La, ngày 15 tháng 02 năm 2019

Ban hành: 15/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2019

165

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2019 về tăng cường quản lý các loại hình kinh doanh dịch vụ văn hóa, hoạt động văn hóa gây tiếng ồn, làm mất an ninh trật tự tại khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2019,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Thương mại,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/CT-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng

Ban hành: 14/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2019

166

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông

05/2021/QD-UBND,Quyết định 05 2021,Tỉnh Đắk Nông,Quyền hạn của Sở Giáo dục tỉnh Đắk Nông,Nhiệm vụ của Sở Giáo dục tỉnh Đắk Nông,Chức năng của Sở Giáo dục tỉnh Đắk Nông,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 05/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2021

167

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành

05/2021/QD-UBND,Quyết định 05 2021,Tỉnh Hậu Giang,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật,Bãi bỏ văn bản của Ủy ban Hậu Giang,Bãi bỏ văn bản pháp luật tỉnh Hậu Giang,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 05/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2021

168

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

05/2021/QD-UBND,Quyết định 05 2021,Tỉnh Cao Bằng,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật,Bãi bỏ văn bản lĩnh vực Tài nguyên,Bãi bỏ văn bản pháp luật Cao Bằng,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2021

169

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

05/2021/QD-UBND,Quyết định 05 2021,Tỉnh Quảng Bình,Mức thu tiền sử dụng khu vực biển tỉnh Quảng Bình,Mức thu tiền sử dụng khu vực biển năm 2021,Mức thu tiền sử dụng khu vực biển Quảng Bình 2021,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 04/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2021

170

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND Quy chế về tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Vĩnh Phúc

05/2021/QD-UBND,Quyết định 05 2021,Tỉnh Vĩnh Phúc,Quy chế tổ chức của Quỹ phòng chống thiên tai,Quy chế hoạt động Quỹ Phòng chống thiên tai,Hoạt động của Quỹ phòng chống thiên tai Vĩnh Phúc,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 03/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2021

171

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND quy định về quy mô công trình cấp giấy phép xây dựng có thời hạn, phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

05/2021/QD-UBND,Quyết định 05 2021,Tỉnh Quảng Ngãi,Phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng Quảng Ngãi,Quy mô công trình cấp giấy phép xây dựng có thời hạn,Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn tỉnh Quảng Ngãi,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 03/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2021

172

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực việc làm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

05/2021/QD-UBND,Quyết định 05 2021,Tỉnh Vĩnh Long,Dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực việc làm,Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước,Danh mục dịch vụ sự nghiệp công tỉnh Vĩnh Long,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 03/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2021

173

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng, cập nhật cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

05/2021/QD-UBND,Quyết định 05 2021,Tỉnh Ninh Thuận,Cập nhật cơ sở dữ liệu về nhà ở tỉnh Ninh Thuận,Cập nhật cơ sở dữ liệu về thị trường bất động sản,Cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 02/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2021

174

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

05/2021/QD-UBND,Quyết định 05 2021,Tỉnh Quảng Trị,Quản lý hoạt động kinh doanh đa cấp tỉnh Quảng Trị,Quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh đa cấp,Quản lý kinh doanh theo phương thức đa cấp,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 02/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2021

175

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 08/2016/QĐ-UBND Quy chế tổ chức và hoạt động của cán bộ, công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Giang

05/2021/QD-UBND,Quyết định 05 2021,Tỉnh Hà Giang,Bãi bỏ Quyết định 08/2016/QĐ-UBND Hà Giang,Bãi bỏ Quy chế tổ chức của cán bộ Hà Giang,Bãi bỏ Quy chế hoạt động của cán bộ tỉnh Hà Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 01/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2021

176

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND về Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh thuộc đối tượng đầu tư trực tiếp, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021-2025

05/2021/QD-UBND,Quyết định 05 2021,Tỉnh Tiền Giang,Danh mục lĩnh vực đầu tư ưu tiên phát triển,Lĩnh vực đầu tư ưu tiên phát triển Tiền Giang,Lĩnh vực đầu tư ưu tiên phát triển 2021 2025,Đầu tư,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 01/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2021

177

Thông tư 05/2021/TT-BGTVT về sửa đổi Thông tư 33/2018/TT-BGTVT quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu

05/2021/TT-BGTVT,Thông tư 05 2021,Bộ Giao thông vận tải,Sửa đổi Thông tư 33/2018/TT-BGTVT,Sửa đổi Thông tư 24/2020/TT-BGTVT,Nhiệm vụ chức danh nhân viên đường sắt,Giao thông - Vận tải MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ SÁT HẠCH, CẤP GIẤY PHÉP LÁI TÀU BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 01/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2021

178

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền xử lý tài sản khi kết thúc nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp quản lý

05/2021/QD-UBND,Quyết định 05 2021,Tỉnh Đồng Tháp,Xử lý tài sản khi kết thúc nhiệm vụ Khoa học,Phân cấp xử lý tài sản kết thúc nhiệm vụ khoa học,Xử lý tài sản nhiệm vụ khoa học tỉnh Đồng Tháp,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 26/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2021

179

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND quy định về mức trần thù lao công chứng trên địa bàn thành phố Hải Phòng

05/2021/QD-UBND,Quyết định 05 2021,Thành phố Hải Phòng,Quy định mức trần thù lao công chứng,Mức trần thù lao công chứng thành phố Hải Phòng,Quy định mức trần thù lao công chứng Hải Phòng,Dịch vụ pháp lý,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 26/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2021

180

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế của tỉnh Kon Tum

05/2021/QD-UBND,Quyết định 05 2021,Tỉnh Kon Tum,Định mức sử dụng xe ô tô lĩnh vực y tế tỉnh Kon Tum,Tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô lĩnh vực y tế tỉnh Kon Tum,Tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô lĩnh vực y tế,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 25/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.139.152