Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 04/KSĐT-XXHSSTTA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 28090 công văn

1

Công văn 988/KSDT-TA năm 2002 xin ý kiến về định lượng Điều 253 Bộ luật hình sự do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

988/KSDT-TA,Công văn 988 2002,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Xin ý kiến một số nội dung,Xử phạt vi phạm hành chính,Phòng chống tệ nạn xã hội,Định lượng vật phạm pháp ,Trách nhiệm hình sự VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/05/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2016

2

Công văn 987/KSĐT-KT về phối hợp xử lý thông tin về tội phạm do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

987/KSDT-KT,Công văn 987 2002,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Thông tin tội phạm ,Xử lý thông tin về tội phạm ,Xử lý thông tin,Trách nhiệm hình sự VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO VỤ KSĐT ÁN KINH TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/05/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2013

3

Công văn 04/TWPCTT năm 2021 về chủ động ứng phó với thiên tai trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai ban hành

04/TWPCTT,Công văn 04 2021,Chủ động ứng phó với thiên tai trong bầu cử đại biểu,Ứng phó thiên tai trong bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV,Ứng phó thiên tai trong bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI ------- CỘNG

Ban hành: 03/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2021

4

Công văn 04/UBQG-VP hướng dẫn hoạt động năm 2021 do Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam ban hành

04/UBQG-VP,Công văn 04 2021,Hoạt động của Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ,Hoạt động của Ủy ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam,Hướng dẫn hoạt động năm 2021 vì sự tiến bộ của phụ nữ,Bộ máy hành chính ỦY BAN QUỐC GIA VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 19/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2021

5

Công văn 04/TANDTC-TH năm 2020 về phối hợp tăng cường biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

04/TANDTC-TH,Công văn 04 2021,Tòa án nhân dân tối cao,Tăng cường phòng ngừa tội phạm giết người,Phối hợp biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người,Biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người,Trách nhiệm hình sự TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 08/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2021

6

Công văn 04/TANDTC-PC năm 2018 về áp dụng Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết 41/2017/QH14 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

04/TANDTC-PC,Công văn 04 2018,Tòa án nhân dân tối cao,Áp dụng pháp luật,Áp dụng văn bản pháp luật,Áp dụng văn bản quy phạm pháp luật,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2018

7

Công văn 3104/BCA-C04 về tổng kết tình hình, kết quả công tác phòng, chống ma túy năm 2019 và phương hướng công tác trọng tâm năm 2020 do Bộ Công an ban hành

3104/BCA-C04,Công văn 3104 2019,Bộ Công An,Phòng chống ma túy,Công tác trọng tâm,Phương hướng nhiệm vụ,Thể thao - Y tế BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3104/BCA-C04 V/v tổng kết tình hình, kết

Ban hành: 16/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2019

8

Chương trình 04/CTr-UBND năm 2017 An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Thái Bình đến năm 2020

04/CTr-UBND,Công văn 04,Tỉnh Thái Bình,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/CTr-UBND Thái Bình, ngày 11 tháng 4 năm 2017

Ban hành: 11/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2017

9

Công văn 04/TCT-CS năm 2017 xử lý thuế giá trị gia tăng đầu vào của tài sản cố định đã khấu trừ khi doanh nghiệp phá sản do Tổng cục Thuế ban hành

04/TCT-CS,Công văn 04 2017,Tổng cục Thuế,Thuế giá trị gia tăng đầu vào,Tài sản cố định,Doanh nghiệp phá sản,Chính sách thuế khi doanh nghiệp phá sản ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2017

10

Công văn 04/CTVN-THGP năm 2016 về phúc đáp văn bản 1623/GSQL-GQ1 do Cơ quan quản lý CITES Việt Nam ban hành

04/CTVN-THGP,Công văn 04 2016,Cơ quan quản lý CITES Việt Nam,Phúc đáp văn bản ,cấp giấy phép xuất khẩu hàng hoá ,Động thực vật hoang dã,Quản lý động thực vật hoang dã,Nhập khẩu động thực vật hoang dã,Xuất khẩu động thực vật hoang dã,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CƠ QUAN QUẢN LÝ

