Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 05/CT-NHNN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 145630 văn bản

1

Chỉ thị 05/CT-NHNN năm 2018 về tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

--------------- Số: 05/CT-NHNN Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2018 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CƠ CẤU LẠI HỆ THỐNG CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG GẮN VỚI XỬ LÝ NỢ XẤU Sau 01 năm thực hiện Nghị quyết 42, Quyết định 1058, Chỉ thị số 32 và Chỉ thị 06 ([1]), ngành Ngân hàng đã đạt được một

Ban hành: 17/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2018

2

Chỉ thị 05/CT-NHNN năm 2014 về giải pháp nâng cao chất lượng và đảm bảo an toàn hoạt động tổ chức tín dụng là hợp tác xã do Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành

Số: 05/CT-NHNN Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2014 CHỈ THỊ VỀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ ĐẢM BẢO AN TOÀN HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC TÍN DỤNG LÀ HỢP TÁC XÃ Trong thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã tập trung nỗ lực triển khai thực hiện Chỉ thị số 57-CT/TW ngày 10/10/2000 của Bộ Chính trị về “Củng cố,

Ban hành: 05/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2017

3

Chỉ thị 05/CT-NHNN năm 2012 chấn chỉnh thực hiện quy định về huy động, giữ hộ vàng và sử dụng vàng huy động, vàng giữ hộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

05/CT-NHNN Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2012 CHỈ THỊ VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH VIỆC THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ HUY ĐỘNG, GIỮ HỘ VÀNG VÀ SỬ DỤNG VÀNG HUY ĐỘNG, VÀNG GIỮ HỘ CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI Trong thời gian qua, một số tổ chức tín dụng đã trả lãi, lợi tức, phí cho khách hàng khi

Ban hành: 27/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2012

4

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-NHNN năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

05/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 05 2021,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng,Vận hành Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng,Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia,Tiền tệ - Ngân hàng,Công nghệ thông tin NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM --------

Ban hành: 15/01/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

5

Quyết định 05/QĐ-NHNN năm 2021 về Mẫu phiếu đánh giá và phương thức chấm điểm giải quyết thủ tục hành chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

05/QD-NHNN,Quyết định 05 2021,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Mẫu phiếu đánh giá giải quyết thủ tục hành chính,Phương thức chấm điểm giải quyết thủ tục hành chính,Chấm điểm giải quyết thủ tục hành chính của Ngân hàng,Tiền tệ - Ngân hàng,Bộ máy hành chính NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 06/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2021

6

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-NHNN năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

05/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 05 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Hợp nhất Thông tư,Phát hành Kỳ phiếu Ngân hàng,Chứng chỉ tiền gửi,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/02/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2020

7

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 10/2010/NĐ-CP về hoạt động thông tin tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

05/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 05 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Hoạt động thông tin tín dụng,Thông tin tín dụng,Báo cáo thông tin tín dụng ,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/01/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2019

8

Thông tư 05/2020/TT-NHNN quy định về tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

05/2020/TT-NHNN,Thông tư 05 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội,tái cấp vốn hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19,Tái cấp vốn theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg,Tiền tệ - Ngân hàng,Tài chính nhà nước NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 07/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2020

9

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-NHNN năm 2018 về hợp nhất Quyết định về Hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

05/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 05 2018,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Tài khoản kế toán,Hệ thống tài khoản kế toán,Tổ chức tín dụng,Tiền tệ - Ngân hàng,Kế toán - Kiểm toán NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 17/01/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2018

10

Chỉ thị 05/2008/CT-NHNN về biện pháp đảm bảo an toàn, hiệu quả hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

05/2008/CT-NHNN,Chỉ thị 05 2008,Ngân hàng Nhà nước,Doanh nghiệp,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 05/2008/CT-NHNN Hà

Ban hành: 09/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2008

11

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-NHNN năm 2017 hợp nhất Thông tư quy định về Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

05/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 05 2017,Ngân hàng Nhà nước,Quỹ tín dụng nhân dân,Bảo đảm an toàn,Hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 17/07/2017

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2017

12

Chỉ thị 05/2007/CT-NHNN về trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo chỉ thị 20/2007/CT-TTg do Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành

05/2007/CT-NHNN,Chỉ thị 05 2007,Ngân hàng Nhà nước,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 05/2007/CT-NHNN Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2007

Ban hành: 11/10/2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2007

13

Thông tư 05/2019/TT-NHNN bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, liên tịch ban hành

05/2019/TT-NHNN,Thông tư 05 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Bãi bỏ văn bản quy phạm,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật,Văn bản quy phạm pháp luật,Bộ máy hành chính NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2019

14

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2021 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính do thành phố Cần Thơ ban hành

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2021,Thành phố Cần Thơ,Tăng cường kỷ luật hành chính thành phố Cần Thơ,Tăng cường kỷ cương hành chính thành phố Cần Thơ,Tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính Cần Thơ 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 07/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2021

15

Chỉ thị 05/CT-BCT về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 do Bộ Công thương ban hành

05/CT-BCT,Chỉ thị 05 2021,Bộ Công thương,Tăng cường công tác phòng chống thiên tai,Tăng cường công tác tìm kiếm cứu nạn,Công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn,Tài nguyên - Môi trường BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

16

Chỉ thị 05/CT-BYT năm 2021 về tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin COVID-19 do Bộ Y tế ban hành

05/CT-BYT,Chỉ thị 05 2021,Bộ Y tế,Công tác tiêm chủng vắc xin COVID19,Tăng cường tiêm chủng vắc xin COVID19,Tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin COVID19,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2021

17

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2021 tăng cường công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2021,Tỉnh Tiền Giang,Quản lý thi hành xử lý vi phạm hành chính Tiền Giang,Tăng cường quản lý xử lý vi phạm hành chính Tiền Giang,Thi hành pháp luật xử lý vi phạm Tiền Giang,Vi phạm hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 22/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2021

18

Chỉ thị 05/CT-UBND về tổ chức thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2021,Tỉnh Thanh Hóa,Thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế Thanh Hóa,Tổ chức Điều tra cơ sở hành chính tỉnh Thanh Hóa,Tổng điều tra và Điều tra cơ sở hành chính Thanh Hóa,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 09/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2021

19

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2021,Tỉnh Quảng Bình,Quản lý kiểm soát loài ngoại lai xâm hại Quảng Bình,Tăng cường quản lý kiểm soát loài ngoại lai xâm hại,Công tác quản lý kiểm soát loài ngoại lai xâm hại,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 01/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2021

20

Chỉ thị 05/CT-UBND về tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2021,Tỉnh Yên Bái,Tổ chức tổng điều tra kinh tế tỉnh Yên Bái 2021,Tổng điều tra kinh tế điều tra cơ sở hành chính Yên Bái,Điều tra cơ sở hành chính tỉnh Yên Bái 2021,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 01/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.9.125