Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 04/KS������T-XXHSSTTA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 114857 văn bản

1

Quyết định 358/QĐ-VKSTC-T1 năm 2016 ban hành tạm thời Hệ thống biểu mẫu nghiệp vụ về công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân

358/QD-VKSTC-T1,Quyết định 358 2016,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Hệ thống biểu mẫu nghiệp vụ công tác thanh tra,Biểu mẫu công tác thanh tra giải quyết khiếu nại,Công tác thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo,Bộ máy hành chính VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO THANH TRA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 18/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2020

2

Quyết định 183/QĐ-VKSTC-T1 năm 2016 Quy định về xử lý kỷ luật trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Số: 183/QĐ-VKSTC-T1 Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ KỶ LUẬT TRONG NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014; Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Luật Viên chức năm

Ban hành: 04/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2017

3

Quyết định 161/QĐ-VKSTC-T1 năm 2016 về Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Số: 161/QĐ-VKSTC-T1 Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014; Căn cứ Nghị định số 04

Ban hành: 30/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2020

4

Kế hoạch 175/KH-UBND.TrT năm 2016 về triển khai mở rộng hệ thống chính quyền điện tử HCM Egov Framework 2.0 cho các Sở và huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An

175/KH-UBND.TrT,Tỉnh Nghệ An,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 175/KH-UBND.TrT Nghệ An, ngày 29 tháng 03 năm 2016

Ban hành: 29/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2016

5

Quyết định 59/QĐ-VKSTC-T1 năm 2016 về Quy chế công tác thanh tra trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

59/QD-VKSTC-T1,Quyết định 59 2016,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Công tác thanh tra,Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra,Báo cáo tổng kết công tác thanh tra,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2019

6

Thông báo số 20/TB-UBND-TrT về kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp Thường trực Ban chỉ đạo CNTT của Tỉnh của UBND tỉnh Nghệ An

20/TB-UBND-TrT,Thông báo 20 2006,Tỉnh Nghệ An,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 20/TB-UBND-TRT Vinh, ngày 20 tháng 01 năm 2006 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA ĐỒNG CHÍ PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Ban hành: 20/01/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

7

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BXD năm 2021 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

04/VBHN-BXD,Văn bản hợp nhất 04 2021,Bộ Xây dựng,Hướng dẫn thực hiện nội dung của Luật Nhà ở,Hướng dẫn thực hiện Nghị định 99/2015/NĐ-CP,Hướng dẫn thực hiện Nghị định hướng dẫn Luật Nhà ở,Bất động sản BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/08/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2021

8

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGDĐT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo

04/VBHN-BGDDT,Văn bản hợp nhất 04 2021,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Tiếp công dân của Bộ Giáo dục,Giải quyết tố cáo của Bộ Giáo dục,Giải quyết khiếu nại của Bộ Giáo dục,Bộ máy hành chính BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/08/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2021

9

Nghị quyết 04/NQ-HĐND năm 2021 về số lượng ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026

04/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2021,Tỉnh Bình Thuận,Số lượng ủy viên các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận,Số lượng ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân khóa XI,Ủy viên các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa XI,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 16/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2021

10

Nghị quyết 04/NQ-HĐND năm 2021 về số lượng ủy viên, cơ cấu thành phần các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026

04/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2021,Tỉnh Hải Dương,Số lượng ủy viên các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương,Ủy viên các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVII,Cơ cấu thành phần các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 29/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2021

11

Nghị quyết 04/NQ-HĐND năm 2021 quy định về số lượng thành viên các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

04/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2021,Tỉnh Điện Biên,Số lượng thành viên các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên,Số lượng thành viên các Ban Hội đồng nhân dân khóa XV,Thành viên các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 29/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2021

12

Nghị quyết 04/NQ-HĐND năm 2021 quy định về số lượng Ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

04/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2021,Tỉnh Hậu Giang,Số lượng Ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân Hậu Giang,Số lượng Ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân Khóa X,Ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 22/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2021

13

Công điện 04/CĐ-BGTVT năm 2021 về ứng phó với vùng áp thấp trên biển Đông do Bộ Giao thông vận tải ban hành

04/CD-BGTVT,Công điện 04 2021,Bộ Giao thông vận tải,Ứng phó với vùng áp thấp trên biển Đông,Chủ động ứng phó với vùng áp thấp trên biển Đông,Ứng phó với vùng áp thấp,Tài nguyên - Môi trường BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2021

14

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BCA năm 2021 hợp nhất Nghị định quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

04/VBHN-BCA,Văn bản hợp nhất 04 2021,Bộ Công An,Hoạt động thanh tra Công an nhân dân,Tổ chức thanh tra Công an nhân dân,Tổ chức và hoạt động thanh tra Công an,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/06/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2021

15

Chỉ thị 04-CT/TW năm 2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

04-CT/TW,Chỉ thị 04-CT 2021,Ban Chấp hành Trung ương,Tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác thu hồi tài sản,Thu hồi tài sản bị thất thoát trong vụ án hình sự về kinh tế,Thu hồi tài sản bị thất thoát vụ án hình sự về tham nhũng,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG

Ban hành: 02/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2021

16

Công điện 04/CĐ-BKHĐT năm 2021 về tiếp tục hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư điện

04/CD-BKHDT,Công điện 04 2021,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Tiếp tục hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn,Hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 2025,Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 2025,Đầu tư BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 02/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2021

17

Chương trình 04/Ctr-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

04/Ctr-UBND,Tỉnh Cà Mau,Thực hiện Chiến lược phát triển khu vực dịch vụ tỉnh Cà Mau,Phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam tỉnh Cà Mau,Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ tỉnh Cà Mau,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 01/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2021

18

Công điện 04/CĐ-LĐTBXH năm 2021 về tăng cường bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong đại dịch COVID-19 và phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước trẻ em trong mùa hè do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội điện

04/CD-LDTBXH,Công điện 04 2021,Bộ Lao động - Thương binh và X,Bảo vệ chăm sóc trẻ em trong đại dịch COVID19,Phòng chống tai nạn thương tích đuối nước trẻ em,Phòng chống đuối nước trẻ em trong mùa hè,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 01/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2021

19

Chỉ thị 04/CT-VKSTC năm 2021 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao

04/CT-VKSTC,Chỉ thị 04 2021,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Công tác phòng chống dịch Covid19 tại cơ quan,Phòng chống Covid19 tại Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Phòng chống Covid19 tại cơ quan Viện kiểm sát tối cao,Thể thao - Y tế VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 23/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2021

20

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC năm 2021 hợp nhất Nghị định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

04/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 04 2021,Bộ Tài chính,Đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp,Sử dụng vốn tài sản tại doanh nghiệp,Quản lý vốn tài sản tại doanh nghiệp,Doanh nghiệp BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/05/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.144.31
server251