Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 05/KK-TNCN) "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 112162 văn bản

141

Nghị quyết 05/2021/NQ-HĐND quy định về chính sách dân số trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2021-2025

05/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 05 2021,Tỉnh Long An,Chính sách dân số tỉnh Long An 2021 2025,Công tác dân số tỉnh Long An 2021,Chính sách dân số tỉnh Long An,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2021

142

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam

05/2021/QD-UBND,Quyết định 05 2021,Tỉnh Hà Nam,Quy chế Quản lý vật liệu nổ công nghiệp,Quản lý vật liệu nổ công nghiệp tỉnh Hà Nam,Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp Hà Nam,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 29/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2021

143

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2019 triển khai đồng bộ giải pháp cấp bách phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi do tỉnh Lào Cai ban hành

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2019,Tỉnh Lào Cai ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/CT-UBND Lào Cai, ngày 06 tháng 03 năm 2019 CHỈ

Ban hành: 06/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2019

144

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2019 về đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông do tỉnh Bắc Ninh ban hành

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2019,Tỉnh Bắc Ninh,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/CT-UBND Bắc Ninh, ngày 06 tháng 3 năm 2019 CHỈ

Ban hành: 06/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2019

145

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác chỉ đạo điều hành xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2019,Tỉnh Ninh Thuận,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/CT-UBND Ninh Thuận, ngày 05 tháng 03 năm 2019

Ban hành: 05/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2019

146

Chỉ thị 05/CT-UBND về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2019,Tỉnh Kiên Giang,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/CT-UBND Kiên Giang, ngày 04 tháng 3 năm 2019

Ban hành: 04/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2019

147

Chỉ thị 05/CT-TTg năm 2019 về tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt do Thủ tướng Chính phủ ban hành

05/CT-TTg,Chỉ thị 05 2019,Thủ tướng Chính phủ,Quy hoạch xây dựng,Phát triển đô thị,Phê duyệt quy hoạch xây dựng,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05

Ban hành: 01/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2019

148

Nghị quyết 05/2021/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 31/2020/NQ-HĐND về chủ trương vay vốn của Ngân hàng Thế giới (WB) để thực hiện Dự án: Phát triển tích hợp thích ứng tỉnh Bình Định

05/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 05 2021,Tỉnh Bình Định,Vay vốn Ngân hàng Thế giới tỉnh Bình Định,Dự án Phát triển tích hợp thích ứng Bình Định,Phát triển tích hợp thích ứng,Đầu tư,Tiền tệ - Ngân hàng HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 19/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2021

149

Nghị quyết 05/2021/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ cho người dân chăm sóc, khôi phục vườn dừa bị ảnh hưởng sau hạn mặn trên địa bàn tỉnh Bến Tre

05/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 05 2021,Tỉnh Bến Tre,Hỗ trợ cho người dân chăm sóc vườn dừa sau hạn mặn,Hỗ trợ cho người dân chăm sóc vườn dừa tỉnh Bến Tre,Hỗ trợ cho người dân khôi phục vườn dừa sau hạn mặn HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 19/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2021

150

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 37/2016/QĐ-UBND quy định nội dung chi và mức hỗ trợ hoạt động khuyến nông do thành phố Cần Thơ ban hành

05/2021/QD-UBND,Quyết định 05 2021,Thành phố Cần Thơ,Bãi bỏ Quyết định 37/2016/QĐ-UBND Cần Thơ,Bãi bỏ nội dung chi hoạt động khuyến nông Cần Thơ,Bãi bỏ mức hỗ trợ hoạt động khuyến nông Cần Thơ,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 18/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2021

151

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 1 Điều 2 Quyết định 35/2017/QĐ-UBND quy định về giá dịch vụ tối đa sử dụng phà trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

05/2021/QD-UBND,Quyết định 05 2021,Tỉnh Tây Ninh,Sửa đổi giá dịch vụ tối đa sử dụng phà tỉnh Tây Ninh,Sửa đổi Quyết định 35/2017/QĐ-UBND tỉnh Tây Ninh,Sửa đổi Khoản 1 Điều 2 Quyết định 35/2017/QĐ-UBND,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 18/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2021

152

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

05/2021/QD-UBND,Quyết định 05 2021,Thành phố Đà Nẵng,Tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất Đà Nẵng,Hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất Đà Nẵng,Bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất Đà Nẵng,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 15/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2021

153

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2019 về đẩy mạnh công tác hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2019,Tỉnh Quảng Nam,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/CT-UBND Quảng Nam, ngày 22 tháng 02 năm 2019

Ban hành: 22/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2019

154

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo do tỉnh Tiền Giang ban hành

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2019,Tỉnh Tiền Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/CT-UBND Tiền Giang, ngày 21 tháng 02 năm 2019

Ban hành: 21/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2019

155

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy không có nơi cư trú ổn định trong thời gian xác định tình trạng nghiện và làm thủ tục áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Bình Định

05/2021/QD-UBND,Quyết định 05 2021,Tỉnh Bình Định,Quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy,Sử dụng trái phép chất ma túy tỉnh Bình Định,Thủ tục áp dụng đưa vào cơ sở cai nghiện,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 12/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2021

156

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên kèm theo Quyết định 22/2014/QĐ-UBND

05/2021/QD-UBND,Quyết định 05 2021,Tỉnh Hưng Yên,Sửa đổi Quyết định 22/2014/QĐ-UBND tỉnh Hưng Yên,Quản lý điểm truy nhập Internet công cộng tỉnh Hưng Yên,Quản lý điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng,Công nghệ thông tin,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 12/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2021

157

Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

05/2021/TT-BGDDT,Thông tư 05 2021,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Quy chế thi tốt nghiệp phổ thông kèm 15/2020/TT-BGDĐT,Sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông,Thông tư sửa đổi Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 12/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2021

158

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Điện Biên

05/2021/QD-UBND,Quyết định 05 2021,Tỉnh Điện Biên,Định mức sử dụng xe ô tô lĩnh vực y tế tỉnh Điện Biên,Tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô lĩnh vực y tế tỉnh Điện Biên,Định mức sử dụng xe ô tô lĩnh vực y tế đối với cơ quan,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 11/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2021

159

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

05/2021/QD-UBND,Quyết định 05 2021,Tỉnh Ninh Bình,Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới Ninh Bình,Thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang Ninh Bình,Thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội Ninh Bình,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 11/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2021

160

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 10/2008/QĐ-UBND quy định nội dung chi, mức chi cho công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước của tỉnh Gia Lai

05/2021/QD-UBND,Quyết định 05 2021,Tỉnh Gia Lai,Bãi bỏ Quyết định 10/2008/QĐ-UBND tỉnh Gia Lai,Bãi bỏ nội dung chi cho công tác khai quật khảo cổ,Nội dung chi cho công tác khai quật khảo cổ tỉnh Gia Lai,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 10/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.231.61