Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 04/2016/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 56691 công văn

1

Chương trình 04/CTr-UBND năm 2017 An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Thái Bình đến năm 2020

04/CTr-UBND,Công văn 04,Tỉnh Thái Bình,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/CTr-UBND Thái Bình, ngày 11 tháng 4 năm 2017

Ban hành: 11/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2017

2

Công văn 10704/BCT-QLCL năm 2016 hướng dẫn áp dụng Quyết định 2968/-BCT (vụ SG04) do Bộ Công thương ban hành

Số: 10704/BCT-QLCT V/v hướng dẫn áp dụng Quyết định số 2968/-BCT (vụ SG04) Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2016 Kính gửi: Tổng cục Hải quan Ngày 28 tháng 10 năm 2016, Bộ Công Thương đã nhận được công văn số 10228/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc đề nghị hướng dẫn áp dụng quyết định số

Ban hành: 09/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2016

3

Công văn 10704/BCT-QLCT năm 2016 hướng dẫn áp dụng Quyết định 2968/-BCT (vụ SG04) do Bộ Công thương ban hành

Số: 10704/BCT-QLCT V/v hướng dẫn áp dụng Quyết định số 2968/-BCT (vụ SG04) Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2016 Kính gửi: Tổng cục Hải quan Ngày 28 tháng 10 năm 2016, Bộ Công Thương đã nhận được công văn số 10228/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc đề nghị hướng dẫn áp dụng quyết định số

Ban hành: 09/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2016

4

Công văn 278/UBND-TH năm 2018 về đính chính Quyết định 04/2017/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

-TH V/v đính chính Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình Tân Bình, ngày 12 tháng 02 năm 2018 Kính gửi: - Các cơ quan, ban ngành thuộc quận; - Ủy ban nhân dân 15 phường quận Tân Bình. Do sơ suất trong

Ban hành: 12/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2018

5

Công văn 1495/UBND-TM năm 2013 đính chính Quyết định 04/2013/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Trị ban hành

1495/UBND-TM,Công văn 1495,Tỉnh Quảng Trị,Điều chỉnh phân bổ kế hoạch vốn ,Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013 ,đính chính Quyết định 04/2013/QĐ-UBND ,phân bổ kế hoạch vốn Quảng Trị ,Chương trình mục tiêu quốc gia Quảng Trị,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ---------

Ban hành: 24/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2013

6

Công văn 469/UBND-NN&TNMT đính chính Quyết định 04/2012/QĐ-UBND do tỉnh Hà Nam ban hành

469/UBND-NN&TNMT,Công văn 469,Tỉnh Hà Nam,Khuyến khích đầu tư, đính chính Quyết định 04/2012/QĐ-UBND ,Chính sách hỗ trợ,Xây dựng nông thôn mới ,Đầu tư,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2013

7

Công văn 04/TANDTC-PC năm 2018 về áp dụng Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết 41/2017/QH14 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

04/TANDTC-PC,Công văn 04 2018,Tòa án nhân dân tối cao,Áp dụng pháp luật,Áp dụng văn bản pháp luật,Áp dụng văn bản quy phạm pháp luật,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2018

8

Công văn 3104/BCA-C04 về tổng kết tình hình, kết quả công tác phòng, chống ma túy năm 2019 và phương hướng công tác trọng tâm năm 2020 do Bộ Công an ban hành

3104/BCA-C04,Công văn 3104 2019,Bộ Công An,Phòng chống ma túy,Công tác trọng tâm,Phương hướng nhiệm vụ,Thể thao - Y tế BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3104/BCA-C04 V/v tổng kết tình hình, kết

Ban hành: 16/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2019

9

Công văn 1374/VPCP-CN năm 2020 về 04 dự án đường sắt sử dụng 7.000 tỷ đồng vốn dự phòng kế hoạch 2016-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

án đường sắt sử dụng 7.000 tỷ đồng vốn dự phòng kế hoạch 2016 - 2020 Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2020 Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải. Về 04 dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh sử dụng 7.000 tỷ đồng nguồn vốn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn

Ban hành: 24/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2020

10

Công văn 5872/UBND-TKCT năm 2016 đính chính Quyết định 51/2016/QĐ-UBND do tỉnh Lâm Đồng ban hành

51/2016/QĐ-UBND ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng Lâm Đồng, ngày 23 tháng 09 năm 2016 Kính gửi: - Văn phòng Chính phủ; - Bộ Nội vụ; - Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản); - Thường trực Tỉnh ủy; - Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; - Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh

