Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 04/2014/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 72166 công văn

1

Công văn 5922/TCT-CS năm 2017 xin ý kiến về dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 51/2010/NĐ-CP, Nghị định 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

Nghị định thay thế Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ về hóa đơn. Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố: 1) Nghiên cứu dự thảo Nghị định, có ý kiến tham gia với Tổng cục Thuế. 2) Chủ động phối hợp với các đơn vị để báo cáo, tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố có ý kiến tham gia với Bộ

Ban hành: 26/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2017

2

Công văn 16811/BTC-TCT năm 2017 xin ý kiến về dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 51/2010/NĐ-CP, Nghị định 04/2014/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

hàng hóa, cung ứng dịch vụ (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2011) và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP (dưới đây gọi chung là Nghị định 51/2010/NĐ-CP). Sau gần 7 năm thực hiện, bên cạnh những kết quả đạt được, Nghị định 51/2010/NĐ-CP đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập về

Ban hành: 12/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2017

3

Công văn 3307/BTC-QLCS năm 2019 thực hiện Nghị định 04/2019/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

hiện Nghị định số 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2019 Kính gửi: - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở Trung ương; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Các Tập đoàn kinh tế do Thủ tướng Chính phủ quyết định

Ban hành: 22/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2019

4

Công văn 2680/BTC-KHTC năm 2019 về thực hiện Nghị định 04/2019/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2019 Kính gửi: Các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính Thực hiện Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ

Ban hành: 11/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2019

5

Công văn 144/QLHĐXD-SXD năm 2014 về quản lý chất lượng công trình xây dựng theo Nghị định 15/2013/NĐ-CP và Quyết định 04/2014/QĐ-UBND do Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ban hành

quản lý chất lượng CTXD theo Nghị định số 15/2013/NĐ-CP và Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND Hà Tĩnh, ngày 27 tháng 02 năm 2014 Kính gửi: - Các sở: Giao thông vận tải, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Công thương; - UBND các huyện, thành phố, thị xã, Ban quản lý khu kinh tế;

Ban hành: 27/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2014

6

Công văn 2104/STC-CS năm 2019 về thanh lý xe ô tô theo quy định tại Nghị định 04/2019/NĐ-CP do Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh ban hành

2104/STC-CS Về việc thanh lý xe ô tô theo quy định tại Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2019 Kính gửi: - Các Sở - Ban - Ngành thành phố; - Ủy ban nhân dân các quận huyện; - Các Tổ chức chính trị - xã hội;

Ban hành: 08/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2019

7

Công văn 1950/CT-TTHT năm 2014 vướng mắc khi thực hiện Nghị định 04/NĐ-CP về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

khi thực hiện Nghị định số 04/NĐ-CP TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2014 Kính gửi: - Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 04/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch

Ban hành: 26/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2014

8

Công văn 1172/LĐTBXH-KHTC năm 2021 bổ sung cơ sở xây dựng tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng theo quy định tại Nghị định 04/2019/NĐ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1172/LĐTBXH-KHTC V/v bổ sung cơ sở xây dựng tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng theo quy định tại Nghị định số 04/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2021 Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc

Ban hành: 23/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2021

9

Công văn 1725/LĐTBXH-KHTC năm 2020 bổ sung cơ sở xây dựng tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng theo quy định tại Nghị định 04/2019/NĐ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1725/LĐTBXH-KHTC V/v bổ sung cơ sở xây dựng tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng theo quy định tại Nghị định số 04/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2020 Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Thực

Ban hành: 19/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2020

10

Công văn 3866/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2020 về Đánh giá việc thực hiện và đề xuất nội dung sửa đổi Nghị định 44/2014/NĐ-CP do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

3866/BTNMT-TCQLDD,Công văn 3866 2020,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Đánh giá thực hiện Nghị định 44/2014/NĐ-CP,Đánh giá đề xuất sửa đổi Nghị định 44/2014/NĐ-CP,Đề xuất sửa đổi bảng giá đất,Bất động sản,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2020

