Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 0405/2012/CV-SS "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 2039 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 63.231 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 28.574 CÔNG VĂN
1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8394:2012 về Lưới kéo đôi tầng đáy nhóm tàu từ 250CV đến 400 CV - Thông số kích thước cơ bản, kỹ thuật lắp ráp và kỹ thuật đánh bắt

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8394:2012 LƯỚI KÉO ĐÔI TẦNG ĐÁY NHÓM TÀU TỪ 250 CV ĐẾN 400 CV - THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC CƠ BẢN, KỸ THUẬT LẮP RÁP VÀ KỸ THUẬT ĐÁNH BẮT Bottom pair trawl net - Basic dimensional parameters, assembly and fishing technique Lời nói đầu TCVN 8394:2012 được chuyển đổi từ các tiêu chuẩn ngành 58

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2015

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN II:2012 Bộ tiêu chuẩn quốc gia về thuốc

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN II: 2012 BỘ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VỀ THUỐC Set of national standards for medicines Lời nói đầu Bộ tiêu chuẩn quốc gia về thuốc TCVN II: 2012 được xây dựng trên nguyên tắc nối tiếp Bộ TCVN I: 2009 Bộ tiêu chuẩn quốc gia về thuốc TCVN II: 2012 do Hội đồng Dược điển Việt Nam biên

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2014

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6874-1:2013 (ISO 11114-1:2012) về Chai chứa khí - Tính tương thích của vật liệu làm chai và làm van với khí chứa - Phần 1: Vật liệu kim loại

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6874-1:2013 ISO 11114-1:2012 CHAI CHỨA KHÍ - TÍNH TƯƠNG THÍCH CỦA VẬT LIỆU LÀM CHAI VÀ LÀM VAN VỚI KHÍ CHỨA - PHẦN 1: VẬT LIỆU KIM LOẠI Gas cylinders - Compatibility of cylinder and valve materials with gas contents - Part 1: Metallic materials Lời nói đầu TCVN 6874-1:2013 thay

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2015

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9435:2012 về Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản - Liên kết - Hiệu chỉnh tài liệu từ

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9435:2012 ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ VÀ THĂM DÒ KHOÁNG SẢN - LIÊN KẾT, HIỆU CHỈNH TÀI LIỆU TỪ Investigation, evaluation and exploration of minerals - Correction, connection of magnetic prospecting data Lời nói đầu TCVN 9435:2012 - Liên kết, hiệu chỉnh tài liệu từ-do Tổng Cục Địa chất và

Ban hành: 12/10/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2013

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5577:2012 về Rạp chiếu phim - Tiêu chuẩn thiết kế

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5577:2012 RẠP CHIẾU PHIM - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Cinemas - Design Standard Lời nói đầu TCVN 5577 : 2012 thay thế TCVN 5577 : 1991 TCVN 5577 : 2012 được chuyển đổi từ TCVN 5577 : 1991 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b) Khoản 1

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2014

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5671:2012 về Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Hồ sơ thiết kế kiến trúc

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5671:2012 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG - HỒ SƠ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC System of building design documents - Documents for architectural design Lời nói đầu TCVN 5671:2012 thay thế TCVN 5671:1992. TCVN 5671:2012 được chuyển đổi từ TCVN 5671:1992 theo quy định tại khoản 1 Điều 59

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2014

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5681:2012 về Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Chiếu sáng ngoài nhà - Bản vẽ thi công

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5681:2012 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG - CHIẾU SÁNG NGOÀI NHÀ - BẢN VẼ THI CÔNG System of building design documents - Electric lighting for building site - Working drawings Lời nói đầu TCVN 5681 : 2012 thay thế TCVN 5681 : 1992. TCVN 5681 : 2012 được chuyển đổi từ TCVN

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2014

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5686:2012 về Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Các cấu kiện xây dựng - Ký hiệu quy ước chung

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5686:2012 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG - CÁC CẤU KIỆN XÂY DỰNG - KÝ HIỆU QUY ƯỚC CHUNG System of building design documents - Components in buildings.General symbols Lời nói đầu TCVN 5686:2012 thay thế TCVN 5686:1992. TCVN 5686:2012 được chuyển đổi từ TCVN 5686 :1992

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2014

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4318:2012 về Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Sưởi, thông gió - Bản vẽ thi công

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4318:2012 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG - SƯỞI, THÔNG GIÓ - BẢN VẼ THI CÔNG System of building design documents - Heating and ventilating - Working drawing Lời nói đầu TCVN 4318:2012 thay thế TCVN 4318-1986. TCVN 4318:2012 được chuyển đổi từ TCVN 4318:1986 theo quy định

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2014

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4451:2012 về Nhà ở - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4451:2012 NHÀ Ở - NGUYÊN TẮC CƠ BẢN ĐỂ THIẾT KẾ Dewllings – Basic principles for design Lời nói đầu TCVN 4451:2012 thay thế TCVN 4451:1987. TCVN 4451:2012 được chuyển đổi từ TCVN 4451:1987 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b)

