Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 04/NQ-H��ND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 30592 văn bản

1

Nghị định 04/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

04/2021/ND-CP,Nghị định 04 2021,Chính phủ,Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục,Dự thảo Nghị định xử phạt hành chính lĩnh vực giáo dục,Nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục,Vi phạm hành chính,Giáo dục CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 22/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2021

2

Nghị quyết 04/NQ-HĐND năm 2021 về số lượng ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026

04/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2021,Tỉnh Bình Thuận,Số lượng ủy viên các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận,Số lượng ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân khóa XI,Ủy viên các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa XI,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 16/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2021

3

Nghị quyết 04/NQ-HĐND năm 2021 về số lượng ủy viên, cơ cấu thành phần các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026

04/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2021,Tỉnh Hải Dương,Số lượng ủy viên các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương,Ủy viên các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVII,Cơ cấu thành phần các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 29/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2021

4

Nghị quyết 04/NQ-HĐND năm 2021 quy định về số lượng thành viên các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

04/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2021,Tỉnh Điện Biên,Số lượng thành viên các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên,Số lượng thành viên các Ban Hội đồng nhân dân khóa XV,Thành viên các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 29/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2021

5

Nghị quyết 04/NQ-HĐND năm 2021 quy định về số lượng Ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

04/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2021,Tỉnh Hậu Giang,Số lượng Ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân Hậu Giang,Số lượng Ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân Khóa X,Ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 22/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2021

6

Nghị quyết 04/NQ-HĐND năm 2021 về danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025

04/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2021,Tỉnh Đắk Lắk,Danh mục đầu tư của Quỹ Đầu tư phát triển Đắk Lắk,Danh mục cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Đắk Lắk,Danh mục đầu tư cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Đắk Lắk,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 19/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2021

7

Nghị quyết 04/NQ-HĐND năm 2021 về điều chỉnh số liệu quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019 do tỉnh Hà Giang ban hành

04/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2021,Tỉnh Hà Giang,Điều chỉnh số liệu thu ngân sách Hà Giang,Quyết toán thu chi ngân sách địa phương Hà Giang,Điều chỉnh số liệu quyết toán thu ngân sách,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 11/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2021

8

Nghị quyết 04/NQ-HĐND năm 2021 thông qua Danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hậu Giang

04/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2021,Tỉnh Hậu Giang,Thông qua Danh mục đầu tư của Quỹ Đầu tư phát triển,Danh mục đầu tư của Quỹ Đầu tư phát triển Hậu Giang,Danh mục cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Hậu Giang,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 10/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2021

9

Nghị định 04/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 31/2016/-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Nghị định 90/2017/-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y

04/2020/ND-CP,Nghị định 04 2020,Chính phủ,Xử phạt vi phạm hành chính,Lĩnh vực giống cây trồng,Kiểm dịch thực vật,Vi phạm hành chính CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2020/NĐ-CP Hà

Ban hành: 03/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2020

10

Nghị quyết 04/NQ-HĐND năm 2021 về Chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025

04/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2021,Tỉnh Khánh Hòa,Chương trình phát triển nguồn nhân lực Khánh Hòa,Chương trình phát triển nguồn nhân lực 2021,Phát triển nguồn nhân lực Khánh Hòa 2021 2025,Lao động - Tiền lương HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 15/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2021

11

Nghị quyết 04/NQ-CP năm 2021 sửa đổi khoản 8 Mục II Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 kèm theo Nghị quyết 32/NQ-CP do Chính phủ ban hành

04/NQ-CP,Nghị quyết 04 2021,Chính phủ,Sửa đổi Nghị quyết 32/NQ-CP,Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện xã,Sửa đổi Kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 12/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2021

12

Nghị quyết 04/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 và năm 2019 chuyển sang năm 2020 do tỉnh Cà Mau ban hành

04/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2020,Tỉnh Cà Mau,Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công Cà Mau,Kế hoạch vốn đầu tư công tỉnh Cà Mau,Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2020

13

Nghị quyết 04/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020 do tỉnh Bắc Giang

04/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2020,Tỉnh Bắc Giang,Nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Giang,Nhiệm vụ phát triển kinh tế 6 tháng cuối năm 2020,Nhiệm vụ phát triển xã hội 6 tháng cuối năm 2020,Thương mại,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 09/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2020

14

Nghị quyết 04/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020 và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách thành phố năm 2020 (đợt 1) do thành phố Hà Nội ban hành

04/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2020,Thành phố Hà Nội,Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn Hà Nội,Điều chỉnh đầu tư vốn ngân sách thành phố Hà Nội,Phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 2020,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 15/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2020

15

Nghị quyết 04/NQ-HĐND về cập nhật quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

04/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Kế hoạch sử dụng đất Vũng Tàu,Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016 2020 Vũng Tàu,Đấu giá quyền sử dụng đất 2020 Vũng Tàu,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 20/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2020

16

Nghị định 04/2019/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô

04/2019/ND-CP,Nghị định 04 2019,Chính phủ,Sử dụng xe ô tô con,Định mức sử dụng xe ô tô,Tiêu chuẩn định mức,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2019/NĐ-CP Hà Nội,

Ban hành: 11/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2019

17

Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND quy định về các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Điện Biên

04/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2021,Tỉnh Điện Biên,Khoản thu giáo dục với cơ sở công lập tỉnh Điện Biên,Khoản thu hỗ trợ giáo dục của nhà trường tỉnh Điện Biên,Khoản thu đối với cơ sở giáo dục công lập tỉnh Điện Biên,Tài chính nhà nước,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------- CỘNG

Ban hành: 22/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2021

18

Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND quy định về chế độ dinh dưỡng đặc thù cho các đối tượng huấn luyện viên, vận động viên thể thao khác đang tập trung tập huấn, thi đấu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

04/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2021,Tỉnh Đắk Nông,Chế độ dinh dưỡng cho huấn luyện viên thể thao Đắk Nông,Chế độ dinh dưỡng cho vận động viên thể thao tỉnh Đắk Nông,Chế độ dinh dưỡng đặc thù cho đối tượng thể thao Đắk Nông,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG -------

Ban hành: 20/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2021

19

Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND quy định về chế độ hỗ trợ cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

04/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2021,Tỉnh Bình Thuận,Chế độ hỗ trợ cho học sinh dân tộc thiểu số tỉnh Bình Thuận,Chế độ hỗ trợ cho sinh viên dân tộc thiểu số tỉnh Bình Thuận,Hỗ trợ cho học sinh sinh viên dân tộc thiểu số Bình Thuận,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN -------

Ban hành: 17/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2021

20

Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao và chế độ chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kèm theo Nghị quyết 118/2019/NQ-HĐND

04/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2021,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Chế độ chi tiêu tài chính cho giải thi đấu thể thao Vũng Tàu,Chế độ đối với huấn luyện viên vận động viên Vũng Tàu,Sửa đổi Nghị quyết 118/2019/NQ-HĐND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu,Tài nguyên - Môi trường,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Ban hành: 17/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.254.246
server251