Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 04/KS������T-XXHSSTTA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 33289 công văn

1

Công văn 639/ĐCKS-KS năm 2018 về giấy phép khai thác khoáng sản đá vôi đôlômit để sản xuất vôi công nghiệp do Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam ban hành

639/DCKS-KS,Công văn 639 2018,Tổng cục Địa chất và Khoáng sả,Cấp quyền khai thác khoáng sản ,Giấy phép khai thác khoáng sản,Khai thác khoáng sản,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỔNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 14/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2018

2

Công văn 369/TCDL-KS năm 2017 đảm bảo hoạt động trong dịp Lễ Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 01/5 do Tổng cục Du lịch ban hành

369/TCDL-KS,Công văn 369,Tổng cục Du lịch,Phục vụ khách du lịch, Khách du lịch nước ngoài ,Tiếp đón phục vụ khách du lịch,Tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỔNG CỤC DU LỊCH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 10/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2017

3

Công văn 1686/ĐCKS-KS năm 2014 ngừng thực hiện thủ tục xác nhận tính hợp pháp của tài liệu, mẫu vật địa chất và khoáng sản đưa ra nước ngoài do Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam ban hành

1686/DCKS-KS,Công văn 1686 2014,Tổng cục Địa chất và Khoáng sả,Tính hợp pháp khoáng sản,Tính hợp pháp mẫu vật địa chất,Tính hợp pháp tài liệu,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỔNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 08/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2014

4

Công văn 239/ĐCKS-KS năm 2014 bổ sung tài liệu đánh giá trữ lượng, tài nguyên quặng sắt còn lại khu vực đã cấp phép khai thác tại tỉnh Lạng Sơn do Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam ban hành

Lạng Sơn xem xét, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý nhà nước về khoáng sản./. Nơi nhận: - Như trên; - Sở TN&MT tỉnh Lạng Sơn; - Lưu: VT, ĐC, KS (Ngh.04) TỔNG CỤC TRƯỞNG Nguyễn Văn Thuấn

Ban hành: 05/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2014

5

Công văn 1897/ĐCKS-KS năm 2014 thu hồi, sử dụng quặng sắt - mangan nghèo trong quá trình khai thác mỏ chì - kẽm Nà Tùm, tỉnh Bắc Kạn do Tổng cục Địa chất và Khoáng sản ban hành

1897/DCKS-KS,Công văn 1897,Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam,Chế biến sử dụng quặng sắt,khai thác mỏ chì ,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỔNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2014

6

Công văn 3615/VKSTC-T1 năm 2019 về tăng cường kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm trong thực thi công vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

3615/VKSTC-T1,Công văn 3615 2019,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Đảm bảo kỷ cương,Trật tự kỷ cương,Kỷ cương kỷ luật làm việc,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2019

7

Công văn số 1497/ĐCKS-KS về việc kiểm tra, rà soát, đánh giá công tác cấp giấy phép hoạt động khoáng sản theo thẩm quyền do Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam ban hành

1497/DCKS-KS,Công văn 1497 2008,Cục Địa chất và Khoáng sản Việ,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 1497/ĐCKS-KS V/v

Ban hành: 05/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2008

8

Công văn số 3114/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc đơn giá tiền lương năm 2006 và QTL HĐQT, TGĐ, GĐ của T-KS VN

3114/LDTBXH-TL,Công văn 3114 2006,Bộ Lao động – Thương binh và X,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3114/LĐTBXH-TL V/v: đơn giá tiền lương năm 2006 và QTL HĐQT, TGĐ, GĐ của T-KS VN Hà Nội, ngày 08

Ban hành: 08/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2006

9

Công văn 461/VP-T30 hướng dẫn cập nhật, sửa đổi thủ tục hành chính vào Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

461/VP-T30,Công văn 461 2010,Bộ Thông tin và Truyền thông,Sửa đổi,Thủ tục hành chính,Lĩnh vực thông tin và truyền thông ,Bộ máy hành chính BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VĂN PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 19/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2010

