Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 04/2013/TT-BYT, "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 189730 văn bản

1

Thông tư 04/2013/TT-BYT hướng dẫn việc phê duyệt và áp dụng giá dịch vụ khám, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc các bộ, ngành khác quản lý do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

04/2013/TT-BYT,Thông tư 04 2013,Bộ Y tế,Giá dịch vụ khám chữa bệnh ,Cơ sở khám chữa bệnh,Cơ sở khám chữa bệnh công lập,Cơ sở khám chữa bệnh nhà nước ,Phê duyệt giá khám bệnh,Giá khám bệnh,Giá khám bệnh 2013,Giá khám chữa bệnh ,Mức giá khám chữa bệnh 2013,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ --------

Ban hành: 21/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2013

2

Thông tư 04/2021/TT-BYT hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất do Bộ Y tế ban hành

04/2021/TT-BYT,Thông tư 04 2021,Bộ Y tế,Thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế,Hướng dẫn thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm,Chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2021

3

Thông tư 04/2019/TT-BYT quy định về phân cấp thẩm quyền cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính và đình chỉ hoạt động xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

04/2019/TT-BYT,Thông tư 04 2019,Bộ Y tế,Xét nghiệm HIV,Phí cấp giấy chứng nhận ,Cấp giấy chứng nhận,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2019/TT-BYT Hà Nội, ngày 28 tháng 3

Ban hành: 28/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2019

4

Thông tư 04/2018/TT-BYT về quy định Thực hành tốt phòng thí nghiệm do Bộ Y tế ban hành

04/2018/TT-BYT,Thông tư 04 2018,Bộ Y tế,Phòng thí nghiệm,Quản lý phòng thí nghiệm,Quy định kỹ thuật phòng thí nghiệm,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2018/TT-BYT

Ban hành: 09/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2018

5

Thông tư 04/2017/TT-BYT Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

04/2017/TT-BYT,Thông tư 04 2017,Bộ Y tế,Danh mục vật tư y tế,Quỹ bảo hiểm y tế,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2017/TT-BYT Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2017

Ban hành: 14/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2017

6

Thông tư 04/2016/TT-BYT quy định về khám, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến khám, chữa bệnh lao do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

04/2016/TT-BYT,Thông tư 04 2016,Bộ Y tế,Thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT,Thanh toán chi phí khám chữa bệnh,Chẩn đoán bệnh lao,Quản lý bệnh lao ,Khám chữa bệnh lao,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 26/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2016

7

Thông tư 04/2015/TT-BYT Quy định về thừa nhận tiêu chuẩn quản lý chất lượng cơ sở khám, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

04/2015/TT-BYT,Thông tư 04 2015,Bộ Y tế,Tiêu chuẩn quản lý chất lượng ,Thừa nhận tiêu chuẩn ,Chất lượng cơ sở khám chữa bệnh,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2015/TT-BYT

Ban hành: 17/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2015

8

Thông tư 04/2014/TT-BYT quy định điều kiện hoạt động, thủ tục thành lập cơ sở hiến máu chữ thập đỏ do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

04/2014/TT-BYT,Thông tư 04 2014,Bộ Y tế,cơ sở hiến máu chữ thập đỏ,thành lập cơ sở hiến máu chữ thập đỏ,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 06/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2014

9

Chỉ thị 04/CT-BYT năm 2021 về tăng cường thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong ngành y tế giai đoạn 2021-2025 do Bộ Y tế ban hành

04/CT-BYT,Chỉ thị 04 2021,Bộ Y tế,Tăng cường thực hiện công tác thi đua ngành y tế,Tăng cường công tác thi đua trong ngành y tế,Tăng cường công tác khen thưởng trong ngành y tế,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2021

10

Thông tư 04/2013/TT-TTCP quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại do Thanh tra Chính phủ ban hành

04/2013/TT-TTCP,Thông tư 04 2013,Thanh tra Chính phủ,Bộ máy hành chính THANH TRA CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 04/2013/TT-TTCP Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2013

