Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 05/CT-NHNN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 145635 văn bản

121

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2018 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 do tỉnh Quảng Nam ban hành

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2018,Tỉnh Quảng Nam,Thương mại,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/CT-UBND Quảng Nam, ngày 31 tháng

Ban hành: 31/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2018

122

Chỉ thị 05/2020/CT-CA về tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ trong Tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

05/2020/CT-CA,Chỉ thị 05 2020,Tòa án nhân dân tối cao,Tăng cường kỷ cương công vụ trong Tòa án,Tăng cường kỷ luật công vụ trong Tòa án,Kỷ cương kỷ luật công vụ trong Tòa án nhân dân,Bộ máy hành chính TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2020

123

Chỉ thị 05/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý thực hiện đầu tư công năm 2018 do tỉnh Gia Lai ban hành

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2018,Tỉnh Gia Lai,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/CT-UBND Gia Lai, ngày 29 tháng 05 năm 2018 CHỈ THỊ

Ban hành: 29/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2018

124

Chỉ thị 05/CT-UBND về tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2018 do tỉnh Quảng Bình ban hành

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2018,Tỉnh Quảng Bình,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/CT-UBND Quảng Bình, ngày 18 tháng 5 năm 2018

Ban hành: 18/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2018

125

Chỉ thị 05/CT-VKSTC năm 2018 về tăng cường trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân trong kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

05/CT-VKSTC,Chỉ thị 05 2018,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Tăng cường trách nhiệm,Tạm giữ tạm giam,Thi hành án hình sự ,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 15/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2018

126

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2018 về cấm tổ chức, cá nhân, hộ gia đình dựng rạp dưới lòng đường do tỉnh Hà Giang ban hành

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2018,Tỉnh Hà Giang,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/CT-UBND TP. Hà Giang, ngày 10 tháng 5 năm 2018

Ban hành: 10/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2018

127

Chỉ thị 05/CT-CTUBND năm 2018 về đẩy mạnh đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; tăng cường công tác quản lý, sử dụng biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và tinh giản biên chế do tỉnh Hưng Yên ban hành

05/CT-CTUBND,Chỉ thị 05 2018,Tỉnh Hưng Yên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/CT-CTUBND Hưng Yên, ngày 04 tháng 5 năm 2018

Ban hành: 04/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2018

128

Chỉ thị 06/CT-NHNN năm 2018 về chấn chỉnh, tăng cường phòng, chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật nhằm đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động trong hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

chứng minh nhân dân của người gửi tiền theo quy định tại Điều 9, Quyết định số 1160/2004/QĐ-NHNN. Gửi tiền có kỳ hạn tại TCTD khác ngoài Ngân hàng hợp tác xã (trực tiếp đứng tên QTDND hoặc tên cán bộ của QTDND) vi phạm Thông tư số 04/2015/TT-NHNN và Chỉ thị 05/CT-NHNN ngày 05/8/2014 của Thống đốc NHNN. 1.3. Vi phạm về quản trị điều hành, kiểm

Ban hành: 02/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2019

129

Chỉ thị 05/CT-UBND về tổ chức các Kỳ thi trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2018

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2018,Tỉnh Bình Định,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/CT-UBND Bình Định, ngày 12 tháng 4 năm 2018

Ban hành: 12/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2018

130

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2018 về chấn chỉnh thực hiện nghiêm túc quy định của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2018,Tỉnh Bắc Giang,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/CT-UBND Bắc Giang, ngày 10 tháng 4 năm 2018

Ban hành: 10/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2018

131

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2018 về chấn chỉnh công tác đấu thầu trong dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước do tỉnh Thanh Hóa ban hành

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2018,Tỉnh Thanh Hóa,Thương mại,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/CT-UBND Thanh Hóa, ngày 06 tháng 4 năm 2018

Ban hành: 06/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2018

132

Chỉ thị 05/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn trên địa bàn tỉnh năm 2018 do tỉnh Bình Phước ban hành

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2018,Tỉnh Bình Phước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/CT-UBND Bình Phước, ngày 04 tháng 04 năm 2018

Ban hành: 04/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2018

133

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2018 về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2019 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2018,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/CT-UBND Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 02 tháng 4

Ban hành: 02/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2018

134

Chỉ thị 05/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 2018 do thành phố Hà Nội ban hành

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2018,Thành phố Hà Nội,Kế hoạch phòng chống thiên tai,Công tác phòng chống thiên tai ,Phòng chống thiên tai ,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2018

135

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2018 về chấn chỉnh công tác đấu thầu sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2018,Tỉnh Hòa Bình,Đầu tư,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/CT-UBND Hòa Bình, ngày 21 tháng 03 năm 2018

Ban hành: 21/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2018

136

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2018 về giải pháp quản lý hoạt động nuôi trồng thủy sản nói chung và nuôi trồng thủy sản bằng lồng, bè nói riêng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2018,Tỉnh Phú Yên ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/CT-UBND Phú Yên, ngày 19 tháng 3 năm 2018 CHỈ THỊ

Ban hành: 19/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2018

Ban hành: 13/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2018

138

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2018 triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2018,Tỉnh Quảng Ngãi,Trách nhiệm hình sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/CT-UBND Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 3 năm 2018

Ban hành: 07/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2018

139

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác quản lý hoạt động karaoke, vũ trường và cơ sở kinh doanh nhà hàng ăn uống, giải khát trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2018,Tỉnh Đồng Nai,Doanh nghiệp,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/CT-UBND Đồng Nai, ngày 05 tháng 3 năm 2018

Ban hành: 05/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2018

140

Chỉ thị 04/CT-NHNN về tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành Ngân hàng trong 6 tháng cuối năm 2018 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

04/CT-NHNN,Chỉ thị 04 2018,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Giải pháp trọng tâm ,Ngành ngân hàng,6 tháng cuối năm,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/CT-NHNN

Ban hành: 02/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.9.125