Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 04/CT-BCT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 15895 văn bản

1

Chỉ thị 04/CT-BCT năm 2017 tăng cường công tác quản lý nhà nước và chấp hành quy định của pháp luật về thủy điện do Bộ Công thương ban hành

Số: 04/CT-BCT Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2017 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ CHẤP HÀNH QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ THỦY ĐIỆN Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 62/2013/QH13

Ban hành: 07/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2017

2

Chỉ thị 04/CT-BCT năm 2016 về tăng cường công tác an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong khai thác than do Bộ Công Thương ban hành

Số: 04/CT-BCT Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2016 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC AN TOÀN, PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ, PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TRONG KHAI THÁC THAN Trong năm 2015 và quý I năm 2016, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Tổng công ty Đông Bắc đã

Ban hành: 06/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2016

3

Chỉ thị 04/CT-BCT năm 2015 tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn việc buôn bán, vận chuyển, tàng trữ thuốc lá nhập lậu do Bộ Công thương ban hành

Số: 04/CT-BCT Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2015 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, KIỂM SOÁT, NGĂN CHẶN VIỆC BUÔN BÁN, VẬN CHUYỂN, TÀNG TRỮ THUỐC LÁ NHẬP LẬU Trong thời gian vừa qua các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã

Ban hành: 24/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2015

4

Chỉ thị 04/CT-BCT năm 2013 triển khai ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2013 của ngành Công Thương

Hạnh phúc --------------- Số: 04/CT-BCT Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2013 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TRIỂN KHAI Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠI HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2013 CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG Thực hiện Thông báo số 44/TB-VPCP ngày 25 tháng 01 năm

Ban hành: 08/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2013

5

Chỉ thị 04/CT-BCT năm 2012 triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP và Quyết định 443/QĐ-BCT về Chương trình hành động của ngành Công thương thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước do Bộ Công thương ban hành

04/CT-BCT,Chỉ thị 04 2012,Bộ Công thương,Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội,Chương trình hành động,Dự toán ngân sách nhà nước,Văn hóa - Xã hội BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/CT-BCT

Ban hành: 22/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2012

6

Chỉ thị 04/CT-BCT năm 2011 về cung cấp điện và vận hành hệ thống điện mùa khô do Bộ Công thương ban hành

04/CT-BCT,Chỉ thị 04 2011,Bộ Công thương,Cung cấp điện mùa khô ,Vận hành hệ thống điện mùa khô ,Tài nguyên - Môi trường BỘ CÔNG THƯƠNG ------------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 04/CT-BCT

Ban hành: 28/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2011

7

Chỉ thị 04/CT-BCT năm 2010 về việc đảm bảo cung cấp điện mùa khô 2010 do Bộ Công thương ban hành

04/CT-BCT,Chỉ thị 04,Bộ Công thương,Đảm bảo cung cấp điện mùa khô ,Tài nguyên- Môi trường BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 04/CT-BCT Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2010

Ban hành: 28/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2010

8

Chỉ thị 04/CT-BCT về việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định mùa khô năm 2009 và hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2009 do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

04/CT-BCT,Chỉ thị 04 2009,Bộ Công thương,Văn hóa - Xã hội BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 04/CT-BCT Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2009 CHỈ THỊ VỀ

Ban hành: 12/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2009

9

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BCT năm 2019 hợp nhất Quyết định về Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại do Bộ Công Thương ban hành

04/VBHN-BCT,Văn bản hợp nhất 04 2019,Bộ Công thương,Chương trình quốc gia,Xây dựng quản lý khai thác,Xúc tiến thương mại,Thương mại BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/VBHN-BCT

Ban hành: 29/07/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2019

10

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BCT năm 2018 về hợp nhất thông tư quy định điều kiện kinh doanh than do Bộ Công thương ban hành

04/VBHN-BCT,Văn bản hợp nhất 04 2018,Bộ Công thương,Điều kiện kinh doanh than,Điều kiện kinh doanh than mỏ,Kinh doanh than,Thương mại,Tài nguyên - Môi trường BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/01/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2018

11

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BCT năm 2017 hợp nhất Thông tư quy định quản lý, kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

04/VBHN-BCT,Văn bản hợp nhất 04 2017,Bộ Công thương,Lĩnh vực công nghiệp,Kiểm soát tiền chất công nghiệp ,Danh mục tiền chất,Tiền chất công nghiệp,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG THƯƠNG ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/01/2017

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2017

12

Thông tư 04/2019/TT-BCT quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

04/2019/TT-BCT,Thông tư 04 2019,Bộ Công thương,Hạn ngạch thuế quan,Hạn ngạch thuế quan muối trứng gia cầm,Hạn ngạch thuế quan muối ,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2019

13

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BCT năm 2016 hợp nhất Thông tư quy định quản lý, kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

04/VBHN-BCT,Văn bản hợp nhất 04 2016,Bộ Công thương,Lĩnh vực công nghiệp,Kiểm soát tiền chất công nghiệp ,Thương mại điện tử,Nhượng quyền thương mại BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/VBHN-BCT

Ban hành: 21/06/2016

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2016

14

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BCT năm 2015 hợp nhất Thông tư quy định quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia do Bộ Công thương ban hành

04/VBHN-BCT,Văn bản hợp nhất 04 2015,Bộ Công thương,Văn bản hợp nhất ,Văn bản hợp nhất 2015,Hệ thống điện quốc gia,Điều độ hệ thống điện quốc gia,Thương mại BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 31/12/2015

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2016

15

Thông tư 04/2018/TT-BCT quy định về việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước ASEAN do Bộ Công thương ban hành

04/2018/TT-BCT,Thông tư 04 2018,Bộ Công thương,Hạn ngạch thuế quan,Hạn ngạch thuế quan trong ASEAN,Hạn ngạch thuế quan trứng gia cầm,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 02/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2018

16

Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2019 về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang

04/CT-UBND,Chỉ thị 04 2019,Tỉnh Tuyên Quang,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/CT-UBND Tuyên Quang, ngày 05 tháng 9 năm 2019

Ban hành: 05/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2019

17

Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2019 về thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 do tỉnh Bến Tre ban hành

04/CT-UBND,Chỉ thị 04 2019,Tỉnh Bến Tre,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/CT-UBND Bến Tre, ngày 19 tháng 8 năm 2019 CHỈ THỊ

Ban hành: 19/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2019

18

Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2019 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

04/CT-UBND,Chỉ thị 04 2019,Tỉnh Bắc Kạn,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/CT-UBND Bắc Kạn, ngày 15 tháng 7 năm 2019

Ban hành: 15/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2019

19

Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2019 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do tỉnh Kon Tum ban hành

04/CT-UBND,Chỉ thị 04 2019,Tỉnh Kon Tum,Thương mại,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/CT-UBND Kon Tum, ngày 11 tháng 7

Ban hành: 11/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2019

20

Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2019 về nâng cao chất lượng công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

04/CT-UBND,Chỉ thị 04 2019,Tỉnh Bắc Giang,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/CT-UBND Bắc Giang, ngày 30 tháng 5 năm 2019

Ban hành: 30/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.215.182.36