Ban hành: 29/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2013

11

Thông tư 04/2013/TT-BVHTTDL Quy định tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp, lập và công bố danh sách giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc; thủ tục cử người tham gia giám định tư pháp và thành lập hội đồng giám định trong lĩnh vực văn hóa do Bộ Văn hóa - Thể thao và

04/2013/TT-BVHTTDL,Thông tư 04 2013,Bộ Văn hóa thể thao và du lịch,Giám định viên tư pháp,Danh sách giám định viên tư pháp ,Thành lập Hội đồng Giám định,Lĩnh vực văn hóa,Dịch vụ pháp lý,Thủ tục Tố tụng,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 03/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2013

12

Thông tư 04/2013/TT-BTNMT quy định về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

04/2013/TT-BTNMT,Thông tư 04 2013,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai,Cơ sở dữ liệu đất đai ,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 24/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2013

13

Thông tư 04/2013/TT-BNV hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan, tổ chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

04/2013/TT-BNV,Thông tư 04 2013,Bộ Nội vụ,Công tác văn thư,Quy chế công tác văn thư lưu trữ,Công tác văn thư lưu trữ,Công tác văn thư lưu trữ 2013,Quy chế về công tác văn thư,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2013

14

Thông tư 04/2013/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 07/2012/TT-BGTVT quy định về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

04/2013/TT-BGTVT,Thông tư 04 2013,Bộ Giao thông vận tải,Sửa đổi thông tư 07/2012/TT-BGTVT,Nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên,Đăng ký thuyền viên làm việc,Đăng ký thuyền viên ,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2013

15

Thông tư 04/2013/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 32/2010/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về bảo hiểm thất nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

04/2013/TT-BLDTBXH,Thông tư 04 2013,Bộ Lao động - Thương binh và X,Bảo hiểm thất nghiệp,Chế độ bảo hiểm thất nghiệp,Thời hạn đăng ký thất nghiệp ,Đăng ký thất nghiệp ,Sửa đổi Thông tư 32/2010/TT-BLĐTBXH ,Trợ cấp thất nghiệp ,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------

Ban hành: 01/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2013

16

Thông tư 04/2013/TT-NHNN quy định về hoạt động chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

04/2013/TT-NHNN,Thông tư 04 2013,Ngân hàng Nhà nước,Hoạt động chiết khấu ,Chiết khấu công cụ chuyển nhượng,Tổ chức tín dụng,Giấy tờ có giá,Chiết khấu giấy tờ có giá,Chi nhánh ngân hàng nước ngoài,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 01/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

17

Thông tư 04/2013/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông kèm theo Thông tư 10/2012/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

04/2013/TT-BGDDT,Thông tư 04 2013,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Quy chế thi tốt nghiệp phổ thông,Quy chế thi tốt nghiệp,Quy chế thi tốt nghiệp THPT,Quy chế thi,Thi tốt nghiệp,Thi tốt nghiệp trung học phổ thông,Kỳ thi tốt nghiệp phổ thông,Thi tốt nghiệp THPT,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 21/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2013

18

Thông tư 04/2013/TT-BCT quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường, muối, trứng gia cầm năm 2013 do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

04/2013/TT-BCT,Thông tư 04 2013,Bộ Công thương,Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ,Nhập khẩu đường muối trứng ,Hạn ngạch thuế quan,Hạn ngạch thuế quan 2013 ,Nhập khẩu trứng gia cầm,Nhập khẩu đường muối,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 08/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2013

19

Thông tư 04/2013/TT-BKHCN hướng dẫn tiêu chí đánh giá đề tài, dự án thuộc Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

04/2013/TT-BKHCN,Thông tư 04 2013,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghệ thông tin BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2013/TT-BKHCN Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm

Ban hành: 30/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2013

20

Thông tư 04/2013/TT-BTTTT về Quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

04/2013/TT-BTTTT,Thông tư 04 2013,Bộ Thông tin và Truyền thông,Kênh tần số phát thanh FM,Quy hoạch kênh tần số phát thanh ,Tần số phát thanh ,Tần số phát thanh FM,Tần số FM,Quy hoạch sử dụng tần số FM,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 23/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.9.125