11

Công văn 3065/BTC-QLCS năm 2016 triển khai Nghị định 04/2016/NĐ-CP và Thông tư 23/2016/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

--------------- Số: 3065/BTC-QLCS V/v triển khai Nghị định số 04/2016/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 23/2016/TT-BTC. Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2016 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương; - Ủy

Ban hành: 09/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2016

12

Công văn 2804/VPCP-QHĐP năm 2017 thực hiện Nghị định 98/2014/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

98/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2017 Kính gửi: Bộ Tài chính. Về các kiến nghị, đề xuất tại văn bản số 6303/BNV-TH ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Nội vụ báo cáo việc thực hiện Nghị định 98/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính

Ban hành: 24/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2017

13

Công văn 11165/VPCP-NN năm 2019 về kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá 5 năm thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá 5 năm thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2019 Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 7586/TTr-BNN-TCTS ngày 10 tháng 10 năm 2019 về phê duyệt kế hoạch

Ban hành: 06/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2019

14

Công văn 943/VPCP-QHĐP năm 2017 thực hiện Nghị định 98/2014/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số: 943/VPCP-QHĐP V/v triển khai thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2017 Kính gửi: - Bộ Nội vụ; - Bộ Tài chính; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Về các kiến nghị, đề xuất tại văn

Ban hành: 07/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2017

15

Công văn 3325/BNN-PCTT năm 2019 giải đáp việc thực hiện Nghị định 94/2014/NĐ-CP về Quỹ phòng chống thiên tai do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

--------------- Số: 3325/BNN-PCTT V/v giải đáp việc thực hiện Nghị định 94/2014/NĐ-CP về Quỹ PCTT Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2019 Kính gửi: - Văn phòng Chính phủ; - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Bộ Nông nghiệp và Phát

Ban hành: 14/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2019

16

Công văn 3516/BGTVT-VT năm 2019 về đổi quy định về Người điều hành vận tải tại Nghị định 86/2014/NĐ-CP do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) nhận được Văn bản số 2684/VPCP-ĐMDN ngày 04/4/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc kiến nghị của doanh nghiệp (gửi kèm kiến nghị của Công ty TNHH Quốc tế Cargo Rush về đổi quy định về Người điều hành vận tải tại Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014). Vấn đề này, Bộ GTVT có ý kiến như sau: Ngày 12/4/2019,

Ban hành: 17/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2019

17

Công văn 1667/NHNN-VP năm 2015 thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số: 1667/NHNN-VP V/v triển khai thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2015 Kính gửi: Các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Triển khai thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành

Ban hành: 19/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2015

18

Công văn 43/BXD-QLN năm 2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định 84/2013/NĐ-CP và 188/2013/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 84/2013/NĐ-CP và Nghị định số 188/2013/NĐ-CP. Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2014 Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế Bộ Xây dựng nhận được công văn số 547/SXD-QLN&TTBĐS ngày 14/5/2014 của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị hướng dẫn triển khai thực hiện

Ban hành: 07/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2014

19

Công văn 3302/TCHQ-GSQL năm 2014 về văn bản hướng dẫn Nghị định 202/2013/NĐ-CP và 187/2013/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

hướng dẫn Nghị định số 202/2013/NĐ-CP và Nghị định số 187/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2014 Kính gửi: - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; - Bộ Y tế; - Bộ Giao thông vận tải; - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; - Bộ Thông tin và Truyền thông;

Ban hành: 31/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2014

20

Công văn 01/BNN-TCCB năm 2014 thực hiện Nghị định 158/2007/NĐ-CP và 150/2013/NĐ-CP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

01/BNN-TCCB,Công văn 01 2014,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n, thực hiện 158/2007/NĐ-CP,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/BNN-TCCB V/v thực hiện

Ban hành: 02/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.234.169