Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 05/KK-TNCN) "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 112340 văn bản

41

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BNNPTNT năm 2020 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Lâm nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

05/VBHN-BNNPTNT,Văn bản hợp nhất 05 2020,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Lâm nghiệp,Hướng dẫn Luật Lâm nghiệp,Phân loại rừng và Quy chế quản lý rừng,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 26/10/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2020

42

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2020 về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục tỉnh Tuyên Quang

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Giải pháp năm học ngành Giáo dục tỉnh Tuyên Quang,Nhiệm vụ năm học ngành Giáo dục tỉnh Tuyên Quang,Nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020 2021,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 23/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2020

43

Nghị quyết 05/NQ-HĐBCQG năm 2020 về phân công thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia

05/NQ-HDBCQG,Nghị quyết 05 2020,Hội đồng bầu cử quốc gia,Thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia,Phân công Hội đồng bầu cử quốc gia,Phân công thành viên Hội đồng bầu cử,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2021

44

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGTVT năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa do Bộ Giao thông vận tải ban hành

05/VBHN-BGTVT,Văn bản hợp nhất 05 2020,Bộ Giao thông vận tải,Sử dụng xe thô sơ vận chuyển hành khách,Sử dụng xe thô sơ vận chuyển hàng hóa,Sử dụng xe gắn máy vận chuyển hàng hóa,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/08/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2020

45

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTNMT năm 2020 hợp nhất Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

05/VBHN-BTNMT,Văn bản hợp nhất 05 2020,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Bồi thường hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất,Nghị định bồi thường hỗ trợ tái định cư,Hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất,Bất động sản,Tài chính nhà nước BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 07/08/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2020

46

Thông báo 05/TB-BCĐ năm 2020 về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 48)

05/TB-BCD,Thông báo 05 2020,Thành phố Hà Nội,Ứng phó với tình hình dịch COVID-19 phức tạp,Hà Nội tăng cường công tác phòng chống COVID-19,Quyết liệt đẩy mạnh công tác phòng chống COVID-19,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ban hành: 06/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2020

47

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2020 về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong giai đoạn mới do tỉnh Bắc Kạn ban hành

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2020,Tỉnh Bắc Kạn,Công tác phòng chống dịch COVID-19 Bắc Kạn,Phòng chống COVID-19 tình hình mới Bắc Kạn,Bắc Kạn tăng cường phòng chống Covid-19,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2020

48

Công điện 05/CĐ-UBND năm 2020 về thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 do Thành phố Hà Nội ban hành

05/CD-UBND,Công điện 05 2020,Thành phố Hà Nội,Thực hiện biện pháp phòng chống dịch Covid 19,Công tác phòng chống dịch Covid 19 của Hà Nội,Phòng chống kiểm soát lây nhiễm Covid 19,Thể thao - Y tế CÔNG ĐIỆN KHẨN Số: 05/CĐ-UBND hồi 10 giờ 30 ngày 26/7/2020 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐIỆN - Giám đốc các

Ban hành: 26/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2020

49

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Đê điều do Văn phòng Quốc hội ban hành

05/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 05 2020,Văn phòng quốc hội,Hhợp nhất Luật Đê điều,Phòng chống lũ của tuyến sông có đê,Bảo vệ đê hộ đê và sử dụng đê điều VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 15/07/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2020

50

Nghị quyết 05/NQ-HĐND năm 2020 về thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bắc Giang đến năm 2030

05/NQ-HDND,Nghị quyết 05 2020,Tỉnh Bắc Giang,Chương trình phát triển nhà ở Bắc Giang 2030,Thông qua Chương trình phát triển nhà ở,Thông qua Chương trình phát triển nhà ở 2030,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 09/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2020

51

Nghị quyết 05/NQ-HĐND về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, thu - chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2020 của thành phố Hà Nội

05/NQ-HDND,Nghị quyết 05 2020,Thành phố Hà Nội,Nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế Hà Nội,Nhiệm vụ trọng tâm phát triển xã hội Hà Nội,Thu chi ngân sách 6 tháng cuối 2020 Hà Nội,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 06/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2020

52

Công điện 05/CĐ-TCT năm 2020 về thực hiện áp dụng mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020 nhằm kích thích tiêu dùng trong nước theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 84/NQ-TTg do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

05/CD-TCT,Công điện 05 2020,Tổng cục Thuế,Thu lệ phí trước bạ xe ô tô lắp ráp trong nước,Mức thu lệ phí trước bạ xe ô tô trong nước đến hết 31/12/2020,Lệ phí trước bạ ô tô sản xuất trong nước đến hết 31/12/2020,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 28/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2020

53

Công điện 05/CĐ-LĐTBXH năm 2020 về đôn đốc hoàn thành tiến độ triển khai Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

05/CD-LDTBXH,Công điện 05 2020,Bộ Lao động - Thương binh và X,Hỗ trợ người dân khó khăn do Covid-19,Biện pháp hỗ trợ người dân khó khăn do Covid-19,Phê duyệt hồ sơ hỗ trợ doanh nghiệp khó khăn do Covid,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế BỘ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 23/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2020

54

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2020 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2020,Tỉnh Hà Tĩnh,Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tỉnh Hà Tĩnh,Xây dựng kế hoạch phát triển xã hội tỉnh Hà Tĩnh,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2021 2025,Thương mại,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 22/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2020

55

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2020 về đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Cà Mau

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2020,Tỉnh Cà Mau,Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng hóa Cà Mau,Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng hóa 2020,Thực hiện đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu Cà Mau,Xuất nhập khẩu ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 22/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2020

56

Nghị quyết 05/NQ-HĐND năm 2020 về Quyết định chủ trương chuyển đổi đất, rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung yếu sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất gắn với điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng trên địa bàn tỉnh An Giang

05/NQ-HDND,Nghị quyết 05 2020,Tỉnh An Giang,Điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng An Giang,Chuyển đất rừng phòng hộ sang rừng sản xuất,Quy hoạch phát triển rừng sản xuất An Giang,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2020

57

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2020 về tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Bảo vệ giá trị di tích văn hóa Vũng Tàu,Quản lý danh lam thắng cảnh Vũng Tàu 2020,Phát huy giá trị di tích lịch sử Vũng Tàu,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 19/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2020

58

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2020 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do tỉnh Quảng Trị ban hành

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2020,Tỉnh Quảng Trị,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Quảng Trị,phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Trị 2021 2025,Kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm Quảng Trị,Đầu tư,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 04/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2021

59

Chỉ thị 05/CT-UBND về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, đề điều năm 2020 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2020,Tỉnh Vĩnh Phúc,Công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn,Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn Vĩnh Phúc,Đảm bảo an toàn công trình thủy lợi đề điều,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 29/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2020

60

Chỉ thị 05/CT-VKSTC năm 2020 về tăng cường trách nhiệm công tố trong giải quyết vụ án hình sự, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

05/CT-VKSTC,Chỉ thị 05 2020,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Trách nhiệm công tố trong giải quyết vụ án hình sự,Trách nhiệm công tố,Tăng cường trách nhiệm công tố để tránh oan sai,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 27/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.238.77