Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 04/2018/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 5164 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 165.293 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 35.803 CÔNG VĂN
1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2019/BXD về Nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành

QCVN04:2019/BXD,Quy chuẩn QCVN04:2019,Bộ Xây dựng,Xây dựng QCVN 04:2019/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NHÀ CHUNG CƯ National technical regulation on apartment buildings Lời nói đầu QCVN 04:2019/BXD do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ và môi trường trình duyệt, Bộ Khoa học và

Ban hành: 31/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2020

2

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 04-04:2012/BNNPTNT về công trình thủy lợi - Khoan nổ mìn đào đá - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN04-04:2012/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN04-04:2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Công trình thủy lợi,Khoan nổ mìn đào đá ,Yêu cầu kỹ thuật,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 04-04:2012/BNNPTNT CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - KHOAN NỔ MÌN ĐÀO ĐÁ - YÊU CẦU KỸ THUẬT National technical regulation on Hydraulic

Ban hành: 26/06/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

3

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2017/BCT về An toàn trong khai thác quặng hầm lò

QCVN04:2017/BCT,Quy chuẩn QCVN04:2017,Bộ Công thương,Công nghiệp QCVN 04:2017/BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN TRONG KHAI THÁC QUẶNG HẦM LÒ National technical regulation on safety On underground mine of ore exploitation LỜI NÓI ĐẦU QCVN 04:2017/BCT do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về

Ban hành: 28/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2019

4

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2017/BTC về Bè nhẹ cứu sinh dự trữ quốc gia

QCVN04:2017/BTC,Quy chuẩn QCVN04:2017,Bộ Tài chính ban hành QCVN 04: 2017/BTC QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI BÈ NHẸ CỨU SINH DỰ TRỮ QUỐC GIA National technical regulation on national reserve of raft-type life-saving apparatus MỤC LỤC Lời nói đầu 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi điều chỉnh

Ban hành: 10/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2017

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 19127:2018 (ISO 19127:2005) về Thông tin địa lý - Mã trắc địa và tham số

TCVNISO19127:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVNISO19127:2018,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 19127:2018 ISO 19127:2005 THÔNG TIN ĐỊA LÝ- MÃ TRẮC ĐỊA VÀ THAM SỐ Geographic information - Geodetic codes and parameters Lời nói đầu TCVN ISO 19127:2018 hoàn toàn tương đương với ISO 19127:2005. TCVN ISO 19127:2018 do

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2019

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 19131:2018 (ISO 19131:2007) về Thông tin địa lý - Yêu cầu kỹ thuật sản phẩm dữ liệu

TCVNISO19131:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVNISO19131:2018,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 19131:2018 ISO 19131:2007 THÔNG TIN ĐỊA LÝ - YÊU CẦU KỸ THUẬT SẢN PHẨM DỮ LIỆU Geographic information - Data product specifications Lời nói đầu TCVN ISO 19131:2018 hoàn toàn tương đương ISO 19131:2007.

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2019

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 37101:2018 về Hạ phát triển bền vững cho cộng đồng - Hệ thống quản lý về phát triển bền vững - Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng

TCVN37101:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN37101:2018,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 37101:2018 HẠ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CHO CỘNG ĐỒNG - HỆ THỐNG QUẢN LÝ VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - CÁC YÊU CẦU VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Sustainable development in communities - Management system for sustainable development - Requirements

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2019

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 37120:2018 về Phát triển bền vững cho cộng đồng - Các chỉ số về dịch vụ và chất lượng sống đô thị

TCVN37120:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN37120:2018,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 37120:2018 PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CHO CỘNG ĐỒNG - CÁC CHỈ SỐ VỀ DỊCH VỤ VÀ CHẤT LƯỢNG SỐNG ĐÔ THỊ Sustainable development in communities - Indicators for city services and quality of life Lời nói đầu TCVN 37120:2018 được xây

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2019

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 37151:2018 về Hạ tầng thông minh cho cộng đồng - Nguyên tắc và yêu cầu đối với chuẩn đo kết quả hoạt động

TCVN37151:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN37151:2018,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 37151:2018 HẠ TẦNG THÔNG MINH CHO CỘNG ĐỒNG - NGUYÊN TẮC VÀ YÊU CẦU ĐỐI VỚI CHUẨN ĐO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG Smart community infrastructures - Principles and requirements for performance metrics Lời nói đầu TCVN 37151:2018 tương

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2019

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 37150:2018 về Hạ tầng thông minh cho cộng đồng - Xem xét hoạt động hiện tại liên quan đến chuẩn đo

