Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 05/2020/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 178462 văn bản

121

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 1, Khoản 2 Điều 2 tại các Quyết định: 44/2019/QĐ-UBND, 49/2019/QĐ-UBND, 51/2019/QĐ-UBND và 54/2019/QĐ-UBND về bảng giá đất trên địa bàn thị xã Hoàng Mai, huyện Diễn Châu, huyện Hưng Nguyên và huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024

05/2021/QD-UBND,Quyết định 05 2021,Tỉnh Nghệ An,Sửa đổi Quyết định 44/2019/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An,Sửa đổi Quyết định 49/2019/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An,Sửa đổi Quyết định về bảng giá đất tỉnh Nghệ An,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 14/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2021

122

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng kèm theo Quyết định 27/2018/QĐ-UBND

05/2021/QD-UBND,Quyết định 05 2021,Tỉnh Sóc Trăng,Sửa đổi Quyết định 27/2018/QĐ-UBND Sóc Trăng,Sửa đổi Quy định công tác thi đua khen thưởng,Công tác thi đua khen thưởng tỉnh Sóc Trăng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 08/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2021

123

Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện trong năm 2021 đối với một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang

05/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 05 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Tiếp tục thực hiện một số Nghị quyết Hội đồng,Tiếp tục thực hiện một số Nghị quyết Tuyên quang,Tiếp tục thực hiện một số Nghị quyết trong 2021,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 15/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2020

124

Thông tư 05/2020/TT-BKHCN quy định về an toàn hạt nhân đối với cơ sở lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

05/2020/TT-BKHCN,Thông tư 05 2020,Bộ Khoa học và Công nghệ,An toàn hạt nhân đối với cơ sở lò phản ứng,An toàn cơ sở lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu,Cơ sở lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu,Văn hóa - Xã hội BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 30/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2020

125

Quyết định 2020/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ninh

2020/QD-UBND,Quyết định 2020 2020,Tỉnh Quảng Ninh,Công bố thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ninh,Thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp Quảng Ninh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 17/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2020

126

Quyết định 2020/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy trình nội bộ liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình

2020/QD-UBND,Quyết định 2020 2020,Tỉnh Quảng Bình,Thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp ,Giải quyết thủ tục hành chính Ủy ban tỉnh,Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Quảng Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 17/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2020

127

Thông tư 05/2020/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về thăm dò, đánh giá trữ lượng đá khối sử dụng làm ốp lát và mỹ nghệ do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

05/2020/TT-BTNMT,Thông tư 05 2020,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Kỹ thuật thăm dò trữ lượng đá khố làm ốp lát,Kỹ thuật thăm dò trữ lượng đá khố làm mỹ nghệ,Thăm dò đánh giá đá khối sử dụng làm mỹ nghệ,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 31/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2020

128

Thông tư 05/2020/TT-BVHTTDL quy định về đánh giá hoạt động thư viện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

05/2020/TT-BVHTTDL,Thông tư 05 2020,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Đánh giá hoạt động thư viện,Nguyên tắc đánh giá hoạt động thư viện,Mục đích đánh giá hoạt động thư viện,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2020

129

Thông tư 05/2020/TT-BTP về hướng dẫn Nghị định 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại do Bộ Tư pháp ban hành

05/2020/TT-BTP,Thông tư 05 2020,Bộ Tư pháp,Hướng dẫn Nghị định 08/2020/NĐ-CP,Hướng dẫn Nghị định tổ chức Thừa phát lại,Tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2020

130

Thông tư 05/2020/TT-BLĐTBXH quy định về quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp công lập cấp huyện do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

05/2020/TT-BLDTBXH,Thông tư 05 2020,Bộ Lao động - Thương binh và X,Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp công lập cấp huyện,Quy chế tổ chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp,Hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 16/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2020

131

Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ khám sức khỏe chuyên khoa cho học sinh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

05/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 05 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Chính sách hỗ trợ khám sức khỏe chuyên khoa cho học sinh,Hỗ trợ khám sức khỏe chuyên khoa cho học sinh Vũng Tàu,Chính sách hỗ trợ khám sức khỏe cho học sinh Vũng Tàu,Giáo dục,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU --------

Ban hành: 04/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2021

132

Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án đợt 1 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Công báo - Tin học tỉnh; - Lưu: VT, VP. Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh. CHỦ TỊCH Nguyễn Thành Tâm PHỤ LỤC DANH MỤC CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG ĐỂ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐỢT 1 NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH (Kèm theo Nghị quyết số 05/2020

Ban hành: 31/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2020

133

Chỉ thị 05/2020/CT-CA về tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ trong Tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

05/2020/CT-CA,Chỉ thị 05 2020,Tòa án nhân dân tối cao,Tăng cường kỷ cương công vụ trong Tòa án,Tăng cường kỷ luật công vụ trong Tòa án,Kỷ cương kỷ luật công vụ trong Tòa án nhân dân,Bộ máy hành chính TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2020

134

Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND quy định về chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức bồi dưỡng và khoán kinh phí đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; ở thôn, khu dân cư; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, ở thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương

05/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 05 2020,Tỉnh Hải Dương,Khoán kinh phí đối với người hoạt động không chuyên trách,Mức bồi dưỡng đối với người hoạt động không chuyên trách,Chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG -------

Ban hành: 25/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2020

135

Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hải Phòng

05/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 05 2020,Thành phố Hải Phòng,Công tác phổ biến giáo dục pháp luật Hải Phòng,Mức chi công tác chuẩn tiếp cận pháp luật,Mức chi công tác hòa giải ở cơ sở Hải Phòng,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 22/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2020

136

Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ công tác đấu tranh với tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An

05/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 05 2020,Tỉnh Nghệ An,Hỗ trợ công tác đấu tranh với tội phạm ma túy,Chính sách hỗ trợ công tác đấu tranh với ma túy,Nghệ An hỗ trợ đấu tranh tội phạm ma túy,Trách nhiệm hình sự HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 22/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2020

137

Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016–2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

05/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 05 2020,Tỉnh Quảng Ngãi,Điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn,Đầu tư công trung hạn cân đối ngân sách,Điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn Quảng Ngãi,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 21/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2020

138

Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định 09/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

05/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 05 2020,Tỉnh Khánh Hòa,Chi hỗ trợ nạn nhân của nạn mua bán người Khánh Hòa,Mức chi hỗ trợ nạn nhân của nạn mua bán người,Hỗ trợ trực tiếp cho nạn nhân của nạn mua bán người,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 21/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2020

139

Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND quy định về phí tham quan di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và Bảo tàng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

05/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 05 2020,Tỉnh Bình Dương,Phí tham quan di tích lịch sử tỉnh Bình Dương,Phí tham quan Bảo tàng tỉnh Bình Dương,Phí tham quan danh lam thắng cảnh tỉnh Bình Dương,Thuế - Phí - Lệ Phí,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 20/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2020

140

Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND về giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm C thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

05/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 05 2020,Tỉnh Vĩnh Phúc,Giao Ủy ban quyết định chủ trương đầu tư,Chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm C,Giao Ủy ban quyết định dự án thuộc Hội đồng tỉnh Vĩnh Phúc,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.234.169