Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 05/2014/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 74691 công văn

41

Công văn 1788/TCT-TTHT triển khai Quyết định 05/2012/QĐ-TTg và Thông tư 58/2012/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1788/TCT-TTHT V/v triển khai Quyết định 05/2012/QĐ-TTg và Thông tư 58/2012/TT-BTC Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2012

Ban hành: 24/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2012

42

Công văn 907/TCHQ-TXNK năm 2014 vướng mắc Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 907/TCHQ-TXNK V/v vướng mắc Thông tư số 128/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2014 Kính

Ban hành: 23/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2014

43

Công văn 352/TCHQ-GSQL năm 2014 vướng mắc tại Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 352/TCHQ-GSQL V/v vướng mắc tại Thông tư 128/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2014

Ban hành: 14/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2014

44

Công văn 9841/BTC-TCDN năm 2014 thực hiện Thông tư 220/2013/TT-BTC đối với việc chi thưởng năm 2013 của doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

từ lợi nhuận sau thuế năm 2012 trở về trước, doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Nghị định số 86/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007, Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 của Chính phủ; Thông tư số 27/2010/TT-BLĐTBH ngày 14/9/2010 của Bộ LĐTBXH; Thông tư số 117/2010/TT-BTC ngày 05/8/2010 của Bộ Tài chính. Trường hợp, nguồn quỹ khen thưởng được

Ban hành: 18/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2014

45

Công văn 176/TCHQ-GSQL năm 2014 vướng mắc tại Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 176/TCHQ-GSQL V/v vướng mắc tại Thông tư số 128/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2014

Ban hành: 07/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2014

46

Công văn 9489/BTC-KBNN năm 2014 hướng dẫn kế toán dự toán hoàn thuế giá trị gia tăng theo Thông tư 150/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9489/BTC-KBNN V/v hướng dẫn kế toán dự toán hoàn thuế GTGT theo Thông tư số 150/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2014

Ban hành: 14/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2014

47

Công văn 44/2014/TCHQ-GSQL vướng mắc tại Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 44/TCHQ-GSQL V/v vướng mắc tại Thông tư 128/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2014 Kính

Ban hành: 03/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2014

48

Công văn 31/GSQL-GQ1 năm 2014 hướng dẫn vướng mắc thực hiện Thông tư 05/2013/TT-BCT do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 31/GSQL-GQ1 V/v hướng dẫn vướng mắc thực hiện Thông tư số 05/2013/TT-BCT Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2014

Ban hành: 07/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2014

49

Công văn 5960/BTC-TCHQ năm 2014 hướng dẫn thực hiện Điều 5 Thông tư 86/2013/TT-BTC về điều kiện kế toán, tài chính do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5960/BTC-TCHQ V/v: hướng dẫn thực hiện Điều 5 Thông tư 86/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2014 Kính gửi:

Ban hành: 08/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2014

50

Công văn 5495/BTC-TCHQ năm 2014 xác định cơ sở sản xuất theo quy định tại Điều 20, Điều 36 Thông tư 128/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5495/BTC-TCHQ V/v xác định cơ sở sản xuất theo quy định tại Điều 20, Điều 36 Thông tư số 128/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2014

Ban hành: 26/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2014

51

Công văn 2148/BTC-CST năm 2016 góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi Quyết định 59/2006/QĐ-BTC và Thông tư 02/2014/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2148/BTC-CST V/v Góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi Quyết định số 59/2006/QĐ-BTC và Thông tư số 02/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2016

Ban hành: 16/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2016

52

Công văn 14402/TCHQ-TXNK năm 2014 vướng mắc thực hiện Thông tư 29/2014/TT-BTC về giá tính thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14402/TCHQ-TXNK V/v vướng mắc thực hiện Thông tư số 29/2014/TT-BTC. Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2014 Kính

Ban hành: 01/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2014

53

Công văn 5178/TCT-CNTT năm 2014 hỗ trợ kê khai thuế theo Thông tư 119/2014/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

Kính gửi: Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Duy Long (địa chỉ: số 22 Điện Biên Phủ - quận Ba Đình - Hà Nội) Tổng cục Thuế nhận được công văn số 11/2014/CV-DL ngày 12/11/2014 của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Duy Long về việc hỗ trợ kê khai thuế theo quy định mới của Thông tư số 119/2014/TT-BTC. Về việc này, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng

Ban hành: 21/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2014

54

Công văn 13276/TCHQ-GSQL năm 2014 về khắc mẫu dấu theo Thông tư 19/2014/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13276/TCHQ-GSQL V/v khắc mẫu dấu theo Thông tư số 19/TT-BTC Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2014

Ban hành: 31/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2014

55

Công văn 4736/TCT-CS năm 2014 vướng mắc về hóa đơn theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

phố Đà Nẵng. Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3149/CT-HCQTTVAC ngày 1/8/2014 của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng về việc vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014. Về vấn đề này, sau khi báo cáo và xin ý kiến Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Tại khoản 2b Điều 12 Thông tư số

Ban hành: 28/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2014

56

Công văn 4716/TCT-CS năm 2014 giới thiệu nội dung mới của Thông tư 151/2014/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4716/TCT-CS V/v giới thiệu nội dung mới của Thông tư số 151/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2014

Ban hành: 24/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2014

57

Công văn 4489/TCT-CS năm 2014 về đặt in hóa đơn theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

Trả lời công văn số 33338/CT-QLAC ngày 07/07/2014 của Cục thuế TP Hà Nội về hóa đơn theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: 1. Về đối tượng đặt in hóa đơn Trường hợp tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp thuộc đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế phát hành nhưng có nhu cầu sử dụng hóa đơn khác (mang tính chất đặc

Ban hành: 14/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2014

58

Công văn 4280/TCT-CS năm 2014 giới thiệu nội dung mới của Thông tư 103/2014/TT-BTC về thuế nhà thầu do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4280/TCT-CS V/v: giới thiệu nội dung mới của Thông tư số 103/2014/TT-BTC về thuế nhà thầu Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm

Ban hành: 02/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2014

59

Công văn 11142/TCHQ-GSQL năm 2014 thời hạn gửi kho ngoại quan theo Thông tư 94/2014/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11142/TCHQ-GSQL V/v thời hạn gửi kho ngoại quan theo Thông tư số 94/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2014

Ban hành: 12/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2014

60

Công văn 360/KBNN-KSC năm 2015 về kiểm soát thanh toán chi phí từ hoạt động quản lý dự án do Kho bạc Nhà nước ban hành

Kính gửi: - Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTC ngày 06/01/2014 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án sử dụng vốn Ngân sách

Ban hành: 13/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 54.211.135.32