10

Công văn 2252/T/TCT của Bộ Tài chính về việc phân loại và thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng hộp ruy băng rỗng

2252/T/TCT,Công văn 2252 2002,Bộ Tài chính,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2252/T/TCT Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2002 CÔNG VĂN CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 2252TC/TCT NGÀY 18 THÁNG 3 NĂM 2002VỀ VIỆC PHÂN LOẠI VÀ

Ban hành: 18/03/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

11

Công văn 04/TWPCTT năm 2021 về chủ động ứng phó với thiên tai trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai ban hành

04/TWPCTT,Công văn 04 2021,Chủ động ứng phó với thiên tai trong bầu cử đại biểu,Ứng phó thiên tai trong bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV,Ứng phó thiên tai trong bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI ------- CỘNG

Ban hành: 03/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2021

12

Công văn số 1388/CV-NN-TĂCN ngày 29/10/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chất lượng nguyên liệu TĂCN nhập khẩu

1388/CV-NN-T¡CN,Công văn 1388 2004,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Xuất nhập khẩu BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1388/CV-NN-T¡CN V/v Chất lượng nguyên liệu TĂCN nhập khẩu

Ban hành: 29/10/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

13

Công văn số 1358/CV-NN-TĂCN ngày 26/10/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chất lượng TĂCN nhập khẩu

1358/CV-NN-T¡CN,Công văn 1358 2004,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1358/CV-NN-T¡CNV/v Chất lượng TĂCN nhập khẩu

Ban hành: 26/10/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

14

Công văn số 1355/CV-NN-TĂCN ngày 26/10/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chất lượng nguyên liệu TĂCN nhập khẩu

1355/CV-NN-T¡CN,Công văn 1355 2004,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1355/CV-NN-T¡CN V/v Chất lượng nguyên liệu TĂCN

Ban hành: 26/10/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

15

Công văn số 1357/CV-NN-TĂCN ngày 26/10/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chất lượng nguyên liệu TĂCN nhập khẩu

1357/CV-NN-T¡CN,Công văn 1357 2004,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1357/CV-NN-T¡CN V/v Chất lượng nguyên liệu TĂCN

Ban hành: 26/10/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

16

Công văn số 1359/CV-NN-TĂCN ngày 26/10/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về nhập khẩu TĂCN

1359/CV-NN-T¡CN,Công văn 1359 2004,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1359/CV-NN-T¡CN V/v Nhập khẩu mẫu TĂCN

Ban hành: 26/10/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

17

Công văn số 1260/CV-NN-TĂCN ngày 05/10/2004 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc chất lượng nguyên liệu TĂCN nhập khẩu

1260/CV-NN-T¡CN,Công văn 1260 2004,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1260/CV-NN-T¡CN V/v Chất lượng nguyên liệu TĂCN

Ban hành: 05/10/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

18

Công văn số 1163/CV-NN-TĂCN ngày 17/09/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc nhập khẩu thức ăn chăn nuôi

1163/CV-NN-T¡CN,Công văn 1163 2004,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Xuất nhập khẩu BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1163/CV-NN-T¡CN V/v Nhập khẩu thức ăn chăn nuôi

Ban hành: 17/09/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

19

Công văn số 1152/CV-NN-TĂCN ngày 15/09/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc nhập khẩu ngô để thử nghiệm, khảo nghiệm

1152/CV-NN-T¡CN, Công văn 1152, Bộ Nông nghiệp và Phát triển n, Xuất nhập khẩu BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1152/CV-NN-T¡CN V/v Nhập khẩu ngô để thử nghiệm, khảo nghiệm Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2004

Ban hành: 15/09/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

20

Công văn số 1125/CV-NN-TĂCN ngày 10/09/2004 của Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn về việc bổ sung quy cách bao gói nguyên liệu TĂCN nhập khẩu

1125/CV-NN-T¡CN,Công văn 1125 2004,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Xuất nhập khẩu BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1125/CV-NN-T¡CN V/v Bổ sung quy cách bao gói nguyên liệu

Ban hành: 10/09/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.177.24
server250