Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 04/KS��T-XXHSSTTA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 113130 văn bản

1

Quyết định 358/QĐ-VKSTC-T1 năm 2016 ban hành tạm thời Hệ thống biểu mẫu nghiệp vụ về công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân

358/QD-VKSTC-T1,Quyết định 358 2016,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Hệ thống biểu mẫu nghiệp vụ công tác thanh tra,Biểu mẫu công tác thanh tra giải quyết khiếu nại,Công tác thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo,Bộ máy hành chính VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO THANH TRA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 18/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2020

2

Quyết định 183/QĐ-VKSTC-T1 năm 2016 Quy định về xử lý kỷ luật trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Số: 183/QĐ-VKSTC-T1 Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ KỶ LUẬT TRONG NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014; Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Luật Viên chức năm

Ban hành: 04/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2017

3

Quyết định 161/QĐ-VKSTC-T1 năm 2016 về Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Số: 161/QĐ-VKSTC-T1 Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014; Căn cứ Nghị định số 04

Ban hành: 30/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2020

4

Kế hoạch 175/KH-UBND.TrT năm 2016 về triển khai mở rộng hệ thống chính quyền điện tử HCM Egov Framework 2.0 cho các Sở và huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An

175/KH-UBND.TrT,Tỉnh Nghệ An,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 175/KH-UBND.TrT Nghệ An, ngày 29 tháng 03 năm 2016

Ban hành: 29/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2016

5

Quyết định 59/QĐ-VKSTC-T1 năm 2016 về Quy chế công tác thanh tra trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

59/QD-VKSTC-T1,Quyết định 59 2016,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Công tác thanh tra,Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra,Báo cáo tổng kết công tác thanh tra,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2019

6

Thông báo số 20/TB-UBND-TrT về kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp Thường trực Ban chỉ đạo CNTT của Tỉnh của UBND tỉnh Nghệ An

20/TB-UBND-TrT,Thông báo 20 2006,Tỉnh Nghệ An,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 20/TB-UBND-TRT Vinh, ngày 20 tháng 01 năm 2006 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA ĐỒNG CHÍ PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Ban hành: 20/01/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

7

Công điện 04/CĐ-BGTVT năm 2021 về ứng phó với vùng áp thấp trên biển Đông do Bộ Giao thông vận tải ban hành

04/CD-BGTVT,Công điện 04 2021,Bộ Giao thông vận tải,Ứng phó với vùng áp thấp trên biển Đông,Chủ động ứng phó với vùng áp thấp trên biển Đông,Ứng phó với vùng áp thấp,Tài nguyên - Môi trường BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2021

8

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BCA năm 2021 hợp nhất Nghị định quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

04/VBHN-BCA,Văn bản hợp nhất 04 2021,Bộ Công An,Hoạt động thanh tra Công an nhân dân,Tổ chức thanh tra Công an nhân dân,Tổ chức và hoạt động thanh tra Công an,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/06/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2021

9

Chỉ thị 04-CT/TW năm 2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

04-CT/TW,Chỉ thị 04-CT 2021,Ban Chấp hành Trung ương,Tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác thu hồi tài sản,Thu hồi tài sản bị thất thoát trong vụ án hình sự về kinh tế,Thu hồi tài sản bị thất thoát vụ án hình sự về tham nhũng,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG

Ban hành: 02/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2021

10

Công điện 04/CĐ-BKHĐT năm 2021 về tiếp tục hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư điện

04/CD-BKHDT,Công điện 04 2021,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Tiếp tục hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn,Hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 2025,Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 2025,Đầu tư BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 02/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2021

11

Công điện 04/CĐ-LĐTBXH năm 2021 về tăng cường bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong đại dịch COVID-19 và phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước trẻ em trong mùa hè do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội điện

04/CD-LDTBXH,Công điện 04 2021,Bộ Lao động - Thương binh và X,Bảo vệ chăm sóc trẻ em trong đại dịch COVID19,Phòng chống tai nạn thương tích đuối nước trẻ em,Phòng chống đuối nước trẻ em trong mùa hè,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 01/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2021

12

Chương trình 04/Ctr-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

04/Ctr-UBND,Tỉnh Cà Mau,Thực hiện Chiến lược phát triển khu vực dịch vụ tỉnh Cà Mau,Phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam tỉnh Cà Mau,Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ tỉnh Cà Mau,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 01/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2021

13

Chỉ thị 04/CT-VKSTC năm 2021 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao

04/CT-VKSTC,Chỉ thị 04 2021,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Công tác phòng chống dịch Covid19 tại cơ quan,Phòng chống Covid19 tại Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Phòng chống Covid19 tại cơ quan Viện kiểm sát tối cao,Thể thao - Y tế VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 23/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2021

14

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC năm 2021 hợp nhất Nghị định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

04/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 04 2021,Bộ Tài chính,Đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp,Sử dụng vốn tài sản tại doanh nghiệp,Quản lý vốn tài sản tại doanh nghiệp,Doanh nghiệp BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/05/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2021

15

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTNMT năm 2021 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

04/VBHN-BTNMT,Văn bản hợp nhất 04 2021,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai,Hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai,Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai 2013,Bất động sản BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/05/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2021

16

Công điện 04/CĐ-UBND năm 2021 về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

04/CD-UBND,Công điện 04 2021,Thành phố Hà Nội,Tăng cường phòng chống dịch bệnh COVID 19 Hà Nội,Tăng cường thực hiện phòng chống COVID 19 Hà Nội,Thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID 19 Hà Nội,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 29/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2021

17

Chỉ thị 04/CT-UBND về tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2021 do tỉnh Quảng Trị ban hành

04/CT-UBND,Chỉ thị 04 2021,Tỉnh Quảng Trị,Đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa,An toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ Quảng Trị,Đảm bảo an toàn công trình thủy lợi mùa lũ Quảng Trị,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 16/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2021

18

Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2021 về nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc, các ngư cụ bị cấm để khai thác thủy sản và tăng cường công tác bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

04/CT-UBND,Chỉ thị 04 2021,Tỉnh Ninh Bình,Cấm sử dụng chất nổ để khai thác thủy sản Ninh Bình,Cấm sử dụng xung điện để khai thác thủy sản Ninh Bình,Bảo vệ tái tạo nguồn lợi thủy sản Ninh Bình,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 15/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2021

19

Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2021 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

04/CT-UBND,Chỉ thị 04 2021,Tỉnh Phú Thọ,Tăng cường kỷ luật trong cơ quan hành chính Phú Thọ,Tăng cường kỷ cương trong cơ quan nhà nước Phú Thọ,Kỷ luật kỷ cương trong cơ quan hành chính tỉnh Phú Thọ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 13/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2021

20

Chỉ thị 04/CT-UBND về tăng cường công tác đảm bảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2021 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

04/CT-UBND,Chỉ thị 04 2021,Tỉnh Hà Tĩnh,Đảm bảm an toàn công trình thủy lợi mùa mưa lũ,An toàn công trình thủy lợi mùa mưa lũ Hà Tĩnh 2021,Công tác đảm bảm an toàn công trình thủy lợi,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 05/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.84.188