Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 05/2014/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 74702 công văn

61

Công văn 2463/UBCK-QLCB năm 2016 về lưu ý thực hiện Thông tư 121/2012/TT-BTC theo tinh thần Luật doanh nghiệp 2014 do Ủy ban chứng khoán nhà nước ban hành

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2016 Kính gửi: Các công ty đại chúng Để thực hiện Luật doanh nghiệp năm 2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đề nghị các Công ty đại chúng thực hiện Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại

Ban hành: 11/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2016

62

Công văn 1124/GSQL-GQ2 năm 2014 vướng mắc khi thực hiện Thông tư 13/2014/TT-BTC do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1124/GSQL-GQ2 V/v vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 13/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2014

Ban hành: 18/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2014

63

Công văn 5475/TCHQ-GSQL năm 2013 hướng dẫn xử lý vướng mắc thực hiện Thông tư 59/2013/TT-BTC05/2013/TT-BCT do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 5475/TCHQ-GSQL V/v hướng dẫn xử lý vướng mắc thực hiện Thông tư 59/2013/TT-BTC và Thông tư 05/2013/TT-BCT Hà Nội, ngày 17

Ban hành: 17/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2013

64

Công văn 2785/TCT-CS năm 2014 về giới thiệu nội dung mới của Thông tư 78/2014/TT-BTC về thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2785/TCT-CS V/v: giới thiệu nội dung mới của Thông tư số 78/2014/TT-BTC về thuế TNDN. Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm

Ban hành: 23/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2014

65

Công văn 8738/TCHQ-KTSTQ năm 2014 trả lời vướng mắc khi thực hiện Thông tư 29/2014/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 8738/TCHQ-KTSTQ V/v trả lời vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 29/2014/TT-BTC. Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2014

Ban hành: 11/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2014

66

Công văn 1527/KBNN-KTNN năm 2014 về hướng dẫn thực hiện Thông tư 61/2014/TT-BTC do Kho bạc Nhà nước ban hành

BỘ TÀI CHÍNH KHO BẠC NHÀ NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1527 /KBNN-KTNN V/v hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư số 61/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2014

Ban hành: 25/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2018

67

Công văn 1343/TCHQ-TXNK năm 2016 vướng mắc gia hạn nộp thuế theo Thông tư 134/2014/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1343/TCHQ-TXNK V/v vướng mắc gia hạn nộp thuế theo Thông tư số 134/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2016

Ban hành: 24/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2016

68

Công văn 2010/TCT-TVQT năm 2014 hướng dẫn thực hiện nội dung Thông tư 39/2014/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2010/TCT-TVQT V/v Hướng dẫn thực hiện một số nội dung Thông tư số 39/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2014

Ban hành: 30/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2014

69

Công văn 5749/TCHQ-VNACCS năm 2014 hướng dẫn thực hiện Thông tư 22/2014/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5749/TCHQ-VNACCS V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 22/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2014

Ban hành: 22/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2014

70

Công văn 1839/TCT-CS năm 2014 giới thiệu nội dung mới của Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1839/TCT-CS V/v giới thiệu các nội dung mới của Thông tư số 39/2014/TT-BTC về hóa đơn. Hà Nội, ngày 20

Ban hành: 20/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2014

71

Công văn 4613/TCHQ-VNACCS năm 2014 xử lý vướng mắc khi thực hiện Thông tư 22/2014/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4613/TCHQ-VNACCS V/v xử lý vướng mắc khi thực hiện Thông tư 22/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2014

Ban hành: 26/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2014

72

Công văn 4512/TCHQ-CCHĐH năm 2014 vướng mắc khi thực hiện Thông tư 22/2014/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 4512/TCHQ-CCHĐH V/v vướng mắc khi thực hiện Thông tư 22/2014/TT-BTC ngày 14/2/2014 Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm

Ban hành: 25/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2014

73

Công văn 153/GSQL-GQ2 năm 2014 triển khai nghiên cứu thực hiện Thông tư 13/2014/TT-BTC do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 153/GSQL-GQ2 V/v triển khai nghiên cứu thực hiện Thông tư số 13/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2014

Ban hành: 10/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2014

74

Công văn số 1108/TCT-ĐTNN của Tổng Cục thuế về hướng dẫn thực hiện Thông tư số 05/2005/TT-BTC

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 1108/TCT-ĐTNN V/v: Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 05/2005/TT-BTC Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2006 Kính

Ban hành: 29/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

75

Công văn 6110/TCHQ-TXNK năm 2015 vướng mắc lập báo cáo theo Thông tư 212/2014/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6110/TCHQ-TXNK V/v vướng mắc lập báo cáo theo Thông tư 212/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2015

Ban hành: 03/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2015

76

Công văn 4600/TCHQ-TXNK năm 2015 về phối hợp thu ngân sách nhà nước theo Thông tư 126/2014/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4600/TCHQ-TXNK V/v phối hợp thu ngân sách nhà nước theo Thông tư 126/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm

Ban hành: 21/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2015

77

Công văn 2953/TCT-CS năm 2014 về giảm 50% tiền thuê đất phải nộp theo Thông tư 83/2012/TT-BTC và Thông tư 16/2013/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2014 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Tây Ninh. Trả lời Công văn số 473/CT-KK&KTT ngày 26/02/2014 của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh về giảm 50% tiền thuê đất phải nộp theo Thông tư số 83/2012/TT-BTC, Thông tư số 16/2013/TT-BTC, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: - Tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 6 Thông tư

Ban hành: 31/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2016

78

Công văn 14839/TCHQ-TXNK năm 2014 vướng mắc thực hiện Thông tư 109/2014/TT-BTC và Công văn 15470/BTC-CST về cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14839/TCHQ-TXNK V/v vướng mắc thực hiện Thông tư số 109/2014/TT-BTC và công văn số 15470/BTC-CST Hà Nội, ngày 12 tháng 12

Ban hành: 12/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2014

79

Công văn 6257/BCT-XNK năm 2014 hướng dẫn thực hiện Thông tư 05/2014/TT-BCT về nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài gửi kho ngoại quan để xuất khẩu sang nước thứ ba không qua các cửa khẩu biên giới phía Bắc do Bộ Công thương ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 6257/BCT-XNK V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 05/2014/TT-BCT Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2014 Kính gửi:

Ban hành: 04/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2014

80

Công văn 598/TCT-KK năm 2015 về khai thuế giá trị gia tăng theo Thông tư 151/2014/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 598/TCT-KK V/v khai thuế GTGT theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2015

Ban hành: 12/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.201.121.213