Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 05/2014/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 74691 công văn

1

Công văn 05/BNN-TT chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng để thực hiện công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, Quảng Ninh, Yên Bái do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/BNN-TT V/v: chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng để thực hiện các công trình, dự án trên

Ban hành: 02/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2013

2

Công văn 15075/BTC-TCCB năm 2017 về hướng dẫn việc xếp lương theo Thông tư 05/2017/TT-BNV do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15075/BTC-TCCB V/v hướng dẫn việc xếp lương theo Thông tư số 05/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2017

Ban hành: 07/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2017

3

Công văn 3842/TCT-CS năm 2017 về chính sách thuế đối với khoản thu của Ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Tổng cục Thuế ban hành

Trị. Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2426/CT-TNCN ngày 20/6/2017 của Cục Thuế tỉnh Quảng Trị hỏi về chính sách thuế đối với các khoản thu của các Ban quản lý dự án (BQLDA) sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Căn cứ Điều 2, Điều 4, Điều 6 Thông tư số 05/2014/TT-BTC ngày 06/1/2014 của Bộ Tài

Ban hành: 24/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2017

4

Công văn 1499/BCT-XNK năm 2014 thực hiện Thông tư 05/2014/TT-BCT do Bộ Công thương ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1499/BCT-XNK V/v thực hiện Thông tư số 05/2014/TT-BCT Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2014 Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Ban hành: 28/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2014

5

Công văn 7747/BTC-QLG năm 2014 triển khai Thông tư 56/2014/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7747/BTC-QLG V/v triển khai Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2014

Ban hành: 11/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2014

6

Công văn 10/BXD-KTXD năm 2017 xác định và sử dụng chi phí quản lý dự án do Bộ Xây dựng ban hành

xây dựng công trình và được cộng vào nguồn chi phí quản lý dự án. 2. Việc quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2014/TT-BTC ngày 6/1/2014 của Bộ Tài chính Quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và

Ban hành: 04/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2017

7

Công văn 7734/BTC-CST năm 2015 áp dụng Thông tư 122/2014/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc ------------------ Số: 7734/BTC-CST V/v áp dụng Thông tư số 122/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2015 Kính gửi: Công ty TNHH ô

Ban hành: 11/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2015

8

Công văn 3912/TCHQ-GSQL về giải đáp vướng mắc thực hiện Thông tư 143/2015/TT-BTC và 19/2014/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3912/TCHQ-GSQL V/v giải đáp vướng mắc thực hiện Thông tư 143/2015/TT-BTC và Thông tư 19/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 10

Ban hành: 10/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2016

9

Công văn 9385/BTC-CST thực hiện Thông tư 05/2010/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 9385/BTC-CST V/v thực hiện Thông tư số 05/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2010 Kính gửi: Tổng công ty Đường sắt

Ban hành: 20/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2010

10

Công văn 19245/BTC-TCHQ năm 2014 thực hiện Thông tư 15/2014/TT-BTTTT do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19245/BTC-TCHQ V/v thực hiện Thông tư 15/2014/TT-BTTTT Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2014 Kính gửi: Bộ Thông tin và

Ban hành: 31/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2015

11

Công văn 2671/BTC-QLCS năm 2014 triển khai Thông tư 54/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2671/BTC-QLCS V/v triển khai Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ Tài chính Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2014

Ban hành: 03/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2014

12

Công văn 438/BTC-TCHQ năm 2014 vướng mắc Điều 56 Thông tư 128/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 438/BTC-TCHQ V/v vướng mắc Điều 56 Thông tư số 128/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2014 Kính gửi: Cục

Ban hành: 10/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2014

13

Công văn 219/GSQL-GQ1 thực hiện Thông tư 201/2012/TT-BTC; 05/2012/TT-BCT do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 219/GSQL-GQ1 V/v thực hiện Thông tư số 201/2012/TT-BTC; Thông tư số 05/2012/TT-BCT Hà Nội, ngày 25 tháng

Ban hành: 25/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2013

14

Công văn 1357/BXD-KTXD năm 2015 về chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, báo cáo Bộ Công thương xem xét. Việc quản lý sử dụng chi phí quản lý dự án chủ đầu tư vận dụng quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-BTC ngày 6/1/2014 của Bộ Tài chính Quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái

Ban hành: 23/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2015

15

Công văn 3619/TCT-CS năm 2014 thực hiện Thông tư 119/2014/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 3619/TCT-CS V/v triển khai thực hiện Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/14. Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2014

Ban hành: 27/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2014

16

Công văn 16339/BTC-TCT năm 2014 hướng dẫn thu nộp ngân sách nhà nước theo Thông tư 119/2014/TT-BTC và 126/2014/TT-BTC do Bộ tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16339/BTC-TCT V/v hướng dẫn thu nộp NSNN theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Thông tư sổ 126/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm

Ban hành: 10/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2014

17

Công văn 4439/TCHQ-GSQL năm 2014 thực hiện Thông tư 19/2014/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4439/TCHQ-GSQL V/v thực hiện Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ Tài chính Hà Nội, ngày 23 tháng 04

Ban hành: 23/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2014

18

Công văn 14491/TCHQ-GSQL năm 2014 thực hiện Thông tư 05/2014/TT-BCT về hoạt động tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành

25/7/2014. Mặt hàng lốp ô tô đã qua sử dụng tạm nhập tái xuất thuộc phạm vi điều chỉnh tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 05/2014/TT-BTC ngày 27/01/2014 của Bộ Công Thương. Ngày 25/7/2014, Bộ Công Thương có công văn số 544/XNK-TMQT đồng ý cho Công ty TNHH DNF Global được kinh doanh tạm nhập tái xuất 10.000 chiếc lốp ô tô đã qua sử

Ban hành: 03/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2014

19

Công văn 1993/TCT-CS năm 2014 giảm tiền thuê đất theo Thông tư 83/2012/TT-BTC và 16/2013/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

04 năm 2014 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh Trả lời Công văn số 2376/CT-KTNB ngày 4/4/2014 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về giảm tiền thuê đất theo Thông tư số 83/2012/TT-BTC và Thông tư số 16/2013/TT-BTC, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: - Tại Điều 2 Thông tư số 83/2012/TT-BTC ngày 23/5/2012 của

Ban hành: 29/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2014

20

Công văn 323/QLCL-TTPC năm 2014 thực hiện Thông tư 05/2014/TT-BTP do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 323/QLCL-TTPC V/v thực hiện Thông tư 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư

Ban hành: 06/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 54.172.234.236