Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 05/KK-TNCN) "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 112340 văn bản

201

Quyết định 05/QĐ-BNV năm 2019 về cấp Giấp phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Hỗ trợ phát triển sinh kế vì cộng đồng do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

05/QD-BNV,Quyết định 05 2019,Bộ Nội vụ,Thành lập Quỹ,Giấy phép thành lập Quỹ ,Quỹ hỗ trợ,Tài chính nhà nước BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 04 tháng

Ban hành: 04/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2019

202

Quyết định 05/QĐ-UBND năm 2019 công bố 09 thủ tục hành chính và bãi bỏ 07 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai

05/QD-UBND,Quyết định 05 2019,Tỉnh Gia Lai,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/QĐ-UBND Gia Lai, ngày 04 tháng 01 năm

Ban hành: 04/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2019

203

Kế hoạch 05/KH-UBND năm 2019 về triển khai thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội

05/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,An toàn thực phẩm,Quản lý an toàn thực phẩm,Thanh tra chuyên ngành,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05

Ban hành: 03/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2019

204

Quyết định 05/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương thành phố Cần Thơ

05/QD-UBND,Quyết định 05 2019,Thành phố Cần Thơ,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày 03 tháng

Ban hành: 03/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2019

205

Nghị định 05/2021/NĐ-CP về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

05/2021/ND-CP,Nghị định 05 2021,Chính phủ,Khai thác cảng hàng không sân bay,Quản lý cảng hàng không sân bay,Quản lý khai thác cảng hàng không sân bay,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 25/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2021

206

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai

05/2021/QD-UBND,Quyết định 05 2021,Tỉnh Lào Cai,Nhiệm vụ quyền hạn Sở Tài nguyên tỉnh Lào Cai,Vị trí chức năng Sở Tài nguyên tỉnh Lào Cai,Cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên tỉnh Lào Cai,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 22/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2021

207

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND quy định về tổ chức, quản lý, công bố hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

05/2021/QD-UBND,Quyết định 05 2021,Tỉnh Bình Thuận,Công bố hoạt động của bãi đỗ xe tỉnh Bình Thuận,Quản lý hoạt động của bãi đỗ xe tỉnh Bình Thuận,Tổ chức hoạt động của bãi đỗ xe tỉnh Bình Thuận,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 22/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2021

208

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 29/2012/QĐ-UBND quy định hỗ trợ và xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

05/2021/QD-UBND,Quyết định 05 2021,Tỉnh Thái Nguyên,Bãi bỏ Quyết định 29/2012/QĐ-UBND Thái Nguyên,Xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới Thái Nguyên,Hỗ trợ kết cấu hạ tầng nông thôn mới Thái Nguyên,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 22/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2021

209

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải

05/2021/QD-UBND,Quyết định 05 2021,Tỉnh An Giang,Bãi bỏ văn bản pháp luật về Giao thông An Giang,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật về giao thông,Bãi bỏ văn bản lĩnh vực Giao thông vận tải An Giang,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 21/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2021

210

Thông tư 05/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 223/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề Thừa phát lại; phí thẩm định điều kiện thành lập, hoạt động Văn phòng Thừa phát lại do Bộ Tài chính ban hành

05/2021/TT-BTC,Thông tư 05 2021,Bộ Tài chính,Sửa đổi Thông tư 223/2016/TT-BTC,Sửa đổi Thông tư phí thẩm định nghề Thừa phát lại,Phí thẩm định hoạt động Văn phòng Thừa phát lại,Thuế - Phí - Lệ Phí,Dịch vụ pháp lý BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

211

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 17/2020/NQ-HĐND về phân cấp nhiệm vụ chi từ nguồn thu bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An

05/2021/QD-UBND,Quyết định 05 2021,Tỉnh Long An,Thực hiện Nghị quyết 17/2020/NQ-HĐND Long An,Phân cấp nhiệm vụ chi từ nguồn thu bảo vệ đất trồng lúa,Phân cấp nhiệm vụ chi từ nguồn thu phát triển đất trồng lúa,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 20/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2021

