Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 05/2014/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 74713 công văn

101

Công văn 4846/TCHQ-KTSTQ năm 2014 vướng mắc của doanh nghiệp ưu tiên khi thực hiện Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4846/TCHQ-KTSTQ V/v vướng mắc của doanh nghiệp ưu tiên Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2014

Ban hành: 06/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2014

102

Công văn 473/GSQL-GQ1 năm 2014 thực hiện Điều 17, Điều 27 Thông tư số 128/2013/TT-BTC do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 473/GSQL-GQ1 V/v thực hiện Điều 17, Điều 27 Thông tư số 128/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2014

Ban hành: 25/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2014

103

Công văn 4352/TCHQ-GSQL năm 2014 vướng mắc thực hiện Điều 36 Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4352/TCHQ-GSQL V/v vướng mắc thực hiện Điều 36 Thông tư số 128/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2014

Ban hành: 22/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2014

104

Công văn 2956/TCHQ-TXNK năm 2014 trả lời vướng mắc Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn số 437/BTC-TCHQ ngày 10/01/2014. 3.2. Về kiểm tra điều kiện “không bị cơ quan quản lý nhà nước xử phạt vi phạm trong lĩnh vực kế toán” tại điểm a.4 khoản 1 Điều 20 Thông tư 128/2013/TT-BTC Theo mẫu số 18/CKCSSX/2013 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 128/2013/TT-BTC: Để được áp

Ban hành: 24/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2014

105

Công văn 950/TCT-KK năm 2014 khấu trừ 2% thuế giá trị gia tăng theo Thông tư 156/2013/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

bạc Nhà nước Tổng cục Thuế nhận được công văn số 323/CT-KK-KTT ngày 10/3/2014 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi về việc điều chỉnh chứng từ khấu trừ 2% thuế GTGT. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Tại Khoản 3 Điều 28 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý

Ban hành: 24/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2014

106

Công văn 908/TCT-CS năm 2014 xác định phạt chậm nộp tiền sử dụng đất Theo Thông tư 16/2013/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 908/TCT-CS V/v: xác định phạt chậm nộp Theo TT 16/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2014

Ban hành: 19/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2014

107

Công văn 2588/BXD-VLXD năm 2018 vướng mắc thực hiện Thông tư 05/2018/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

hành (ngày 24/7/2018) 4. Mặt hàng đôlômít xuất khẩu và các mặt hàng tại Phụ lục I của Thông tư 05 - Theo Thông tư 05, mã số HS 2518.10.00 là khoáng sản đá đôlômít chưa thiêu kết (chưa nung) theo đúng danh mục hàng hóa tại Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu; không thuộc phạm vi

Ban hành: 17/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2018

108

Công văn 1412/TCHQ-GSQL năm 2014 về vướng mắc thực hiện Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1412/TCHQ-GSQL V/v vướng mắc thực hiện Thông tư số 128/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2014

Ban hành: 14/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2014

109

Công văn 1054/TCHQ-TXNK năm 2014 thực hiện quy định tại Điều 7, Điều 17 Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

năm 2014 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Ngày 10/9/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 128/2013/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Tại khoản 3 Điều 7 Thông tư quy định về Thủ tục xác

Ban hành: 27/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2014

110

Công văn 1004/TCHQ-TXNK năm 2014 vướng mắc thực hiện Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1004/TCHQ-TXNK V/v vướng mắc thực hiện Thông tư 128/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2014

Ban hành: 25/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2014

111

Công văn 1007/TCHQ-TXNK năm 2014 báo cáo thực hiện Thông tư 58/2012/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Quyết định số 05/2012/QĐ-TTg, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 58/2012/TT-BTC ngày 12/4/2013. Để phục vụ xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 58/2012/TT-BTC khi Quyết định số 05/2012/QĐ-TTg hết hiệu lực vào ngày 30/6/2014, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Đề nghị Cục Hải quan TP. Hà Nội, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Ngân hàng TMCP Công

Ban hành: 25/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2014

112

Công văn 1029/TCHQ-TXNK năm 2014 trả lời vướng mắc Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1029/TCHQ-TXNK V/v trả lời vướng mắc TT 128 Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2014 Kính gửi: Cục Hải

Ban hành: 25/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2014

113

Công văn 1031/TCHQ-TXNK năm 2014 vướng mắc thực hiện Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1031/TCHQ-TXNK V/v vướng mắc thực hiện Thông tư 128/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2014

Ban hành: 25/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2014

114

Công văn 958/TCHQ-GSQL năm 2014 vướng mắc địa điểm làm thủ tục hải quan theo quy định tại Điều 36 Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 958/TCHQ-GSQL V/v vướng mắc địa điểm làm thủ tục hải quan theo quy định tại Điều 36 Thông tư số 128/2013/TT-BTC

Ban hành: 24/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2014

115

Công văn 571/TCHQ-TXNK năm 2014 trả lời vướng mắc Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 571/TCHQ-TXNK V/v trả lời vướng mắc TT 128 Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2014 Kính gửi: Cục Hải quan

Ban hành: 16/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2014

116

Công văn 500/TCHQ-TXNK năm 2014 thông báo kết quả phân loại theo quy định tại Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 500/TCHQ-TXNK V/v Thông báo kết quả phân loại theo quy định tại Thông tư số 128/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm

Ban hành: 15/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2014

117

Công văn 422/TCHQ-TXNK năm 2014 hướng dẫn thực hiện Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 422/TCHQ-TXNK V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 128/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2014

Ban hành: 15/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2014

118

Công văn 406/TCHQ-GSQL năm 2014 về vướng mắc khi thực hiện Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 406/TCHQ-GSQL V/v vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 128/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2014

Ban hành: 14/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2014

119

Công văn 329/TCHQ-GSQL năm 2014 thực hiện Điều 59 Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 329/TCHQ-GSQL V/v thực hiện Điều 59 Thông tư 128/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2014

Ban hành: 13/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2014

120

Công văn 269/TCHQ-TXNK năm 2014 hướng dẫn thực hiện Điều 17 Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 269/TCHQ-TXNK V/v hướng dẫn thực hiện Điều 17 Thông tư số 128/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2014

Ban hành: 10/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.99.123