Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 05/2014/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 74692 công văn

201

Công văn 126/TCT-CS năm 2014 hướng dẫn tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in trước năm 2010 và hóa đơn phát hành theo thông tư 153/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

tiếp tục sử dụng hóa đơn đã đặt in (tự in) trước năm 2010 Căn cứ theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 153/2010/TT-BTC và hướng dẫn tại Điểm 1, công văn số 17716/BTC-TCT ngày 27/12/2010 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 153. Trường hợp hóa đơn đã phát hành trước năm 2010 và hóa đơn đã

Ban hành: 13/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2014

202

Công văn 37/GSQL-GQ2 năm 2014 khai báo hải quan và thực hiện thanh khoản thuế theo Thông tư 128/2013/TT-BTC do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 37/GSQL-GQ2 V/v khai báo hải quan và thực hiện thanh khoản thuế theo Thông tư số 128/2013/TT-BTC Hà Nội,

Ban hành: 07/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2014

203

Công văn số 1934/TM-ĐT ngày 20/05/2002 của Bộ Thương mại về việc xử lý vướng mắc của Thông tư 99/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1934/TM-ĐT V/v: xử lý vướng mắc của Thông tư 99/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2002 Kính gửi: Bộ Tài chính Phúc đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 3928TC/TCT

Ban hành: 20/05/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2009

204

Công văn 6278/TCHQ-GSQL năm 2014 thực hiện Thông tư 19/2014/TT-BTC về thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 6278/TCHQ-GSQL V/v thực hiện Thông tư số 19/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2014

Ban hành: 30/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2014

205

Công văn 1222/HQHCM-GSQL năm 2014 phối hợp thực hiện Thông tư 20/2014/TT-BTC về nộp phí trước bạ đối với xe nhập khẩu theo chế độ tài sản di chuyển của công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đã được giải quyết đăng ký thường trú tại Việt Namdo Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC HẢI QUAN TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1222/HQHCM-GSQL V/v Phối hợp thực hiện Thông tư 20/2014/TT-BTC ngày 01/04/2014 Thành phố Hồ Chí

Ban hành: 17/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2014

206

Công văn 4007/TCHQ-TVQT năm 2018 thực hiện Thông tư 45/2018/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Tài chính để thực hiện đúng chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại đơn vị (kể từ 01/7/2018, các quy định về chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại Thông tư số 162/2014/TT-BTC ngày 06/11/2014 của Bộ Tài chính và Quyết định số 1940/QĐ-BTC ngày 24/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính không còn hiệu lực). 2.

Ban hành: 09/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2018

207

Công văn 4513/LĐTBXH-TCCB năm 2017 về hướng dẫn thực hiện Thông tư 05/2017/TT-BNV do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

năm 2017 Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Ngày 15/8/2017, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 05/2017/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp

Ban hành: 27/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2017

208

Công văn 4000/TCT-DNL năm 2015 về nộp lợi nhuận còn lại theo Thông tư 187/2013/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 204/2013/NĐ-CP quy định chi tiết Nghị quyết của Quốc hội về một số giải pháp thực hiện ngân sách nhà nước năm 2013, 2014 do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4000/TCT-DNL V/v nộp LNCL theo Thông tư số 187/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2015

Ban hành: 29/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2015

209

Công văn 4741/BTC-TCHQ năm 2015 vướng mắc thực hiện Thông tư 38/2015/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4741/BTC-TCHQ V/v vướng mắc thực hiện Thông tư 38/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2015 Kính gửi: Liên

Ban hành: 13/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2015

210

Công văn 16155/BTC-QLCS năm 2017 về đối tượng áp dụng Thông tư 80/2017/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và Điều 1, Khoản 5 Điều 2 Thông tư số 80/2017/TT-BTC ngày 02/8/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản gắn liền với đất được hoàn trả khi Nhà nước thu hồi đất và việc quản lý, sử dụng số

Ban hành: 29/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2018

211

Công văn 18832/BTC-TCT năm 2015 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung công văn 10492/BTC-TT và 13822/BTC-TCT do Bộ Tài chính ban hành

dẫn về việc kê khai, hoàn thuế GTGT đối với chi nhánh, đơn vị hạch toán phụ thuộc của doanh nghiệp (sau đây gọi chung là chi nhánh) theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 và Điểm 9 công văn số 10492/BTC-TCT ngày 30/7/2015 như sau: a) Doanh nghiệp trụ sở chính khi lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT (gọi

Ban hành: 17/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2015

212

Công văn 4791/TCT-KK năm 2018 vướng mắc trong kê khai, nộp phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh theo Thông tư 274/2016/TT-BTC và 194/2016/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4791/TCT-KK V/v vướng mắc trong kê khai, nộp phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh theo Thông tư số 274/2016/TT-BTC

Ban hành: 30/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2018

213

Công văn 11798/BTC-KHTC năm 2013 sửa đổi Thông tư 61/2011/TT-BTC, 41/2005/TT- BTC do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 11798/BTC-KHTC V/v sửa đổi, bổ sung Thông tư số 61/2011/TT-BTC ngày 12/5/2011, số 41/2005/TT- BTC ngày 26/5/2005 của Bộ Tài chính Hà

Ban hành: 04/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2013

214

Công văn 05/BXD-HĐXD năm 2015 hướng dẫn hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/BXD-HĐXD V/v hướng dẫn hoạt động xây dựng Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2015 Kính gửi: Tổng Công ty Tư vấn Thiết

Ban hành: 10/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2015

215

Công văn 7651/TCHQ-TVQT năm 2017 về thông báo Thông tư 107/2017/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7651/TCHQ-TVQT V/v thông báo Thông tư 107/2017/TT-BTC Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2017

Ban hành: 22/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2017

216

Công văn 6385/TCHQ-GSQL năm 2017 thực hiện Thông tư 191/2015/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6385/TCHQ-GSQL V/v vướng mắc thực hiện Thông tư số 191/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2017

Ban hành: 28/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2017

217

Công văn 6386/TCHQ-GSQL năm 2017 thực hiện Thông tư 191/2015/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6386/TCHQ-GSQL V/v vướng mắc thực hiện Thông tư số 191/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2017

Ban hành: 28/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2017

218

Công văn 3742/BTC-TCHQ hướng dẫn sử dụng tờ khai theo Thông tư 15/2012/TT-BTC và 196/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 3742/BTC-TCHQ V/v hướng dẫn sử dụng tờ khai theo Thông tư số 15/2012/TT-BTC và Thông tư số 196/2012/TT-BTC Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2013

Ban hành: 27/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

219

Công văn 7487/BTC-VP năm 2017 thay thế các Phụ lục kèm theo Thông tư 44/2017/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

chính; - Lưu: VT, VP. TL. BỘ TRƯỞNG CHÁNH VĂN PHÒNG Trần Quân PHỤ LỤC I KHUNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI KHOÁNG SẢN KIM LOẠI (Ban hành kèm theo Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ Tài chính) ĐVT: đồng Mã nhóm, loại tài nguyên

Ban hành: 07/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2017

220

Công văn 05/BXD-QHKT năm 2015 hướng dẫn thẩm định, phê duyệt quy hoạch chung đô thị Đức Phổ, huyện Đức Phổ do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/BXD-QHKT V/v hướng dẫn thẩm định, phê duyệt quy hoạch chung đô thị Đức Phổ, huyện Đức Phổ Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2015

Ban hành: 13/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.139.101