212

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND về Bộ Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tỉnh Đồng Nai

05/2021/QD-UBND,Quyết định 05 2021,Tỉnh Đồng Nai,Bộ Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng,Bộ Đơn giá thí nghiệm xây dựng tỉnh Đồng Nai,Bộ Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng Đồng Nai,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 18/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2021

213

Thông tư 05/2021/TT-BCA quy định về hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của lực lượng Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

05/2021/TT-BCA,Thông tư 05 2021,Bộ Công An,Hoạt động ứng phó sự cố thiên tai của Công an nhân dân,Hoạt động tìm kiếm cứu nạn của Công an nhân dân,Hoạt động ứng phó sự cố thiên tai tìm kiếm cứu nạn,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 14/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2021

214

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 1, Khoản 2 Điều 2 tại các Quyết định: 44/2019/QĐ-UBND, 49/2019/QĐ-UBND, 51/2019/QĐ-UBND và 54/2019/QĐ-UBND về bảng giá đất trên địa bàn thị xã Hoàng Mai, huyện Diễn Châu, huyện Hưng Nguyên và huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024

05/2021/QD-UBND,Quyết định 05 2021,Tỉnh Nghệ An,Sửa đổi Quyết định 44/2019/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An,Sửa đổi Quyết định 49/2019/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An,Sửa đổi Quyết định về bảng giá đất tỉnh Nghệ An,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 14/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2021

215

Nghị quyết 05/2021/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ kinh phí đào tạo bóng đá trẻ tại Câu lạc bộ Bóng đá Quảng Nam giai đoạn 2021-2025

05/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 05 2021,Tỉnh Quảng Nam,Đào tạo bóng đá trẻ tại Câu lạc bộ Bóng đá Quảng Nam,Kinh phí đào tạo bóng đá trẻ tại Câu lạc bộ Bóng đá,Mức hỗ trợ kinh phí đào tạo bóng đá trẻ Câu lạc bộ,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 13/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2021

216

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng kèm theo Quyết định 27/2018/QĐ-UBND

05/2021/QD-UBND,Quyết định 05 2021,Tỉnh Sóc Trăng,Sửa đổi Quyết định 27/2018/QĐ-UBND Sóc Trăng,Sửa đổi Quy định công tác thi đua khen thưởng,Công tác thi đua khen thưởng tỉnh Sóc Trăng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 08/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2021

217

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BQP năm 2018 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 162/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của Việt Nam do Bộ Quốc phòng ban hành

05/VBHN-BQP,Văn bản hợp nhất 05 2018,Bộ Quốc phòng,Xử phạt vi phạm hành chính,Quản lý biển đảo ,Biển đảo Việt Nam,Vi phạm hành chính BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05

Ban hành: 03/12/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2018

218

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGTVT năm 2018 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 132/2015/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành

05/VBHN-BGTVT,Văn bản hợp nhất 05 2018,Bộ Giao thông vận tải,Xử phạt vi phạm hành chính,Xử lý vi phạm hành chính,Giao thông đường thủy,Vi phạm hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/11/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2018

219

Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện trong năm 2021 đối với một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang

05/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 05 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Tiếp tục thực hiện một số Nghị quyết Hội đồng,Tiếp tục thực hiện một số Nghị quyết Tuyên quang,Tiếp tục thực hiện một số Nghị quyết trong 2021,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 15/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2020

220

Chỉ thị 05/CT-BTC năm 2018 về nâng cao hiệu quả công tác quản lý và thực hành tiết kiệm trong việc tổ chức đoàn đi công tác nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành

05/CT-BTC,Chỉ thị 05 2018,Bộ Tài chính,Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm,Vi phạm thực hành tiết kiệm,Quản lý đoàn đi công tác nước ngoài,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05

Ban hành: 23/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.99.243