Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 05/KK-TNCN) "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 112296 văn bản

21

Chỉ thị 05/CT-TTg năm 2021 về biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

05/CT-TTg,Chỉ thị 05 2021,Thủ tướng Chính phủ,Biện pháp cấp bách phòng chống COVID19,Biện pháp phòng chống dịch COVID19,Phong tỏa toàn bộ thành phố Chí Linh Hải Dương,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2021

22

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2021 về cán bộ, công chức, viên chức nêu gương, chấp hành quy định không uống rượu, bia trong giờ hành chính, giờ làm việc và khi lái xe do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2021,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Cán bộ không uống rượu bia trong giờ hành chính,Công chức không uống rượu bia trong giờ làm việc Huế,Viên chức nêu gương không uống rượu bia khi lái xe Huế,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 25/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2021

23

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2021 về đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân; triển khai cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử trên địa bàn tỉnh Nghệ An

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2021,Tỉnh Nghệ An,Triển khai cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử,Cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử tỉnh Nghệ An,Đẩy nhanh tiến độ dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư,Công nghệ thông tin,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 22/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2021

24

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2021 về tiếp tục tăng cường công tác quản lý hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2021,Tỉnh Ninh Thuận,Công tác quản lý hoạt động thăm dò khoáng sản,Công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản,Công tác quản lý hoạt động sử dụng khoáng sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 22/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2021

25

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2021 về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do tỉnh Sơn La ban hành

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2021,Tỉnh Sơn La,Tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp,Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Sơn La,Tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 20/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2021

26

Nghị quyết 05/NQ-CP năm 2021 phê duyệt chủ trương Việt Nam ủng hộ Cam kết của các Nhà Lãnh đạo thế giới về Thiên nhiên nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh về Đa dạng sinh học trong khuôn khổ Khóa họp lần thứ 75 của Đại hội đồng Liên hợp quốc do Chính phủ ban hành

05/NQ-CP,Nghị quyết 05 2021,Chính phủ,Đa dạng sinh học trong khuôn khổ Khóa họp lần thứ 75,Ủng hộ Cam kết Hội nghị thượng đỉnh Đa dạng sinh học,Cam kết của Nhà Lãnh đạo thế giới Đa dạng sinh học,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 15/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2021

27

Kế hoạch 05/KH-UBND năm 2021 thực hiện Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi do tỉnh Cà Mau ban hành

05/KH-UBND,Tỉnh Cà Mau,Thực hiện Nghị định 136/2020/NĐ-CP Cà Mau,Thực hiện Nghị định hướng dẫn Luật Phòng cháy Cà Mau,Thực hiện Nghị định hướng dẫn Luật Phòng cháy chữa cháy,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 15/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2021

28

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-NHNN năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

05/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 05 2021,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng,Vận hành Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng,Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia,Tiền tệ - Ngân hàng,Công nghệ thông tin NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM --------

Ban hành: 15/01/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

29

Nghị quyết 05/NQ-HĐND năm 2021 về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025

05/NQ-HDND,Nghị quyết 05 2021,Tỉnh Khánh Hòa,Chương trình xây dựng nông thôn mới Khánh Hòa,Xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa 2021 2025,Chương trình xây dựng nông thôn mới 2021,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 15/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2021

30

Kế hoạch 05/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do tỉnh Tuyên Quang ban hành

05/KH-UBND,Tỉnh Tuyên Quang,Thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP Tuyên Quang,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Tuyên Quang,Dự toán ngân sách nhà nước Tuyên Quang,Đầu tư,Thương mại,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 13/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2021

31

Kế hoạch 05/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

05/KH-UBND,Tỉnh Phú Yên,Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới,Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới Phú Yên,Thực hiện Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 12/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2021

32

Kế hoạch 05/KH-UBND về triển khai công tác kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2021

