Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 05/2014/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 74961 công văn

181

Công văn 3053/TCT-KK về đánh giá tình hình ước thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2014 và lập dự toán hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2015 theo Thông tư 150/2013/TT-BTC do Tổng Cục thuế ban hành

150/2013/TT-BTC. Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2014 Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Thực hiện Thông tư số 150/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 29/10/2013 hướng dẫn về việc lập, quản lý và thực hiện hoàn thuế từ Quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng (sau đây gọi là Thông tư 150/2013/TT-BTC

Ban hành: 05/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2014

182

Công văn 9594/TCHQ-TXNK năm 2014 thực hiện Điều 97 Thông tư 128/2013/TT-BTC về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất, nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9594/TCHQ-TXNK V/v thực hiện Điều 97 Thông tư 128/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2014

Ban hành: 31/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2014

183

Công văn số 1924 TCT/NV2 ngày 30/05/2003 của Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính về việc Thực hiện Thông tư số 69/2002/TT-BTC

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1924 TCT/NV2 V/v Thực hiện Thông tư số 69/2002/TT-BTC Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2003 Kính gửi:

Ban hành: 30/05/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2009

184

Công văn 2091/BXD-VLXD năm 2018 bổ sung thông tin hàng hóa Thông tư 05/2018/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2091/BXD-VLXD V/v bổ sung thông tin hàng hóa Thông tư 05/2018/TT-BXD Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2018 Kính gửi: Công ty TNHH Phú

Ban hành: 20/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2018

185

Công văn 6930/TCHQ-GSQL năm 2014 sử dụng tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư 201/2012/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

thực hiện việc khai báo thủ công trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu HQ/2012-NK ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BTC ngày 08/02/2012 của Bộ Tài chính với loại hình Nhập kinh doanh, mã loại hình NKD01; thực hiện khai báo điện tử trên hệ thống VNACCS với mã loại hình A11 (theo hướng dẫn tại công văn số 3283/TCHQ-GSQL ngày 31/3/2014 của Tổng cục

Ban hành: 12/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2014

186

Công văn 6843/TCHQ-GSQL năm 2014 tổng hợp, giải đáp vướng mắc tại Thông tư 139/2013/TT-BTC về thủ tục hải quan đối với xăng dầu xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6843/TCHQ-GSQL V/v tổng hợp, giải đáp vướng mắc tại Thông tư số 139/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2014

Ban hành: 10/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2014

187

Công văn 05/TTg-CN năm 2017 bổ sung Quy hoạch và cấp phép hoạt động khoáng sản 02 khu vực mỏ đá hoa tại xã Phan Thanh, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/TTg-CN V/v bổ sung Quy hoạch và cấp phép hoạt động khoáng sản 02 khu vực mỏ đá hoa tại xã Phan Thanh, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

Ban hành: 05/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2017

188

Công văn 05/CNĐP-CCN năm 2017 trả lời đề nghị hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Krông Klang do Cục Công nghiệp địa phương ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG CỤC CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/CNĐP-CCN V/v trả lời đề nghị hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng CCN Krông Klang Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2017

Ban hành: 05/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2017

189

Công văn 1150/UBND-KTTH năm 2014 thực hiện Thông tư 220/2013/TT-BTC về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do tỉnh Kon Tum ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1150/UBND-KTTH Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 220/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính Kon Tum, ngày 15 tháng 05 năm 2014

Ban hành: 15/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2014

190

Công văn 1574/BHXH-DVT năm 2014 tham gia đấu thầu mua thuốc theo Thông tư 36/2013/TTLT-BYT-BTC, 37/2013/TT-BYT do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

36/2013/TTLT-BYT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 19/01/2012 hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 37/2013/TT-BYT hướng dẫn lập Hồ sơ mời thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế thay thế cho Thông tư số 11/2012/TT-BYT ngày 28/6/2012; ngày 02/4/2014, Bộ Y tế ban hành Quyết

Ban hành: 09/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2014

191

Công văn 3072/BTC-CST năm 2018 về vướng mắc thực hiện chính sách miễn thuế nhập khẩu theo Thông tư 201/2012/TT-BTC, 81/2013/TT-BTC và Quyết định 72/2013/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3072/BTC-CST V/v vướng mắc về thực hiện chính sách miễn thuế nhập khẩu theo Thông tư số 201/2012/TT-BTC, Thông tư số 81/2013/TT-BTC và Quyết định số