Ban hành: 23/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2016

11

Công văn 04/TCT-CS năm 2017 xử lý thuế giá trị gia tăng đầu vào của tài sản cố định đã khấu trừ khi doanh nghiệp phá sản do Tổng cục Thuế ban hành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/TCT-CS V/v chính sách thuế Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2017 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Dương Tổng cục Thuế nhận được công văn số 13630/CT-KTT3 ngày 13/9/2016 và công văn số

Ban hành: 03/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2017

12

Công văn 94/UBND-VX đính chính Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND quy định mức chi ngân sách đối với một số lĩnh vực thể dục thể thao của tỉnh Hà Nam

94/UBND-VX,Công văn 94,Tỉnh Hà Nam,đính chính 04/2013/QĐ-UBND,đính chính 04/2013/QĐ-UBND Hà Nam,Chi thể dục thể thao ,Chi hoạt động thể dục thể thao ,chi ngân sách thể dục thể thao Hà Nam,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 21/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2013

13

Công văn 3065/BTC-QLCS năm 2016 triển khai Nghị định 04/2016/NĐ-CP và Thông tư 23/2016/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3065/BTC-QLCS V/v triển khai Nghị định số 04/2016/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 23/2016/TT-BTC. Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2016 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan

Ban hành: 09/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2016

14

Công văn 04/CTVN-THGP năm 2016 về phúc đáp văn bản 1623/GSQL-GQ1 do Cơ quan quản lý CITES Việt Nam ban hành

04/CTVN-THGP,Công văn 04 2016,Cơ quan quản lý CITES Việt Nam,Phúc đáp văn bản ,cấp giấy phép xuất khẩu hàng hoá ,Động thực vật hoang dã,Quản lý động thực vật hoang dã,Nhập khẩu động thực vật hoang dã,Xuất khẩu động thực vật hoang dã,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CƠ QUAN QUẢN LÝ

Ban hành: 06/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2016

15

Công văn 4804/LĐTBXH-PC năm 2018 về báo cáo thống kê theo Thông tư 04/2016/TT-BTP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

4804/LĐTBXH-PC V/v báo cáo thống kê theo Thông tư số 04/2016/TT-BTP Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2018 Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Thực hiện công văn số 4204/BTP-VP ngày 01/11/2017 của Bộ Tư pháp về việc báo cáo thống kê số liệu theo Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 03/3/2016 của Bộ Tư pháp.

Ban hành: 13/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2018

16

Công văn 756/UBND-NCPC năm 2015 về đính chính Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2015 và Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

756/UBND-NCPC,Công văn 756 2015,Thành phố Cần Thơ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 756/UBND-NCPC V/v đính chính Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 21

Ban hành: 13/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2015

17

Công văn 3945/BTP-KHTC hướng dẫn, đôn đốc xây dựng báo cáo thống kê năm 2016 theo Thông tư 04/2016/TT-BTP do Bộ Tư pháp ban hành

đôn đốc xây dựng báo cáo thống kê năm 2016 theo Thông tư số 04/2016/TT-BTP Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2016 Kính gửi: Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ Để triển khai quy định về pháp luật thống kê thuộc trách nhiệm của Ngành Tư pháp và đảm bảo kịp thời tổng hợp số liệu thống kê

Ban hành: 04/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2016

18

Công văn 152/UBND-TH năm 2018 về đính chính Quyết định 65/2016/QĐ-UBND do tỉnh An Giang ban hành

152/UBND-TH,Công văn 152 2018,Tỉnh An Giang,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 152/UBND-TH V/v đính chính Quyết định số 65/2016/QĐ-UBND

Ban hành: 31/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2018

19

Công văn 148/UBND-TH năm 2018 về đính chính Quyết định 34/2016/QĐ-UBND do tỉnh An Giang ban hành

148/UBND-TH,Công văn 148 2018,Tỉnh An Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 148/UBND-TH V/v đính chính Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày

Ban hành: 30/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2018

20

Công văn 04/BXD-KTXD năm 2015 về thanh toán giá hợp đồng theo đơn giá cố định do Bộ Xây dựng ban hành

04/BXD-KTXD,Công văn 04 2015,Bộ Xây dựng,Hợp đồng đơn giá cố định ,Thanh toán giá hợp đồng,Thanh toán giá hợp đồng 2015,Hợp đồng xây dựng,Giá hợp đồng xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 02/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.89