Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 05/2013/QĐ-TTg span "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 244 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 326/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Đề án “Điều tra, đánh giá tổng thể tài nguyên than phần đất liền, bể Sông Hồng” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

326/QD-TTg,Quyết định 326 2012,Thủ tướng Chính phủ,Điều tra đánh giá tổng thể ,Tài nguyên than phần đất liền,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 326/QĐ-TTg

Ban hành: 20/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2012

2

Thông báo 263/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về tiến độ dự án điện trong Trung tâm điện lực Vĩnh Tân do Văn phòng Chính phủ ban hành

2013 – 2020. Trong thời gian qua, các cấp chính quyền tỉnh Bình Thuận đã tích cực hỗ trợ trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, các Tập đoàn: Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, đã có nhiều cố gắng trong công tác chuẩn bị mặt bằng, chuẩn bị đầu tư và đầu tư các công trình hạ tầng và dự án điện trong Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân; các Bộ,

Ban hành: 20/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2012

3

Hướng dẫn 37/HD-LĐLĐ về đối tượng, tiêu chuẩn và thủ tục khen thưởng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" do Liên đoàn Lao động Quận 4 ban hành

ngày 09 tháng 03 năm 2010 HƯỚNG DẪN ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN VÀ THỦ TỤC KHEN THƯỞNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN” Căn cứ Quyết định số 777 /TLĐ ngày 26/5/2004 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn<span Căn cứ

Ban hành: 09/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2011

4

Thông tư 10/2011/TT-BTNMT sửa đổi Thông tư 11/2006/TT-BTNMT về hướng dẫn thực hiện Quyết định 245/2006/QĐ-TTg Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên môi trường ban hành

Số: 10/2011/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2011 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 11/2006/TT-BTNMT NGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 2006 CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 245/2006/QĐ-TTG NGÀY 27 THÁNG 10 NĂM 2006 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH QUY CHẾ

Ban hành: 14/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2011

5

Quyết định 1451/QĐ-TTg năm 2008 về việc điều chỉnh nội dung đề án Hỗ trợ nuôi ăn, điều trị phục hồi chức năng cho trẻ em tàn tật tại Trung tâm cứu trợ trẻ em tàn tật số 1 thuộc Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1451/QD-TTg,Quyết định 1451 2008,Thủ tướng Chính phủ,Điều chỉnh,Hỗ trợ nuôi ăn,Trẻ em tàn tật,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc <span lập - Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 06/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2008

6

Thông tư liên tịch 38/2004/TTLT-BTC-BXD thông báo và kiểm soát giá vật liệu xây dựng trong lĩnh vực đầu tư xây dựng do Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng ban hành

phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng, khoản 4, 5 và 6 Điều 1 Nghị định số 12/2000/NĐ-CP, ngày 05/5/2000 của Chính phủ và khoản 4, 5 và 6 Điều1 Nghị định số 07/2003/NĐ - CP, ngày 30/01/2003 của Chính phủ. Ngoài ra, khuyến khích các dự <span đầu tư xây dựng công trình sử dụng các nguồn vốn khác với các nguồn vốn nói trên áp dụng

Ban hành: 26/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2013

7

Quyết định 02/2009/-UBND sửa đổi Điều 7 Chương III của "Quy định định mức, chế độ, tiêu chuẩn trong chi tiêu, quản lý và sử dụng tài sản đối với cơ quan Nhà nước, Đảng, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương" do Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành

định cụ thể một số định mức, chế độ, tiêu chuẩn trong chi tiêu, quản lý và sử dụng tài sản đối với các cơ quan Nhà nước, Đảng, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương" (Ban hành kèm theo Quyết định số 30/2008/ - UBND ngày 14/4/2008 của UBND tỉnh Hải Dương), cụ thể như sau: "Điều 7: Mức chi thanh toán thù <span báo

Ban hành: 26/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2012

8

Thông tư 155/2007/TT-BQP hướng dẫn chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao quân đội do Bộ Quốc phòng ban hành

Số: 155/2007/TT-BQP Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2007 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI HUẤN LUYỆN VIÊN, VẬN ĐỘNG VIÊN THỂ THAO QUÂN ĐỘI Căn cứ Quyết định số 234/2006/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động

