Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 04/2014/N��-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 74135 công văn

1

Công văn số 0476/KT3-N5 về việc ngưng kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với các thiết bị điện nhập khẩu đã qua sử dụng do Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 ban hành

0476/KT3-N5,Công văn 0476 2004,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3 ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc N

Ban hành: 10/05/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2008

2

Công văn 5922/TCT-CS năm 2017 xin ý kiến về dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 51/2010/NĐ-CP, Nghị định 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

Nghị định thay thế Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ về hóa đơn. Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố: 1) Nghiên cứu dự thảo Nghị định, có ý kiến tham gia với Tổng cục Thuế. 2) Chủ động phối hợp với các đơn vị để báo cáo, tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố có ý kiến tham gia với Bộ

Ban hành: 26/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2017

3

Công văn 16811/BTC-TCT năm 2017 xin ý kiến về dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 51/2010/NĐ-CP, Nghị định 04/2014/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

hàng hóa, cung ứng dịch vụ (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2011) và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP (dưới đây gọi chung là Nghị định 51/2010/NĐ-CP). Sau gần 7 năm thực hiện, bên cạnh những kết quả đạt được, Nghị định 51/2010/NĐ-CP đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập về

Ban hành: 12/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2017

4

Công văn 04/TWPCTT năm 2021 về chủ động ứng phó với thiên tai trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai ban hành

04/TWPCTT,Công văn 04 2021,Chủ động ứng phó với thiên tai trong bầu cử đại biểu,Ứng phó thiên tai trong bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV,Ứng phó thiên tai trong bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI ------- CỘNG

Ban hành: 03/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2021

5

Công văn 144/QLHĐXD-SXD năm 2014 về quản lý chất lượng công trình xây dựng theo Nghị định 15/2013/NĐ-CP và Quyết định 04/2014/QĐ-UBND do Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ban hành

quản lý chất lượng CTXD theo Nghị định số 15/2013/NĐ-CP và Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND Hà Tĩnh, ngày 27 tháng 02 năm 2014 Kính gửi: - Các sở: Giao thông vận tải, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Công thương; - UBND các huyện, thành phố, thị xã, Ban quản lý khu kinh tế;

Ban hành: 27/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2014

6

Công văn 04/UBQG-VP hướng dẫn hoạt động năm 2021 do Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam ban hành

04/UBQG-VP,Công văn 04 2021,Hoạt động của Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ,Hoạt động của Ủy ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam,Hướng dẫn hoạt động năm 2021 vì sự tiến bộ của phụ nữ,Bộ máy hành chính ỦY BAN QUỐC GIA VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 19/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2021

7

Công văn 3307/BTC-QLCS năm 2019 thực hiện Nghị định 04/2019/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

hiện Nghị định số 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2019 Kính gửi: - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở Trung ương; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Các Tập đoàn kinh tế do Thủ tướng Chính phủ quyết định

Ban hành: 22/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2019

8

Công văn 04/TANDTC-TH năm 2020 về phối hợp tăng cường biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

04/TANDTC-TH,Công văn 04 2021,Tòa án nhân dân tối cao,Tăng cường phòng ngừa tội phạm giết người,Phối hợp biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người,Biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người,Trách nhiệm hình sự TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 08/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2021

9

Công văn 2680/BTC-KHTC năm 2019 về thực hiện Nghị định 04/2019/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

NĐ số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2019 Kính gửi: Các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính Thực hiện Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ

Ban hành: 11/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2019

10

Công văn 481/TTg-KTN xuất cấp vắc xin cúm gia cầm H5N1 Re5 dự phòng năm 2014 cho các địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

cúm gia cầm H5N1 Re5 dự phòng năm 2014 cho các địa phương Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2014 Kính gửi: - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; - Bộ Tài chính; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số

Ban hành: 17/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2014

11

Công văn 739/BGDĐT-CTHSSV năm 2014 tăng cường phòng, chống dịch cúm gia cầm A(H7N9) do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