Ban hành: 19/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2018

192

Công văn 4609/TCHQ-TXNK năm 2014 trả lời vướng mắc Thông tư 128/2013/TT-BTC về kiểm tra hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước; hoàn, không thu thuế sau do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 4609/TCHQ-TXNK V/v trả lời vướng mắc TT 128 Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2014 Kính

Ban hành: 26/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2014

193

Công văn 1419/TCT-DNL năm 2014 hướng dẫn quyết toán lợi nhuận còn lại và tổ chức thu cổ tức được chia và lợi nhuận còn lại theo quy định tại Thông tư 187/2013/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2014 Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ngày 5/12/2013 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 187/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 204/2013/NĐ-CP ngày 05/12/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết của Quốc hội về một số

Ban hành: 26/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2014

194

Công văn 6970/TCHQ-TXNK năm 2018 thực hiện Thông tư 112/2018/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

khoản như sau: Tổng cục Hải quan hướng dẫn việc chuyển đổi hệ thống tài khoản kế toán nghiệp vụ (theo Thông tư 212/2014/TT-BTC) với hệ thống tài khoản kế toán (theo Thông tư 174/2015/TT-BTC) và hệ thống tài khoản kế toán (theo Thông tư 174/2015/TT-BTC) với hệ thống tài khoản kế toán (theo Thông tư 112/2018/TT-BTC) theo phụ lục kèm theo.

Ban hành: 26/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2018

195

Công văn 6969/TCHQ-TXNK năm 2018 về thực hiện Thông tư 112/2018/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6969/TCHQ-TXNK V/v triển khai thực hiện Thông tư số 112/2018/TT-BTC Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2018

Ban hành: 26/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2018

196

Công văn 6777/CT-KK&KTT năm 2014 về nộp ngân sách nhà nước đối với cổ tức được chia và lợi nhuận còn lại theo quy định của Thông tư 187/2013/TT-BTC do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2014 Kính gửi: - Các phòng Kiểm tra thuế; - Các Doanh nghiệp có phát sinh số thuế theo Thông tư 187/2013/TT-BTC. Ngày 28/02/2014 Bộ Tài chính có Công văn số 2544/BTC-TCT về việc hướng dẫn nộp NSNN đối với cổ tức được chia và lợi nhuận còn lại theo

Ban hành: 14/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2014

197

Công văn 2442/TCHQ-GSQL năm 2014 vướng mắc về địa điểm đăng ký danh mục và địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, tạm nhập-tái xuất phục vụ hoạt động dầu khí quy định tại Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

hoạt động dầu khí quy định tại Thông tư số 128/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2014 Kính gửi: Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí. (Đ/c: Tầng 26, Tòa nhà Charm Vit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội) Trả lời công văn số 120/TDKT-VP ngày 10/1/2014 của Tổng Công ty Thăm dò Khai thác

Ban hành: 11/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2014

198

Công văn 9548/TCHQ-GSQL năm 2014 thực hiện Thông tư 20/2014/TT-BTC về việc nhập khẩu xe ô tô, mô tô theo chế độ tài sản di chuyển của công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đã được giải quyết đăng ký thường trú tại Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9548/TCHQ-GSQL V/v thực hiện Thông tư 20/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2014 Kính

Ban hành: 30/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2014

199

Công văn 250/TCT-CNTT năm 2014 thông báo nâng cấp, triển khai ứng dụng Quản lý thuế và Hỗ trợ người nộp thuế khai thuế theo Thông tư 156/2013/TT-BTC và các văn bản bổ sung, sửa đổi về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

và nghiệp vụ quy định tại Thông tư 111/2013/TT-BTC. - Nâng cấp ứng dụng QLT-TNCN đáp ứng nghiệp vụ cấp mã số thuế NPT theo mẫu 16/ĐK-TNCN và 01/THKH. - Nâng cấp đáp ứng Nghị quyết của Quốc hội về một số giải pháp thực hiện ngân sách nhà nước 2013, 2014: Bổ sung đầu nhập các tờ khai, quyết toán đáp ứng nghiệp vụ thu vào NSNN theo Thông

Ban hành: 20/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2014

200

Công văn 126/TCT-CS năm 2014 hướng dẫn tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in trước năm 2010 và hóa đơn phát hành theo thông tư 153/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

tiếp tục sử dụng hóa đơn đã đặt in (tự in) trước năm 2010 Căn cứ theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 153/2010/TT-BTC và hướng dẫn tại Điểm 1, công văn số 17716/BTC-TCT ngày 27/12/2010 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 153. Trường hợp hóa đơn đã phát hành trước năm 2010 và hóa đơn đã

Ban hành: 13/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.176.100