Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 05/2014/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 74702 công văn

21

Công văn 244/GSQL-GQ1 năm 2014 thực hiện Thông tư 05/2014/TT-BCT do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 244/GSQL-GQ1 V/v thực hiện Thông tư số 05/2014/TT-BCT Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2014 Kính

Ban hành: 28/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2014

22

Công văn 5671/TCHQ-TXNK năm 2015 thực hiện Thông tư 122/2014/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5671/TCHQ-TXNK V/v thực hiện Thông tư số 122/2014/TT-BTC ngày 27/04/2014 của Bộ Tài chính Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm

Ban hành: 22/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2015

23

Công văn 6271/BTC-TCHQ năm 2014 xử lý vướng mắc khi thực hiện Thông tư 22/2014/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 6271/BTC-TCHQ V/v xử lý vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 22/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2014

Ban hành: 14/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2014

24

Công văn 3637/BTC-QLCS năm 2014 triển khai Thông tư 15/2014/TT-BTC về xử lý hàng hóa tồn đọng trong khu vực giám sát hải quan do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3637/BTC-QLCS V/v: triển khai Thông tư số 15/2014/TT-BTC ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2014

Ban hành: 24/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2014

25

Công văn 14397/BTC-TCHQ năm 2014 xử lý vướng mắc tại Thông tư 128/2013/TT-BTC, 22/2014/TT-BTC và ghi nhãn hàng hóa do Bộ Tài chính ban hành

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Thời gian qua, Bộ Tài chính nhận được phản ánh vướng mắc của một số Hải quan địa phương và doanh nghiệp liên quan đến việc thực hiện Thông tư số 128/2013/TT-BTC, Thông tư 22/2014/TT-BTC và ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại Nghị định 89/2006/NĐ-CP. Để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc

Ban hành: 10/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2014

26

Công văn 12568/BTC-CĐKT năm 2015 giải thích nội dung Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 12568/BTC-CĐKT V/v: Giải thích nội dung Thông tư số 200/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2015

Ban hành: 09/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2015

27

Công văn 12475/BTC-QLCS năm 2015 xử lý hàng hóa tồn đọng tại cảng biển theo quy định tại Thông tư 203/2014/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước; Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan; Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công thương quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất,

Ban hành: 08/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2015

28

Công văn 10733/BTC-QLCS năm 2014 về thanh toán chi phí theo quy định tại Thông tư 173/2013/TT-BTC và Thông tư 15/2014/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 10733/BTC-QLCS V/v thanh toán chi phí theo quy định tại Thông tư 173/2013/TT-BTC và Thông tư 15/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm

Ban hành: 04/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2014

29

Công văn 5344/BTC-TCHQ năm 2014 bổ sung ô tô các loại đã qua sử dụng trên 05 năm vào danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 5344/BTC-TCHQ V/v bổ sung ô tô các loại đã qua sử dụng trên 05 năm vào danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2014

Ban hành: 24/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2014

30

Công văn 298/BCT-XNK năm 2015 trả lời kiến nghị của doanh nghiệp về Thông tư 05/2014/TT-BCT do Bộ Công thương ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 298/BCT-XNK V/v trả lời kiến nghị của doanh nghiệp về Thông tư số 05/2014/TT-BCT Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2015

Ban hành: 12/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2015

31

Công văn 5918/BTC-TCT năm 2015 giải đáp vướng mắc về khoản hỗ trợ chi phí vận chuyển hàng hóa theo Thông tư 117/2014/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

Hòa. Trả lời công văn số 1140/CT-THNVDT ngày 16/3/2015 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hoà đề nghị giải đáp vướng mắc về khoản hỗ trợ chi phí vận chuyển hàng hóa theo Thông tư số 117/2014/TT-BTC, Bộ Tài chính có ý kiến như sau: - Tại khoản 8, Điều 4 Thông tư số 117/2014/TT-BTC ngày 21/8/2014 của Bộ Tài chính quy định: “8. Miễn thuế thu nhập

Ban hành: 06/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2015

32

Công văn 5402/BTC-CST năm 2015 giải đáp vướng mắc thực hiện Thông tư 109/2014/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5402/BTC-CST V/v về giải đáp vướng mắc thực hiện Thông tư số 109/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2015 Kính

Ban hành: 23/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2015

33

Công văn 1428/GSQL-TH năm 2014 về hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt gửi kho ngoại quan do Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu nhập, ngoài cửa khẩu xuất quản lý của Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

2. Về quản lý hàng hóa nhập xuất kho ngoại quan qua cửa khẩu đường bộ, đường sông các tỉnh biên giới: Tổng cục Hải quan đã có công văn 11218/TCHQ-GSQL ngày 15/9/2014 trao đổi với Bộ Công Thương về quản lý mặt hàng rượu và mặt hàng thuộc danh mục kinh doanh tạm nhập tái xuất có điều kiện theo quy định tại Thông tư 05/2014/TT-BTC từ nước

Ban hành: 29/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2014

34

Công văn 2335/BTC-CST năm 2015 trả lời vướng mắc thực hiện Thông tư 109/2014/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2335/BTC-CST V/v trả lời vướng mắc thực hiện Thông tư số 109/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2015

Ban hành: 12/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2015

35

Công văn 5406/BTC-TCT năm 2015 về khấu trừ thuế giá trị gia tăng theo Thông tư 156/2013/TT-BTC và 119/2014/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5406/BTC-TCT V/v khấu trừ thuế giá trị gia tăng theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC và Thông tư số 119/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 23 tháng

Ban hành: 23/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2016

36

Công văn 8333/BTC-TCNH năm 2014 thực hiện Thông tư 18/2013/TT-BLĐTBXH do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8333/BTC-TCNH V/v thực hiện Thông tư số 18/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2014 Kính

Ban hành: 24/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2014

37

Công văn 5622/TCHQ-TXNK năm 2014 vướng mắc Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5622/TCHQ-TXNK V/v vướng mắc Thông tư số 128/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2014 Kính

Ban hành: 20/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2014

38

Công văn 16571/BTC-HCSN năm 2014 về chúc thọ, mừng thọ theo Thông tư 21/2011/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc ------------------ Số: 16571/BTC-HCSN V/v Chúc thọ, mừng thọ theo Thông tư số 21/2011/TT-BTC Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2014 Kính gửi: Ủy ban

Ban hành: 14/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2014

39

Công văn 15470/BTC-CST thực hiện Thông tư 109/2014/TT-BTC cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15470/BTC-CST V/v thực hiện Thông tư số 109/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2014 Kính gửi:

Ban hành: 27/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2014

40

Công văn 2477/TCT-KK tiếp tục triển khai Quyết định 05/2012/QĐ-TTg và Thông tư 58/2012/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2477/TCT-KK V/v: tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 05/2012/QĐ-TTg và Thông tư số 58/2012/TT-BTC Hà Nội, ngày 13

Ban hành: 13/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 54.81.69.220