Ban hành: 06/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2016

11

Công văn 04/BXD-KTXD năm 2015 về thanh toán giá hợp đồng theo đơn giá cố định do Bộ Xây dựng ban hành

04/BXD-KTXD,Công văn 04 2015,Bộ Xây dựng,Hợp đồng đơn giá cố định ,Thanh toán giá hợp đồng,Thanh toán giá hợp đồng 2015,Hợp đồng xây dựng,Giá hợp đồng xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 02/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2015

12

Công văn 04/GSQL-GQ4 năm 2017 vướng mắc C/O do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

04/GSQL-GQ4,Công văn 04,Cục Giám sát quản lý về hải quan,Vướng mắc C/O,Trả lời vướng mắc C/O,Xác minh C/O,Tính hợp lệ của C/O,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 03/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2017

13

Công văn 04/BXD-VLXD năm 2014 xác nhận gạch Carbon grafit trong nước chưa sản xuất được do Bộ Xây dựng ban hành

04/BXD-VLXD,Công văn 04 2014,Bộ Xây dựng,chưa sản xuất được gạch Carbon grafit,Thương mại,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/BXD-VLXD V/v xác nhận gạch Carbon grafit trong

Ban hành: 14/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2014

14

Công văn 04/TTg-KTN năm 2014 thực hiện dự án xây dựng đường 2,5 quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội theo hình thức Hợp đồng BT do Thủ tướng Chính phủ ban hành

04/TTg-KTN,Công văn 04,Thủ tướng Chính phủ,xây dựng đường Hoàng Mai Hà Nội,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/TTg-KTN V/v triển khai thực hiện

Ban hành: 03/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2014

15

Công văn 04/HTQTCT-HT năm 2013 hướng dẫn vướng mắc trong công tác đăng ký hộ tịch tỉnh Bắc Giang do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành

04/HTQTCT-HT,Công văn 04 2013,Cục Hộ tịch quốc tịch chứng ,Đăng ký hộ tịch,Công tác đăng ký hộ tịch,Hướng dẫn vướng mắc hộ tịch,Công tác hộ tịch Bắc Giang,Vướng mắc đăng ký hộ tịch,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự BỘ TƯ PHÁP CỤC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH, CHỨNG THỰC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 25/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2015

16

Công văn 04/BNN-KH quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

04/BNN-KH,Công văn 04 2013,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Khoáng sản làm vật liệu xây dựng,Quy hoạch thăm dò khoáng sản,Quy hoạch khai thác khoáng sản,Quy hoạch sử dụng khoáng sản,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 02/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2013

17

Công văn 04/STP-BTTP về vấn đề liên quan đến hoạt động chứng thực do Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh ban hành

04/STP-BTTP,Công văn 04,Thành phố Hồ Chí Minh,Hoạt động chứng thực,Chứng thực,Công chức chứng thực,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04

Ban hành: 04/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2012

18

Công văn 04/GSQL-TH vướng mắc trong việc thực hiện quy trình thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

04/GSQL-TH,Công văn 04 2012,Cục Giám sát quản lý về hải qu,Quy trình thủ tục Hải Quan,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/GSQL-TH V/v trả lời vướng

Ban hành: 04/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2012

19

Công văn 04/GSQL-GQ1 năm 2015 về nhập khẩu máy trò chơi điện tử do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

04/GSQL-GQ1,Công văn 04 2015,Cục Giám sát quản lý về hải qu,Nhập khẩu máy trò chơi điện tử ,Cục Giám sát quản lý về hải quan ,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 05/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2015

20

Công văn 04/BXD-GĐ hướng dẫn công bố thông tin tổ chức kiểm định, chứng nhận do Bộ Xây dựng ban hành

04/BXD-GD,Công văn 04 2011,Bộ Xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do – Hạnh phúc ---------------- Số: 04/BXD-GĐ V/v Hướng dẫn công bố thông tin các tổ chức kiểm định, chứng nhận Hà

Ban hành: 13/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.179.79