05/KH-UBND,Tỉnh Ninh Bình,Công tác kiểm tra về an toàn thực phẩm,Công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm,Kiểm tra về an toàn thực phẩm tỉnh Ninh Bình,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------

Ban hành: 12/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2021

33

Chương trình 05/CTr-UBND năm 2021 về triển khai Nghị quyết 39/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Hà Giang ban hành

05/CTr-UBND,Tỉnh Hà Giang,Triển khai Nghị quyết 39/NQ-HĐND Hà Giang,Triển khai Nghị quyết phát triển kinh tế xã hội,Triển khai Nghị quyết phát triển kinh tế Hà Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2021

34

Quyết định 05/QĐ-BXD năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học trong lĩnh vực kiến trúc và xây dựng, giai đoạn 2020-2025 do Bộ Xây dựng ban hành

05/QD-BXD,Quyết định 05 2021,Bộ Xây dựng,Khung trình độ quốc gia đối với lĩnh vực kiến trúc,Khung trình độ quốc gia đối với lĩnh vực xây dựng,Kế hoạch thực hiện Khung trình độ quốc gia 2020 2025,Xây dựng - Đô thị,Giáo dục BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 06/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2021

35

Quyết định 05/QĐ-NHNN năm 2021 về Mẫu phiếu đánh giá và phương thức chấm điểm giải quyết thủ tục hành chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

05/QD-NHNN,Quyết định 05 2021,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Mẫu phiếu đánh giá giải quyết thủ tục hành chính,Phương thức chấm điểm giải quyết thủ tục hành chính,Chấm điểm giải quyết thủ tục hành chính của Ngân hàng,Tiền tệ - Ngân hàng,Bộ máy hành chính NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 06/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2021

36

Quyết định 05/QĐ-UBND năm 2021 về đính chính Quyết định 42/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước kèm theo Quyết định 23/2007/QĐ-UBND do tỉnh Vĩnh Long ban hành

05/QD-UBND,Quyết định 05 2021,Tỉnh Vĩnh Long,Đính chính Quyết định 42/2020/QĐ-UBND Vĩnh Long,Quyết định sửa đổi Quy chế văn hoá công sở Vĩnh Long,Đính chính Quyết định sửa đổi Quy chế văn hoá công sở,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 05/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2021

37

Kế hoạch 05/KH-UBND triển khai công tác tư pháp năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

05/KH-UBND,Tỉnh Lạng Sơn,Triển khai công tác tư pháp tỉnh Lạng Sơn,Triển khai công tác Tư pháp năm 2021,Công tác tư pháp tỉnh Lạng Sơn năm 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2021

38

Quyết định 05/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bãi bỏ thuộc ngành Tài nguyên và Môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

05/QD-UBND,Quyết định 05 2021,Tỉnh Kon Tum,Công bố thủ tục hành chính ngành Tài nguyên,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum,Thủ tục hành chính ngành Tài nguyên Kon Tum,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 04/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2021

39

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTTTT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

05/VBHN-BTTTT,Văn bản hợp nhất 05 2020,Bộ Thông tin và Truyền thông,Quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông ,Hợp nhất Thông tư quản lý chất lượng viễn thông,Quy định quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 15/12/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2020

40

Quy chế phối hợp 05/QCPH-UBND năm 2020 trong công tác quản lý khoáng sản, quản lý cát, sỏi lòng sông tại khu vực giáp ranh giữa tỉnh Yên Bái với tỉnh Hà Giang

05/QCPH-UBND,Quy chế 05 2020,Tỉnh Yên Bái,Tỉnh Hà Giang,Công tác quản lý khoáng sản tỉnh Yên Bái tỉnh Hà Giang,Quản lý cát sỏi lòng sông tỉnh Yên Bái tỉnh Hà Giang,Công tác quản lý khoáng sản quản lý cát sỏi lòng sông,Tài nguyên - Môi trường UBND TỈNH YÊN BÁI - UBND TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG

Ban hành: 27/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.236.13