Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 05/2008/CT-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 185853 văn bản

1

Chỉ thị 05/2008/CT-TTg về nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

05/2008/CT-TTg,Chỉ thị 05 2008,Thủ tướng Chính phủ,Lao động - Tiền lương THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- Số: 05/2008/CT-TTg Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2008 CHỈ

Ban hành: 31/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2008

2

Báo cáo 1160/BC-BYT về tình hình thực hiện Chỉ thị 05/2008/CT-TTg, 6 tháng cuối năm 2009 của Bộ Y tế do Bộ Y tế ban hành

CHỈ THỊ SỐ 05/2008/CT-TTG NGÀY 31 THÁNG 01 NĂM 2008 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, 6 THÁNG CUỐI NĂM 2009 CỦA BỘ Y TẾ Kính gửi: Bộ Nội vụ Thực hiện yêu cầu của Bộ Nội vụ tại công văn số 569/BNV- CCVC ngày 03 tháng 3 năm 2008 về báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời

Ban hành: 14/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2009

3

Báo cáo số 498/BC-BYT về tình hình thực hiện Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ, 6 tháng đầu năm 2009 của Bộ Y tế do Bộ Y tế ban hành

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05/2008/CT-TTG NGÀY 31 THÁNG 01 NĂM 2008 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2009 CỦA BỘ Y TẾ Kính gửi: Bộ Nội vụ Thực hiện yêu cầu của Bộ Nội vụ tại công văn số 569/BNV- CCVC ngày 03 tháng 3 năm 2008 về báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả sử

Ban hành: 09/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2009

4

Báo cáo số 1269/BC-BYT về việc tình hình thực hiện Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ 6 tháng cuối năm 2008 của Bộ Y tế do Bộ Y tế ban hành

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05/2008/CT-TTG NGÀY 31 THÁNG 01 NĂM 2008 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2008 CỦA BỘ Y TẾ Kính gửi: Bộ Nội vụ Thực hiện yêu cầu của Bộ Nội vụ tại công văn số 569/BNV- CCVC ngày 03 tháng 3 năm 2008 về báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả sử

Ban hành: 22/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2008

5

Báo cáo số 401/BC-BYT về việc tình hình thực hiện Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước do Bộ Y tế ban hành

HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05/2008/CT-TTG NGÀY 31 THÁNG 01 NĂM 2008 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2008 Kính gửi: Bộ Nội vụ Thực hiện yêu cầu của Bộ Nội vụ tại công văn số 569/BNV- CCVC ngày 03 tháng 3 năm 2008 về báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian

Ban hành: 14/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2008

6

Chỉ thị 05/CT-TTg năm 2020 về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra do Thủ tướng Chính phủ ban hành

05/CT-TTg,Chỉ thị 05 2020,Thủ tướng Chính phủ,Phòng chống dịch bệnh,Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp,Vi rút Corona ,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/CT-TTg

Ban hành: 28/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2020

7

Chỉ thị 05/CT-TTg năm 2019 về tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt do Thủ tướng Chính phủ ban hành

05/CT-TTg,Chỉ thị 05 2019,Thủ tướng Chính phủ,Quy hoạch xây dựng,Phát triển đô thị,Phê duyệt quy hoạch xây dựng,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/CT-TTg

Ban hành: 01/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2019

8

Chỉ thị 05/CT-TTg năm 2018 về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

05/CT-TTg,Chỉ thị 05 2018,Thủ tướng Chính phủ,Nếp sống văn minh,Thực hiện nếp sống văn minh,Nếp sống văn minh trong việc tang,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/CT-TTg

Ban hành: 09/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2018

9

Chỉ thị 05/CT-TTg năm 2017 về tăng cường công tác thi hành án dân sự do Thủ tướng Chính phủ ban hành

05/CT-TTg,Chỉ thị 05 2017,Thủ tướng Chính phủ,Thi hành án dân sự,Thủ tục thi hành án dân sự,Hiệu quả thi hành án dân sự ,Tăng cường công tác,Thủ tục Tố tụng THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2017

10

Chỉ thị 05/CT-TTg năm 2016 về kiểm tra, rà soát, đánh giá an toàn chịu lực nhà ở và công trình công cộng cũ, nguy hiểm tại đô thị do Thủ tướng Chính phủ ban hành

