Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 05/KK-TNCN) "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 112296 văn bản

181

Thông tư 05/2021/TT-BGTVT về sửa đổi Thông tư 33/2018/TT-BGTVT quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu

05/2021/TT-BGTVT,Thông tư 05 2021,Bộ Giao thông vận tải,Sửa đổi Thông tư 33/2018/TT-BGTVT,Sửa đổi Thông tư 24/2020/TT-BGTVT,Nhiệm vụ chức danh nhân viên đường sắt,Giao thông - Vận tải MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ SÁT HẠCH, CẤP GIẤY PHÉP LÁI TÀU BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 01/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2021

182

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền xử lý tài sản khi kết thúc nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp quản lý

05/2021/QD-UBND,Quyết định 05 2021,Tỉnh Đồng Tháp,Xử lý tài sản khi kết thúc nhiệm vụ Khoa học,Phân cấp xử lý tài sản kết thúc nhiệm vụ khoa học,Xử lý tài sản nhiệm vụ khoa học tỉnh Đồng Tháp,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 26/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2021

183

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND quy định về mức trần thù lao công chứng trên địa bàn thành phố Hải Phòng

05/2021/QD-UBND,Quyết định 05 2021,Thành phố Hải Phòng,Quy định mức trần thù lao công chứng,Mức trần thù lao công chứng thành phố Hải Phòng,Quy định mức trần thù lao công chứng Hải Phòng,Dịch vụ pháp lý,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 26/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2021

184

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế của tỉnh Kon Tum

05/2021/QD-UBND,Quyết định 05 2021,Tỉnh Kon Tum,Định mức sử dụng xe ô tô lĩnh vực y tế tỉnh Kon Tum,Tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô lĩnh vực y tế tỉnh Kon Tum,Tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô lĩnh vực y tế,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 25/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2021

185

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND quy định về Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

05/2021/QD-UBND,Quyết định 05 2021,Tỉnh Lai Châu,Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Lai Châu,Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021,Hệ số điều chỉnh giá đất Lai Châu 2021,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2021

186

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo chất lượng đối với hệ thống đường tỉnh và đường huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau

05/2021/QD-UBND,Quyết định 05 2021,Tỉnh Cà Mau,Bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ,Bảo trì tài sản hạ tầng giao thông đường bộ tỉnh Cà Mau,Bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tỉnh Cà Mau,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 18/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2021

187

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý và khai thác vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

05/2021/QD-UBND,Quyết định 05 2021,Tỉnh Bạc Liêu,Khai thác vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt,Vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt Bạc Liêu,Quản lý vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 18/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2021

188

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

05/2021/QD-UBND,Quyết định 05 2021,Tỉnh Bắc Ninh,Phân công quản lý quy hoạch xây dựng tỉnh Bắc Ninh,Phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng Bắc Ninh,Quản lý quy hoạch xây dựng kiến trúc tỉnh Bắc Ninh,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 17/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2021

189

Kế hoạch 05/KH-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 522/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025” do tỉnh Kiên Giang ban hành

05/KH-UBND,Tỉnh Kiên Giang,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/KH-UBND Kiên Giang, ngày 16 tháng 01 năm 2019 KẾ

Ban hành: 16/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2019

190

Kế hoạch 05/KH-UBND về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

05/KH-UBND,Tỉnh Hòa Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/KH-UBND Hòa Bình, ngày 14 tháng 01 năm 2019 KẾ HOẠCH

Ban hành: 14/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2019

191

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Nghị định về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng do Bộ Tài chính ban hành

05/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 05 2019,Bộ Tài chính,Kiểm toán viên,Chứng chỉ kiểm toán viên,Kiểm toán viên nhà nước,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/VBHN-BTC Hà

Ban hành: 14/01/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2019

192

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND về mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

05/2021/QD-UBND,Quyết định 05 2021,Tỉnh Hà Tĩnh,Mức thu tiền sử dụng khu vực biển Hà Tĩnh 2021,Mức thu tiền với khai thác tài nguyên biển Hà Tĩnh,Mức thu tiền với sử dụng tài nguyên biển Hà Tĩnh,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 09/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2021

193

Quyết định 05/2021/QĐ-TTg quy định về trình tự, thủ tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

05/2021/QD-TTg,Quyết định 05 2021,Thủ tướng Chính phủ,Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng,Thủ tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung Đà Nẵng,Trình tự điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung Đà Nẵng,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 08/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2021

194

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 10/2010/NĐ-CP về hoạt động thông tin tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

05/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 05 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Hoạt động thông tin tín dụng,Thông tin tín dụng,Báo cáo thông tin tín dụng ,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/01/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2019

195

Chỉ thị 05/CT-BTTTT về công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

05/CT-BTTTT,Chỉ thị 05 2019,Bộ Thông tin và Truyền thông,Chế độ thi đua khen thưởng,Công tác thi đua khen thưởng,Thi đua khen thưởng ,Bộ máy hành chính BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2019

196

Kế hoạch 05/KH-UBND năm 2019 về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018-2020

05/KH-UBND,Tỉnh Lạng Sơn,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/KH-UBND Lạng Sơn, ngày 10 tháng 01 năm 2019 KẾ HOẠCH

Ban hành: 10/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2019

197

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND quy định về hệ số K thành phần làm cơ sở xác định tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

05/2021/QD-UBND,Quyết định 05 2021,Tỉnh Đắk Lắk,Tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Đắk Lắk,Cơ sở xác định tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng,Hệ số K xác định tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 05/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2021

198

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND sửa đổi Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với một số loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng kèm theo Quyết định 48/2017/QĐ-UBND quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên và Hệ số quy đổi một số loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

05/2021/QD-UBND,Quyết định 05 2021,Tỉnh Lâm Đồng,Sửa đổi Bảng giá tính thuế tài nguyên Lâm Đồng,Sửa đổi Quyết định 48/2017/QĐ-UBND Lâm Đồng,Hệ số quy đổi một số loại tài nguyên Lâm Đồng,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 05/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2021

199

Nghị quyết 05/2021/NQ-HĐND về giảm phí, lệ phí đối với việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

05/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 05 2021,Tỉnh Lạng Sơn,Giảm phí lệ phí thực hiện dịch vụ công trực tuyến Lạng Sơn,Lạng Sơn giảm 40% các khoản phí lệ phí,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2021

200

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND quy định về khen thưởng phong trào thi đua “Doanh nghiệp giỏi”, “Doanh nhân tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

05/2021/QD-UBND,Quyết định 05 2021,Tỉnh Quảng Ninh,Thi đua Doanh nghiệp giỏi tỉnh Quảng Ninh,Khen thưởng phong trào Doanh nghiệp giỏi,Phong trào thi đua Doanh nhân tiêu biểu,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.236.13