Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 05/CT-NHNN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 145603 văn bản

21

Chỉ thị 05/CT-UBND về tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2021,Thành phố Hà Nội,Chỉ đạo biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc Hà Nội,Chỉ đạo biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm,Tập trung chỉ đạo biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 23/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2021

22

Chỉ thị 05/CT-UBND về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do tỉnh Khánh Hòa ban hành

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2021,Tỉnh Khánh Hòa,Tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước,Thực hiện dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Khánh Hòa,Dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Khánh Hòa 2021,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 05/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2021

23

Chỉ thị 05/CT-UBND về tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2021 do tỉnh Vĩnh Long ban hành

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2021,Tỉnh Vĩnh Long,Tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước,Thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước Vĩnh Long,Tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Vĩnh Long,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 05/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2021

24

Chỉ thị 05/2006/CT-NHNN về việc tăng cường công tác phổ biến,giáo dục pháp luật trong ngành Ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

05/2006/CT-NHNN,Chỉ thị 05 2006,Ngân hàng Nhà nước,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 05/2006/CT-NHNN Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2006

Ban hành: 21/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2007

25

Chỉ thị 05/CT-BTTTT về công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

05/CT-BTTTT,Chỉ thị 05 2021,Bộ Thông tin và Truyền thông,Công tác thi đua khen thưởng ngành Thông tin,Khen thưởng ngành Thông tin và Truyền Thông,Công tác thi đua ngành Thông tin 2021,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 02/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2021

26

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn cờ bạc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2021,Tỉnh Quảng Nam,Tăng cường công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm,Công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm Quảng Nam,Tăng cường công tác phòng ngừa tệ nạn cờ bạc Quảng Nam,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 02/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2021

27

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác quản lý tàu cá, đảm bảm an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2021,Thành phố Hải Phòng,Tăng cường công tác quản lý tàu cá Hải Phòng 2021,Đảm bảm an toàn cho người hoạt động thủy sản,Đảm bảm cho tàu cá hoạt động thủy sản Hải Phòng,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 01/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2021

28

Chỉ thị 05/CT-TTg năm 2021 về biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

05/CT-TTg,Chỉ thị 05 2021,Thủ tướng Chính phủ,Biện pháp cấp bách phòng chống COVID19,Biện pháp phòng chống dịch COVID19,Phong tỏa toàn bộ thành phố Chí Linh Hải Dương,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2021

29

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2021 về cán bộ, công chức, viên chức nêu gương, chấp hành quy định không uống rượu, bia trong giờ hành chính, giờ làm việc và khi lái xe do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2021,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Cán bộ không uống rượu bia trong giờ hành chính,Công chức không uống rượu bia trong giờ làm việc Huế,Viên chức nêu gương không uống rượu bia khi lái xe Huế,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 25/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2021

30

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2021 về đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân; triển khai cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử trên địa bàn tỉnh Nghệ An

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2021,Tỉnh Nghệ An,Triển khai cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử,Cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử tỉnh Nghệ An,Đẩy nhanh tiến độ dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư,Công nghệ thông tin,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 22/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2021

31

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2021 về tiếp tục tăng cường công tác quản lý hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2021,Tỉnh Ninh Thuận,Công tác quản lý hoạt động thăm dò khoáng sản,Công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản,Công tác quản lý hoạt động sử dụng khoáng sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 22/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2021

32

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2021 về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do tỉnh Sơn La ban hành

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2021,Tỉnh Sơn La,Tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp,Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Sơn La,Tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 20/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2021

33

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2020 về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục tỉnh Tuyên Quang

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Giải pháp năm học ngành Giáo dục tỉnh Tuyên Quang,Nhiệm vụ năm học ngành Giáo dục tỉnh Tuyên Quang,Nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020 2021,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 23/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2020

34

Chỉ thị 02/CT-NHNN năm 2021 về tăng cường phòng, chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong hoạt động thẻ ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

02/CT-NHNN,Chỉ thị 02 2021,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Ngăn ngừa vi phạm trong hoạt động thẻ ngân hàng,Phòng chống ngăn ngừa vi phạm thẻ ngân hàng,Ngăn ngừa vi phạm pháp luật về thẻ ngân hàng,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 07/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2021

35

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-NHNN năm 2016 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thủ tục chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với việc niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trong nước và nước ngoài của tổ chức tín dụng cổ phần

05/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 05 2016,Ngân hàng Nhà nước,Thủ tục chấp thuận ,Niêm yết cổ phiếu,Thị trường chứng khoán,Thị trường chứng khoán nước ngoài,Thị trường chứng khoán trong nước ,Tổ chức tín dụng cổ phần ,Tiền tệ - Ngân hàng,Chứng khoán NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 06/01/2016

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2016

36

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2020 về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong giai đoạn mới do tỉnh Bắc Kạn ban hành

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2020,Tỉnh Bắc Kạn,Công tác phòng chống dịch COVID-19 Bắc Kạn,Phòng chống COVID-19 tình hình mới Bắc Kạn,Bắc Kạn tăng cường phòng chống Covid-19,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2020

37

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2020 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2020,Tỉnh Hà Tĩnh,Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tỉnh Hà Tĩnh,Xây dựng kế hoạch phát triển xã hội tỉnh Hà Tĩnh,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2021 2025,Thương mại,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 22/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2020

38

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2020 về đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Cà Mau

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2020,Tỉnh Cà Mau,Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng hóa Cà Mau,Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng hóa 2020,Thực hiện đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu Cà Mau,Xuất nhập khẩu ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 22/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2020

39

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2020 về tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Bảo vệ giá trị di tích văn hóa Vũng Tàu,Quản lý danh lam thắng cảnh Vũng Tàu 2020,Phát huy giá trị di tích lịch sử Vũng Tàu,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 19/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2020

40

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2020 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do tỉnh Quảng Trị ban hành

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2020,Tỉnh Quảng Trị,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Quảng Trị,phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Trị 2021 2025,Kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm Quảng Trị,Đầu tư,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 04/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.155