05/CT-TTg,Chỉ thị 05 2016,Thủ tướng Chính phủ,Công trình công cộng cũ,Nhà ở công trình công cộng nguy hiểm,Kiểm tra rà soát đánh giá ,An toàn chịu lực nhà ở,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2016

11

Chỉ thị 05/CT-TTg năm 2015 về tăng cường thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

05/CT-TTg,Chỉ thị 05 2015,Thủ tướng Chính phủ,Bảo hiểm xã hội,Bảo hiểm y tế,Chính sách Bảo hiểm xã hội BHYT,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/CT-TTg

Ban hành: 02/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2015

12

Chỉ thị 05/CT-TTg năm 2013 về tập trung chỉ đạo và tăng cường biện pháp thực hiện để trong năm 2013 hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Thủ tướng Chính phủ ban hành

05/CT-TTg,Chỉ thị 05 2013,Thủ tướng Chính phủ,Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,Cấp Giấy chứng nhận sở hữu nhà ở ,Cấp sổ đỏ,Cấp sổ đỏ sổ hồng,Cấp sổ hồng,Chứng nhận quyền sử dụng đất,Hoàn thành trong năm 2013 ,Giấy chứng nhận sở hữu nhà ở,Bất động sản,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------

Ban hành: 04/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2013

13

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2020 về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục tỉnh Tuyên Quang

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Giải pháp năm học ngành Giáo dục tỉnh Tuyên Quang,Nhiệm vụ năm học ngành Giáo dục tỉnh Tuyên Quang,Nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020 2021,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 23/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2020

14

Chỉ thị 05/2008/CT-UBND về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

05/2008/CT-UBND,Chỉ thị 05 2008,Tỉnh Quảng Bình,Tài nguyên - Môi trường UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/2008/CT-UBND Đồng Hới, ngày 12 tháng 12

Ban hành: 12/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2020

15

Chỉ thị 05/2008/CT-UBND về tăng cường thực hiện công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và chứng thực trên địa bàn tỉnh Lào Cai do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành

05/2008/CT-UBND,Chỉ thị 05 2008,Tỉnh Lào Cai,Dịch vụ pháp lý,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/2008/CT-UBND Lào Cai, ngày 25 tháng 11 năm 2008

Ban hành: 25/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2011

16

Chỉ thị 05/2008/CT-NHNN về biện pháp đảm bảo an toàn, hiệu quả hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

05/2008/CT-NHNN,Chỉ thị 05 2008,Ngân hàng Nhà nước,Doanh nghiệp,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 05/2008/CT-NHNN Hà

Ban hành: 09/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2008

17

Chỉ thị 05/2008/CT-UBND tăng cường biện pháp nhằm hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo từ cơ sở của tỉnh Bắc Kạn

05/2008/CT-UBND,Chỉ thị 05 2008,Tỉnh Bắc Kạn,Khiếu nại Tố cáo,Giải quyết khiếu nại tố cáo,Chất lượng giải quyết khiếu nại,Hạn chế khiếu nại tố cáo,Biện pháp hạn chế khiếu nại,Giảm thiểu khiếu nại tố cáo ,Khiếu nại tố cáo tỉnh Bắc Kạn,Nâng cao chất lượng,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Ban hành: 26/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2012

18

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2020 về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong giai đoạn mới do tỉnh Bắc Kạn ban hành

05/CT-UBND,Chỉ thị 05 2020,Tỉnh Bắc Kạn,Công tác phòng chống dịch COVID-19 Bắc Kạn,Phòng chống COVID-19 tình hình mới Bắc Kạn,Bắc Kạn tăng cường phòng chống Covid-19,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2020

19

Chỉ thị 05/2008/CT-UBND tăng cường công tác chứng thực trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

05/2008/CT-UBND,Chỉ thị 05 2008,Tỉnh Tuyên Quang,Công tác chứng thực,Tăng cường công tác chứng thực ,Tỉnh Tuyên Quang,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 01/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2012

20

Chỉ thị 05/2008/CT-UBND tăng cường công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

05/2008/CT-UBND,Chỉ thị 05 2008,Tỉnh Kon Tum,Bảo vệ và phát triển rừng,Bảo vệ phát triển rừng tỉnh Kon Tum,Bảo vệ rừng,Quản lý rừng,Tài nguyên - Môi trường UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 25/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.221.159.255