Ban hành: 05/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2007

9

Lệnh công bố Pháp lệnh Dự trữ quốc gia 2004

05/2004/L-CTN,Lệnh 05 2004,Chủ tịch nước,Pháp lệnh Dự trữ Quốc gia,Dự trữ Quốc gia,Lệnh công bố Pháp lệnh CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc <span lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 05/2004/L-CTN Hà

Ban hành: 12/05/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2008

10

Quyết định 112/2003/-UB ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng xử lý vi phạm cung ứng và sử dụng điện do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

<span CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG XỬ LÝ VI PHẠM CUNG ỨNG VÀ SỬ DỤNG ĐIỆN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. (Ban hành kèm theo Quyết định số 112/2003/-UB ngày 09 tháng 7 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố) <span I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG XỬ LÝ VI PHẠM CUNG ỨNG VÀ SỬ DỤNG ĐIỆN THÀNH PHỐ. <span 1. Chức năng của Hội <span :

Ban hành: 09/07/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2009

11

Hướng dẫn 738/HD-UBTVQH12 tổ chức kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 do Ủy ban thường vụ Quốc Hội ban hành

bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện, quận theo sự giới thiệu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh. Trình tự, thủ tục được thực hiện <span Thông tư số 03 /2009 /TT-TANDTC ngày 05 /3 /2009 của Tòa án nhân dân tối cao.< /p> d) Các nội dung khác được tiến hành tại kỳ họp - Nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng

Ban hành: 30/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2011

12

Quyết định 09/2012/-UBND về phân cấp cho Sở Tài nguyên và Môi trường cấp, gia hạn, điều chỉnh và thu hồi giấy phép quản lý chất thải nguy hại do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 995/-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố. <span 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện và

Ban hành: 06/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2012

13

Quyết định 489/QĐ-TTg năm 2008 về việc phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội Thể thao Châu Á trong nhà lần thứ 3 năm 2009 (AI Games III) tại Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

489/QD-TTg,Quyết định 489 2008,Thủ tướng Chính phủ,Phê duyệt đề án,Tổ chức,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc <span lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 489/QĐ-TTg

Ban hành: 02/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2008

14

Quyết định 10/2009/QĐ-TTg về cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm và danh mục các sản phẩm cơ khí trọng điểm, danh mục dự án đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

10/2009/QD-TTg,Quyết định 10 2009,Thủ tướng Chính phủ,Cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất,Hỗ trợ phát triển sản xuất,Dự án sản xuất sản phẩm cơ khí,Sản phẩm cơ khí trọng điểm,Đầu tư,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc <span lập -

Ban hành: 16/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2009

15

Quyết định 11/2009/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 125/2004/QĐ-TTg về việc công bố, tiếp nhận, truyền phát và xử lý thông tin an ninh hàng hải do Thủ tướng Chính phủ ban hành

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc <span lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 11/2009/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 125/2004/QĐ-TTg NGÀY 09 THÁNG 7 NĂM 2004 CỦA THỦ TƯỚNG

Ban hành: 16/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2009

16

Thông báo 87/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010 và xây dựng chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TỔNG KẾT THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2001 - 2010 VÀ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 Ngày 05 tháng 4 năm 2011, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì Hội nghị

Ban hành: 15/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2011

17

Quyết định 1470/QĐ-TTg năm 2008 về việc phê duyệt Đề cương các hoạt động tiến tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và đại lễ kỷ niệm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1470/QD-TTg,Quyết định 1470 2008,Thủ tướng Chính phủ,Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long,Phê duyệt đề cương,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc <span lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 1470/QĐ-TTg

Ban hành: 10/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2008

18

Quyết định 62/2009/-UBND về quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành

ỦY BAN NHÂN NHÂN KT.CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Quang Thái QUY ĐỊNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM (Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2009/-UBND ngày 30/6/2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng) Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Phạm <span áp dụng< /b>

Ban hành: 30/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2009

19

Quyết định 114/2003/-UB thành lập Ban Tôn giáo quận-huyện trực thuộc Ủy ban nhân dân quận-huyện do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

114/2003/-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 07 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP <span TÔN GIÁO QUẬN-HUYỆN TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN-HUYỆN. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn cứ Chương trình

Ban hành: 10/07/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2009

20

Quyết định 304/-UBND năm 2008 điều chỉnh dự toán xây dựng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành

304/QD-UBND,Quyết định 304 2008,Tỉnh Đắk Nông,Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 304/-UBND Gia

Ban hành: 29/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.25.113