Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 04/CT-NHNN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 46274 công văn

1

Công văn 04/NHNN-TCKT sử dụng tài khoản để theo dõi ngoại tệ phải bán của một số Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước do Ngân hàng Nhà nước ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 04/NHNN-TCKT V/v: Sử dụng tài khoản để theo dõi ngoại tệ phải bán của một số Tập đoàn, TCTy Nhà nước Hà Nội, ngày 04

Ban hành: 04/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2010

2

Công văn 4426/NHNN-VP năm 2016 về tăng cường triển khai Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

quả Chỉ thị 04/CT-NHNN ngày 27/5/2016 về một số giải pháp điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng những tháng cuối năm 2016, trong đó tập trung vào các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Thống đốc NHNN yêu cầu Giám đốc NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố; Chủ tịch HĐQT/HĐTV, Tổng giám đốc các TCTD, tăng cường triển

Ban hành: 13/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2018

3

Công văn số 1606/NHNN-HCM04 ngày 1/10/2004 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc xoá bỏ quảng cáo, niêm yết giá cả hàng hoá, dịch vụ bằng ngoại tệ trái quy định

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1606/NHNN-HCM04 V/v xoá bỏ việc quảng cáo, niêm yết giá cả hàng hoá, dịch vụ bằng ngoại tệ trái quy định Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2004 Kính gửi - Ban Tư tưởng Văn hoá

Ban hành: 01/10/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

4

Công văn 9783/NHNN-TTGSNH năm 2015 về câu hỏi liên quan đến nội dung Thông tư 04/2015/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9783/NHNN-TTGSNH V/v Các câu hỏi liên quan đến nội dung Thông tư số 04/2015/TT-NHNN Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2015

Ban hành: 22/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2017

5

Công văn 9551/NHNN-CSTT triển khai Chỉ thị 2164/CT-TTg về đẩy mạnh sản xuất, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, dịch vụ, bình ổn giá cả, thị trường trong dịp Tết Nguyên đán Tân Mão và quý I năm 2011 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

thị số 04/CT-NHNN ngày 04 tháng 11 năm 2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về thực hiện các giải pháp tiền tệ, tín dụng và ngân hàng góp phần ổn định giá cả và kinh tế vĩ mô. - Thực hiện đúng các quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng tại Thông tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20 tháng 5 năm 2010 và Thông tư

Ban hành: 08/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2011

6

Công văn 7031/NHNN-TTGSNH năm 2019 về cảnh báo cho vay cầm cố số tiết kiệm không có phương án sử dụng vốn vay do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7031/NHNN-TTGSNH V/v cảnh báo cho vay cầm cố sổ tiết kiệm không có phương án sử dụng vốn vay Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm

Ban hành: 06/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2019

7

Công văn 1667/NHNN-VP năm 2015 thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1667/NHNN-VP V/v triển khai thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2015

Ban hành: 19/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2015

8

Công văn 5661/NHNN-QLNH năm 2019 về thanh toán giao dịch góp vốn, mua cổ phần của cá nhân nước ngoài sinh sống tại Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5661/NHNN-QLNH V/v thanh toán giao dịch góp vốn, mua cổ phần của cá nhân nước ngoài sinh sống tại Việt Nam Hà Nội, ngày 24

Ban hành: 24/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2019

9

Công văn 7491/NHNN-TD năm 2018 phối hợp đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp theo Chỉ thị 25/CT-TTg do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7491/NHNN-TD V/v phối hợp đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp theo Chỉ thị 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ Hà

Ban hành: 03/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2018

10

Công văn 5228/NHNN-CSTT năm 2019 về hoạt động cho vay ngang hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ----------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5228/NHNN-CSTT V/v hoạt động cho vay ngang hàng Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2019 Kính gửi:

Ban hành: 08/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2019

11

Công văn 3855/NHNN-TTGSNH trả lời kiến nghị trong Báo cáo Quý I năm 2015 về thành lập mới và mở rộng mạng lưới Quỹ tín dụng nhân dân do Ngân hàng Nhà nước ban hành

dân (QTDND): NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố thực hiện cấp phép thành lập QTDND theo quy định tại Thông tư số 04/2015/TT-NHNN ngày 31/3/2015 quy định về QTDND và NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố phải báo cáo Thống đốc NHNN chấp thuận chủ trương trước khi chấp thuận thành lập mới QTDND theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN tại Chỉ thị số 05/CT-NHNN ngày

Ban hành: 28/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2015

12

Công văn 4666/NHNN-TD năm 2019 về hỗ trợ khách hàng vay vốn bị thiệt hại do ảnh hưởng của dịch tả lợn Châu Phi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20/5/2019. Để kịp thời nắm bắt dư nợ cho vay, dư nợ bị thiệt hại và kết quả triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành chăn nuôi lợn, NHNN yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố, các tổ chức tín dụng (TCTD) thực hiện một số nội dung sau: 1. Báo cáo NHNN

Ban hành: 19/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2019

13

Công văn 6627/NHNN-TD năm 2018 về triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chỉ thị 15/CT-TTg do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6627/NHNN-TD V/v triển khai Luật Hỗ trợ DNNVV, Chỉ thị 15/CT-TTg Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2018

Ban hành: 04/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2018

14

Công văn 3952/NHNN-QLNH năm 2019 về nhập khẩu vàng chứa trong khay để sản xuất chip điện tử do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3952/NHNN-QLNH V/v nhập khẩu vàng chứa trong khay để sản xuất chip điện tử Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2019

Ban hành: 28/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2019

15

Công văn 3837/NHNN-QLNH năm 2019 về nhập khẩu vàng trang sức bán thành phẩm do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3837/NHNN-QLNH V/v nhập khẩu vàng trang sức bán thành phẩm Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2019

Ban hành: 24/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2019

16

Công văn 3457/NHNN-QLNH năm 2019 về nhập khẩu vàng trang sức bán thành phẩm do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3457/NHNN-QLNH V/v nhập khẩu vàng trang sức bán thành phẩm Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2019

Ban hành: 13/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2019

17

Công văn 3452/NHNN-QLNH năm 2019 xử lý vướng mắc về quản lý ngoại hối do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3452/NHNN-QLNH V/v xử lý vướng mắc về quản lý ngoại hối Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2019 Kính

Ban hành: 13/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2019

18

Công văn 3404/NHNN-QLNH năm 2019 trả lời kiến nghị tại Cổng thông tin điện tử của Chính phủ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3404/NHNN-QLNH V/v trả lời kiến nghị tại Cổng thông tin điện tử của Chính phủ Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2019

Ban hành: 10/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2019

19

Công văn 04/TANDTC-PC năm 2018 về áp dụng Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết 41/2017/QH14 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/TANDTC-PC V/v áp dụng BLHS năm 2015 và Nghị quyết số 41 của Quốc hội Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2018

Ban hành: 09/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2018

20

Công văn 1783/NHNN-TD năm 2019 phối hợp triển khai giải pháp mở rộng tín dụng, góp phần hạn chế tín dụng đen do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1783/NHNN-TD V/v phối hợp triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng, góp phần hạn chế tín dụng đen Hà Nội, ngày

Ban hành: 18/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.48.142