Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 05/2016/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 164563 văn bản

61

Quyết định 05/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực năm 2019 do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

05/QD-UBND,Quyết định 05 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Công bố danh mục,Văn bản quy phạm pháp luật,Văn bản hết hiệu lực,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 02/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2020

62

Quyết định 05/QĐ-UBND về danh mục dự án khuyến khích xã hội hóa đối với hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp và dự án ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020

05/QD-UBND,Quyết định 05 2020,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Giáo dục,Tài nguyên - Môi trường,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/QĐ-UBND Thừa

Ban hành: 02/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2020

63

Quyết định 05/2016/QĐ-KTNN Quy định về mẫu thẻ và việc quản lý, sử dụng thẻ Kiểm toán viên nhà nước do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành

05/2016/QD-KTNN,Quyết định 05 2016,Kiểm toán Nhà nước,Quy định về mẫu thẻ Kiểm toán viên ,Sử dụng thẻ Kiểm toán viên nhà nước,Thẻ Kiểm toán viên nhà nước,Kế toán - Kiểm toán,Bộ máy hành chính KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2016

64

Quyết định 05/2016/QĐ-TTg về quản lý sử dụng phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh tại Bộ Tài chính giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

05/2016/QD-TTg,Quyết định 05 2016,Thủ tướng Chính phủ,Thu quản lý sử dụng phí ,Chế độ quản lý sử dụng phí,Phần trích phí bảo lãnh ,Phí cho vay lại ,Quản lý sử dụng phí cho vay lại ,Cho vay lại vốn ODA,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 05/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2016

65

Quyết định 05/QĐ-UBND năm 2019 công bố 09 thủ tục hành chính và bãi bỏ 07 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai

05/QD-UBND,Quyết định 05 2019,Tỉnh Gia Lai,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/QĐ-UBND Gia Lai, ngày 04 tháng 01 năm

Ban hành: 04/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2019

66

Quyết định 05/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương thành phố Cần Thơ

05/QD-UBND,Quyết định 05 2019,Thành phố Cần Thơ,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày 03 tháng

Ban hành: 03/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2019

67

Quyết định 05/2020/QĐ-UBND quy định về nội dung, mức hỗ trợ việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

05/2020/QD-UBND,Quyết định 05 2020,Tỉnh Bắc Kạn,Mức hỗ trợ áp dụng nông lâm thủy sản Bắc Kạn,Sản xuất nông lâm thủy sản Bắc Kạn,Sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 04/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2020

68

Quyết định 05/2020/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

05/2020/QD-UBND,Quyết định 05 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật 2020,Bãi bỏ văn bản Bình Chánh Hồ Chí Minh,Bãi bỏ văn bản pháp luật huyện Bình Chánh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 21/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2020

69

Quyết định 05/2020/QĐ-UBND Quy định quản lý nhà nước về thanh niên do thành phố Cần Thơ ban hành

05/2020/QD-UBND,Quyết định 05 2020,Thành phố Cần Thơ,Quy định quản lý nhà nước về thanh niên,Quản lý nhà nước về thanh niên 2020,Quản lý nhà nước về thanh niên Cần Thơ,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2020

70

Quyết định 05/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 20/2013/QĐ-UBND và 14/2015/QĐ-UBND do tỉnh Tuyên Quang ban hành

05/2020/QD-UBND,Quyết định 05 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Bãi bỏ Quyết định 20/2013/QĐ-UBND Tuyên Quang,Bãi bỏ Quyết định 14/2015/QĐ-UBND Tuyên Quang,Quản lý dạy thêm học thêm Tuyên Quang,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 05/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2020

71

Quyết định 05/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 08/2009/QĐ-UBND quy định tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh

05/2020/QD-UBND,Quyết định 05 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Bãi bỏ Quyết định 08/2009/QĐ-UBND Bình Tân,Bãi bỏ Quyết định về tiếp công dân Bình Tân,Bãi bỏ Quyết định về xử lý đơn Bình Tân,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 23/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2020

72

Quyết định 05/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chứa quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành

05/2020/QD-UBND,Quyết định 05 2020,Tỉnh Thái Bình,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Thái Bình,Bãi bỏ văn bản chứa quy phạm pháp luật Thái Bình,Bãi bỏ văn bản Ủy ban tỉnh Thái Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 13/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2020

73

Quyết định 05/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

05/2020/QD-UBND,Quyết định 05 2020,Tỉnh Kiên Giang,Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 ,Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Kiên Giang,Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 Kiên Giang,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 10/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2020

74

Quyết định 05/2020/QĐ-UBND về giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

05/2020/QD-UBND,Quyết định 05 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Giá dịch vụ thoát nước thành phố Vũng Tàu,Giá dịch vụ thoát nước Vũng Tàu 2020 2024,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 07/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2020

75

Quyết định 05/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, phối hợp công tác và chế độ thông tin báo cáo giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Uỷ ban nhân dân cấp xã trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Điện Biên

05/2020/QD-UBND,Quyết định 05 2020,Tỉnh Điện Biên,Chế độ thông tin báo cáo lĩnh vực nông nghiệp Điện Biên,Phối hợp công tác báo cáo lĩnh vực nông nghiệp,Quản lý công tác báo cáo lĩnh vực nông nghiệp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 07/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2020

76

Quyết định 05/2020/QĐ-UBND quy định về số lượng, chức danh cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Nam

05/2020/QD-UBND,Quyết định 05 2020,Tỉnh Hà Nam,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/2020/QĐ-UBND Hà Nam, ngày 25 tháng 3 năm 2020

Ban hành: 25/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2020

77

Quyết định 05/2020/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế quản lý, vận hành, khai thác sử dụng Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin Một cửa điện tử tỉnh Cao Bằng

05/2020/QD-UBND,Quyết định 05 2020,Tỉnh Cao Bằng,Khai thác sử dụng Cổng Dịch vụ công,Hệ thống thông tin Một cửa điện tử Cao Bằng,Khai thác sử dụng Hệ thống thông tin điện tử,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 25/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2020

78

Quyết định 05/2020/QĐ-UBND về phân cấp phê duyệt hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

05/2020/QD-UBND,Quyết định 05 2020,Tỉnh Đắk Nông,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/2020/QĐ-UBND Đắk Nông, ngày 25 tháng 3 năm 2020

Ban hành: 25/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2020

79

Quyết định 05/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh Nghệ An

05/2020/QD-UBND,Quyết định 05 2020,Tỉnh Nghệ An,Hệ thống quan trắc môi trường tự động tỉnh Nghệ An,Quản lý hệ thống quan trắc môi trường tự động Nghệ An,Vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động Nghệ An,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------

Ban hành: 23/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2020

80

Quyết định 05/2020/QĐ-UBND về sửa đổi Quy chế phối hợp giữa cơ quan chức năng trong hỗ trợ hoạt động kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Cà Mau kèm theo Quyết định 43/2018/QĐ-UBND

05/2020/QD-UBND,Quyết định 05 2020,Tỉnh Cà Mau,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/2020/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 23 tháng 3 năm 2020

Ban hành: 23/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.59.63