TCVN37150:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN37150:2018,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 37150:2018 HẠ TẦNG THÔNG MINH CHO CỘNG ĐỒNG - XEM XÉT HOẠT ĐỘNG HIỆN TẠI LIÊN QUAN ĐẾN CHUẨN ĐO Smart community infrastructures - Review of existing activities relevant to metrics Lời nói đầu TCVN 37150:2018 tương đương có

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2019

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 37152:2018 về Hạ tầng thông minh cho cộng đồng - Khuôn khổ chung về phát triển và vận hành

TCVN37152:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN37152:2018,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 37152:2018 HẠ TẦNG THÔNG MINH CHO CỘNG ĐỒNG - KHUÔN KHỔ CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN VÀ VẬN HÀNH Smart community infrastructures - Common framework for development and operation Lời giới thiệu Mật độ các đô thị ngày càng gia tăng làm phát

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2019

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12263:2018 về Thông tin địa lý - Tài liệu ngữ cảnh bản đồ trên nền web

TCVN12263:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12263:2018,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12263:2018 THÔNG TIN ĐỊA LÝ - TÀI LIỆU NGỮ CẢNH BẢN ĐỒ TRÊN NỀN WEB Geographic information - Web map context documents Lời nói đầu TCVN 12263:2018 hoàn toàn tương đương tài liệu Web Map Context Documents (phiên bản 1.1.0)

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2019

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12264:2018 về Thông tin địa lý - Dịch vụ vùng dữ liệu trên nền web

TCVN12264:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12264:2018,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12264:2018 THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DỊCH VỤ VÙNG DỮ LIỆU TRÊN NỀN WEB Geographic information - Web coverage service Lời nói đầu TCVN 12264:2018 hoàn toàn tương đương tài liệu OGC 09-110r4 của tổ chức Không Gian Địa lý (OGC).

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2019

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12265:2018 (ISO 6709:2008) về Thông tin địa lý - Biểu diễn vị trí điểm địa lý bằng tọa độ

TCVN12265:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12265:2018,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12265:2018 ISO 6709:2008 THÔNG TIN ĐỊA LÝ- BIỂU DIỄN VỊ TRÍ ĐIỂM ĐỊA LÝ BẰNG TỌA ĐỘ Geographic information - Representation of geographic point location by coordinates Lời nói đầu TCVN 12265:2018 hoàn toàn tương đương ISO

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2019

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12266:2018 (ISO 19128:2005) về Thông tin địa lý - Giao diện máy chủ bản đồ trên nền web

TCVN12266:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12266:2018,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12266:2018 ISO 19128:2005 THÔNG TIN ĐỊA LÝ - GIAO DIỆN MÁY CHỦ BẢN ĐỒ TRÊN NỀN WEB Geographic information - Web map server interface Giới thiệu Dịch vụ bản đồ trên nền web (WMS) dùng để xuất bản bản đồ dữ liệu không gian

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2019

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 19109:2018 (ISO 19109:2005) về Thông tin địa lý - Quy tắc lược đồ ứng dụng

TCVNISO19109:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVNISO19109:2018,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 19109:2018 ISO 19109:2005 THÔNG TIN ĐỊA LÍ - QUY TẮC LƯỢC ĐỒ ỨNG DỤNG Geographic information - Rules for application schema MỤC LỤC Lời giới thiệu 1. Phạm vi áp dụng 2. Tính tương thích 3. Tài liệu viện

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2019

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1078:2018 về Phân lân nung chảy

TCVN1078:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN1078:2018,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1078:2018 PHÂN LÂN NUNG CHẢY Fused phosphate fertilizers Lời nói đầu TCVN 1078:2018 thay thế TCVN 1078:1999. TCVN 1078:2018 do Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2019

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4440:2018 về Phân supe phosphat đơn

TCVN4440:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4440:2018,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4440:2018 PHÂN SUPE PHOSPHAT ĐƠN Single super phosphate fertilizers Lời nói đầu TCVN 4440:2018 thay thế TCVN 4440:2004. TCVN 4440:2018 do Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2019

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5815:2018 về Phân hỗn hợp NPK - Phương pháp thử

TCVN5815:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5815:2018,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5815:2018 PHÂN HỖN HỢP NPK - PHƯƠNG PHÁP THỬ NPK mixed fertilizer- Test method Lời nói đầu TCVN 5815:2018 thay thế TCVN 5815:2001. TCVN 5815:2018 do Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp biên soạn, Bộ Nông nghiệp và

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2019

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8368:2018 về Gạo nếp trắng

TCVN8368:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8368:2018,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8368:2018 GẠO NẾP TRẮNG Milled glutinous rice Lời nói đầu TCVN 8368:2018 thay thế TCVN 8368:2010; TCVN 8368:2018 do Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.51.69