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2014

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4473:2012 về Máy xây dựng - Máy làm đất - Thuật ngữ và định nghĩa

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4473:2012 MÁY XÂY DỰNG - MÁY LÀM ĐẤT - THUẬT NGỮ ĐỊNH NGHĨA Construction machinery - Earth moving machinery - Terminology and definitions Lời nói đầu TCVN 4473 : 2012 thay thế TCVN 4473 : 1987 TCVN 4473 : 2012 được chuyển đổi từ TCVN 4473 : 1985 theo quy định tại khoản 1 Điều

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2014

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4514:2012 về Xí nghiệp công nghiệp - Tổng mặt bằng - Tiêu chuẩn thiết kế

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4514:2012 XÍ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP - TỔNG MẶT BẰNG - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Industrial workshops - General plan - Design Standard Lời nói đầu TCVN 4514 : 2012 thay thế TCVN 4514 : 1988. TCVN 4514 : 2012 được chuyển đổi từ TCVN 4514 : 1988 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2014

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4604:2012 về Xí nghiệp công nghiệp - Nhà sản xuất - Tiêu chuẩn thiết kế

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4604:2012 XÍ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP - NHÀ SẢN XUẤT - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Industrial enterprises - Production building - Design standard Lời nói đầu TCVN 4604 : 2012 thay thế TCVN 4604 : 1988. TCVN 4604 : 2012 được chuyển đổi từ TCVN 4604 : 1988 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2014

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4607:2012 về Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Ký hiệu quy ước trên bản vẽ tổng mặt bằng và mặt bằng thi công công trình

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4607 : 2012 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG – KÝ HIỆU QUY ƯỚC TRÊN BẢN VẼ TỔNG MẶT BẰNG VÀ MẶT BẰNG THI CÔNG CÔNG TRÌNH System of building design documents – Conventional symbols on drawings of master plan and construction plan Lời nói đầu TCVN 4607 : 2012 thay thế TCVN 4607 :

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2014

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4608:2012 về Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Chữ và chữ số trên bản vẽ xây dựng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4608:2012 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG – CHỮ VÀ CHỮ SỐ TRÊN BẢN VẼ XÂY DỰNG System of building design documents – Lettering and numbering on Contruction drawings Lời nói đầu TCVN 4608:2012 thay thế TCVN 4608:1988. TCVN 4608:2012 được chuyển đổi từ TCVN 4608:1988 theo quy

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2014

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4614:2012 về Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Ký hiệu quy ước các bộ phận cấu tạo ngôi nhà

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4614:2012 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG – KÝ HIỆU QUY ƯỚC CÁC BỘ PHẬN CẤU TẠO NGÔI NHÀ System of building design documents – Symbols for elements of buildings Lời nói đầu TCVN 4614:2012 thay thế TCVN 4614:1988. TCVN 4614:2012 được chuyển đổi từ TCVN 4614:1988 theo quy định

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2014

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5422:2012 về Hệ thống tài liệu thiết kế - Ký hiệu đường ống

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5422:2012 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ - KÝ HIỆU ĐƯỜNG ỐNG System of documents for design - Symbols of pipelines Lời nói đầu TCVN 5422:2012 thay thế TCVN 5422:1991. TCVN 5422:2012 được chuyển đổi từ TCVN 5422:1991 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2014

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5568:2012 về Điều hợp kích thước theo mô đun trong xây dựng - Nguyên tắc cơ bản

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5568:2012 ĐIỀU HỢP KÍCH THƯỚC THEO MÔ ĐUN TRONG XÂY DỰNG – NGUYÊN TẮC CƠ BẢN Dimensional coordination to modules in building – Basic principles Lời nói đầu TCVN 5568:2012 thay thế TCVN 5568:1991 TCVN 5568:2012 được chuyển đổi từ TCVN 5568:1991 theo quy định tại khoản 1 Điều 69

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2014

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3991:2012 về Tiêu chuẩn phòng cháy trong thiết kế xây dựng - Thuật ngữ - Định nghĩa

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 3991:2012 TIÊU CHUẨN PHÒNG CHÁY TRONG THIẾT KẾ XÂY DỰNG - THUẬT NGỮ - ĐỊNH NGHĨA Standard for fire protection in building design. Terminology - definitions Lời nói đầu TCVN 3991 : 2012 thay thế TCVN 3991 : 1985. TCVN 3991 : 2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn -

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2014

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8895:2012 về thực phẩm - Xác định natri borat và axit boric - Phương pháp định tính và bán định lượng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8895:2012 THỰC PHẨM - XÁC ĐỊNH NATRI BORAT VÀ AXIT BORIC - PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH TÍNH VÀ BÁN ĐỊNH LƯỢNG Foodstuffs - Determination of sodium borate and boric acid - Qualitative and semiquantitative method Lời nói đầu TCVN 8895:2012 do Cục An toàn vệ sinh thực phẩm tổ chức biên soạn, Bộ Y

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status