Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 05/2014/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 74664 công văn

81

Công văn 1109/TCHQ-TXNK năm 2015 vướng mắc thực hiện Thông tư 83/2014/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc ------------------ Số: 1109/TCHQ-TXNK V/v vướng mắc thực hiện Thông tư số 83/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2015

Ban hành: 06/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2015

82

Công văn 5642/TCT-CC năm 2014 phạm vi áp dụng của Thông tư 66/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

tuổi của Công ty với các bên liên kết không thuộc phạm vi áp dụng của Thông tư số 66/2010/TT-BTC. Về vấn đề này, sau khi báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế hướng dẫn thực hiện như sau: Theo quy định tại Quyết định số 1079/QĐ-BTC ngày 20/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Nhà nước thực hiện áp dụng biện pháp

Ban hành: 17/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2015

83

Công văn 5545/TCT-CC năm 2014 trả lời vướng mắc khi áp dụng Thông tư 66/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5545/TCT-CC V/v: Trả lời vướng mắc khi áp dụng Thông tư số 66/2010/TT-BTC. Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2014

Ban hành: 11/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2014

84

Công văn 4309/LĐTBXH-BTXH năm 2014 về Chúc thọ, mừng thọ theo Thông tư 21/2011/TT-BTC do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4309/LĐTBXH-BTXH V/v Chúc thọ, mừng thọ theo Thông tư số 21/2011/TT-BTC Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2014

Ban hành: 13/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2014

85

Công văn 8815/BTC-TCHQ năm 2014 vướng mắc thực hiện Thông tư 20/2014/TT-BTC nhập khẩu xe ô tô, môtô theo chế độ tài sản di chuyển do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 8815/BTC-TCHQ V/v vướng mắc thực hiện TT số 20/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2014 Kính gửi: Cục Hải

Ban hành: 01/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2014

86

Công văn 216/GSQL-GQ1 năm 2014 vướng mắc thực hiện Nghị định 187/NĐ-CP và Thông tư 05/2014/TT-BCT do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 216/GSQL-GQ1 V/v vướng mắc thực hiện Nghị định số 187/NĐ-CP và Thông tư số 05/2014/TT-BCT Hà Nội, ngày 25

Ban hành: 25/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2014

87

Công văn 5665/BTC-TCHQ năm 2014 hướng dẫn thực hiện Thông tư 22/2014/TT-BTC về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5665/BTC-TCHQ V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 22/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2014 Kính gửi: Cục

Ban hành: 29/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2014

88

Công văn 10315/TCHQ-TXNK năm 2014 về thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu theo Thông tư 219/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

biến như cám, bã, khô dầu các loại, bột cá, bột xương, bột tôm..." áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%. c) Tại Thông tư số 83/2014/TT-BTC có các quy định sau: Khoản 3 Điều 4 quy định: "Thuế suất thuế GTGT đối với sản phẩm trồng trọt (các sản phẩm cây trồng, sản phẩm từ cây trồng): sản phẩm chăn nuôi (sản phẩm vật nuôi, sản phẩm từ vật nuôi,

Ban hành: 19/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2014

89

Công văn số 783/TCHQ-KTTT về việc thực hiện Thông tư số 05/2009/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 783/TCHQ-KTTT Thực hiện Thông tư số 05/2009/TT-BTC Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2009 Kính gửi: Cục

Ban hành: 17/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2009

90

Công văn số 666/TCHQ-KTTT về việc thực hiện Thông tư số 05/2009/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 666/TCHQ-KTTT V/v Thực hiện Thông tư số 05/2009/TT-BTC Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2009 Kính gửi: Cục

Ban hành: 10/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2009

91

Công văn số 497/TCHQ-GSQL về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 30/NQ-CP và Thông tư 05/2009/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 497/TCHQ-GSQL V/v triển khai thực hiện Nghị quyết 30/NQ-CP và Thông tư 05/2009/TT-BTC Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2009

Ban hành: 23/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2009

92

Công văn 12488/BTC-QLCS năm 2015 hướng dẫn vướng mắc khi thực hiện thông tư 203/2014/TT-BTC về xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 12488/BTC-QLCS V/v hướng dẫn một số nội dung vướng mắc khi thực hiện thông tư số 203/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2015

Ban hành: 08/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2015

93

Công văn 12474/BTC-QLCS năm 2015 hướng dẫn vướng mắc khi xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan theo Thông tư 203/2014/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12474/BTC-QLCS V/v hướng dẫn một số nội dung vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 203/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2015

Ban hành: 08/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2015

94

Công văn 8058/TCHQ-KTSTQ năm 2014 thực hiện Thông tư 86/2013/TT-BTC và Quyết định 3949/QĐ-TCHQ do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 8058/TCHQ-KTSTQ V/v thực hiện Thông tư 86/2013/TT-BTC và Quyết định 3949/QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2014

Ban hành: 27/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2014

95

Công văn 7741/TCHQ-TXNK năm 2014 vướng mắc hồ sơ hoàn thuế tại Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Hải quan tỉnh Đồng Nai. Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1101/HQĐNa-TXNK báo cáo vướng mắc về chứng từ trong hồ sơ hoàn thuế tại Thông tư 128/2013/TT-BTC. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Tại điểm c khoản 7 Điều 117 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định hồ sơ đề nghị hoàn thuế hàng

Ban hành: 24/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2014

96

Công văn 2311/TCT-CS năm 2014 về chính sách thuế qua triển khai thực hiện Thông tư 219/2013/TT-BTC về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Nẵng. Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1597/CT-THNVDT ngày 22/04/2014 của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng báo cáo vướng mắc về chính sách thuế qua triển khai thực hiện Thông tư số 219/2013/TT-BTC về thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: 1. Doanh nghiệp mới thành lập đăng ký phương pháp tính thuế. Về nội dung áp

Ban hành: 20/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2014

97

Công văn 7604/TCHQ-TXNK năm 2014 hướng dẫn phân tích phân loại tại Điều 17 Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 7604/TCHQ-TXNK V/v hướng dẫn về PTPL tại Điều 17 TT 128/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2014

Ban hành: 20/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2014

98

Công văn 1856/TCT-CS năm 2014 gia hạn nộp tiền sử dụng đất theo Nghị quyết 02/NQ-CP và Thông tư 16/2013/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

tháng 05 năm 2014 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi Trả lời Công văn số 154/CT-THNVDT ngày 22/01/2014 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi về đối tượng giãn nộp tiền sử dụng đất theo Nghị quyết số 02/NQ-CP và Thông tư số 16/2013/TT-BTC, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: - Tại Điểm e Khoản 2 Mục I Nghị quyết số 02/NQ-CP

Ban hành: 21/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2014

99

Công văn 6225/BTC-TCHQ thời hạn gửi kho ngoại quan đối với mặt hàng theo Chỉ thị 23/CT-TTg và Thông tư 05/2013/TT-BCT do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 6225/BTC-TCHQ V/v thời hạn gửi kho ngoại quan đối với một số mặt hàng theo Chỉ thị 23/CT-TTg và Thông tư 05/2013/TT-BCT Hà Nội, ngày 20

Ban hành: 20/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2013

100

Công văn 1577/TCT-CS năm 2014 về giảm thuế giá trị gia tăng theo Thông tư 13/2009/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1577/TCT-CS V/v giảm thuế GTGT theo Thông tư số 13/2009/TT-BTC. Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2014

Ban hành: 07/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 35.171.183.163