739/BGDDT-CTHSSV,Công văn 739 2014,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Phòng chống dịch cúm gia cầm,phòng chống dịch cúm gia cầm 2014,phòng chống dịch cúm gia cầm H7N9,Giáo dục,Thể thao - Y tế BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2014

12

Công văn 722/VPCP-KGVX năm 2014 triển khai công tác phòng, chống dịch cúm A (H7N9) do Văn phòng Chính phủ ban hành

722/VPCP-KGVX,Công văn 722 2014,Văn phòng Chính phủ,Phòng chống dịch cúm A H7N9,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 722/VPCP-KGVX V/v triển khai công tác

Ban hành: 27/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2014

13

Công văn 61/KCB-NV năm 2014 sẵn sàng công tác tiếp nhận, điều trị cúm A, cúm A (H7N9) do Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành

điều trị cúm A, cúm A (H7N9) Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2014 Kính gửi: - Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; - Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Y tế các Bộ, ngành. Hiện nay dịch cúm A (H7N9) đang tiếp tục

Ban hành: 15/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2014

14

Công văn 1950/CT-TTHT năm 2014 vướng mắc khi thực hiện Nghị định 04/NĐ-CP về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

khi thực hiện Nghị định số 04/NĐ-CP TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2014 Kính gửi: - Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 04/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch

Ban hành: 26/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2014

15

Công văn 2104/STC-CS năm 2019 về thanh lý xe ô tô theo quy định tại Nghị định 04/2019/NĐ-CP do Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh ban hành

2104/STC-CS Về việc thanh lý xe ô tô theo quy định tại Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2019 Kính gửi: - Các Sở - Ban - Ngành thành phố; - Ủy ban nhân dân các quận huyện; - Các Tổ chức chính trị - xã hội;

Ban hành: 08/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2019

16

Công văn 8695/VPCP-KTN năm 2014 về Dự án đầu tư xây dựng khu công viên cây xanh tại phân khu N11, Thành phố Hà Nội theo hình thức BT do Văn phòng Chính phủ ban hành

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8695/VPCP-KTN V/v Dự án ĐTXD khu công viên cây xanh tại phân khu N11, Thành phố Hà Nội theo hình thức BT. Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2014 Kính gửi: Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội. Xét đề

Ban hành: 31/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2014

17

Công văn 04/TANDTC-PC năm 2018 về áp dụng Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết 41/2017/QH14 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

04/TANDTC-PC,Công văn 04 2018,Tòa án nhân dân tối cao,Áp dụng pháp luật,Áp dụng văn bản pháp luật,Áp dụng văn bản quy phạm pháp luật,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2018

18

Công văn 2458/VPCP-KTN năm 2014 nghiên cứu điều chỉnh, lập dự án đầu tư xây dựng khu công viên cây xanh tại phân khu N11, thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

dự án ĐTXD khu công viên cây xanh tại phân khu N11, TP Hà Nội Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2014 Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Tập đoàn VINGROUP - Công ty CP có văn bản số 76/2014/CV-VINGROUP-PTDA ngày 21 tháng 3 năm 2014 gửi Thủ tướng Chính phủ, đề nghị được nghiên cứu điều chỉnh và

Ban hành: 11/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2014

19

Công văn 3104/BCA-C04 về tổng kết tình hình, kết quả công tác phòng, chống ma túy năm 2019 và phương hướng công tác trọng tâm năm 2020 do Bộ Công an ban hành

3104/BCA-C04,Công văn 3104 2019,Bộ Công An,Phòng chống ma túy,Công tác trọng tâm,Phương hướng nhiệm vụ,Thể thao - Y tế BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3104/BCA-C04 V/v tổng kết tình hình, kết

Ban hành: 16/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2019

20

Công văn 1172/LĐTBXH-KHTC năm 2021 bổ sung cơ sở xây dựng tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng theo quy định tại Nghị định 04/2019/NĐ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1172/LĐTBXH-KHTC V/v bổ sung cơ sở xây dựng tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng theo quy định tại Nghị định số 04/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2021 Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc

Ban hành: 23/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.135.174