Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 04/2010/CT-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 113393 văn bản

1

Chỉ thị 04/2010/CT-UBND về tổ chức thực hiện ngày pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương

04/2010/CT-UBND,Chỉ thị 04,Tỉnh Bình Dương,Tổ chức thực hiện,Ngày pháp luật,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2010/CT-UBND Thủ Dầu Một, ngày 22

Ban hành: 22/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2013

2

Chỉ thị 04/2010/CT-UBND về công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự; tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ và phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân; công tác tuyển sinh quân sự và đăng ký, quản lý, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, chiến đấu lực lượng dự bị động viên năm 2011 do Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn ban hành

04/2010/CT-UBND,Chỉ thị 04,Thành phố Hồ Chí Minh,Đăng ký nghĩa vụ quân sự,Tuyển chọn công dân nhập ngũ,Lực lượng Dự bị động viên ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 04/2010/CT-UBND

Ban hành: 21/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2010

3

Chỉ thị 04/2010/CT-UBND về tổ chức đón Tết Nguyên đán Tân Mão 2011 do Ủy ban nhân dân quận 8 ban hành

04/2010/CT-UBND,Chỉ thị 04,Thành phố Hồ Chí Minh,Tết Nguyên đán Tân Mão ,Văn hóa- Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 04/2010/CT-UBND Quận 8, ngày 15 tháng 12 năm

Ban hành: 15/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2010

4

Chỉ thị 04/2010/CT-UBND về việc chấn chỉnh công tác đăng ký, quản lý hộ tịch do thành phố Cần Thơ ban hành

Số: 04/2010/CT-UBND Cần Thơ, ngày 07 tháng 10 năm 2010 CHỈ THỊ VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ HỘ TỊCH Sau gần 05 năm thực hiện Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch, nhìn chung việc đăng ký và quản lý hộ tịch trên

Ban hành: 07/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2013

5

Chỉ thị 04/2010/CT-UBND triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Số: 04/2010/CT-UBND Đà Lạt, ngày 06 tháng 9 năm 2010 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được Quốc hội thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2009, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm

Ban hành: 06/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2013

6

Chỉ thị 04/2010/CT-UBND về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Bến Tre do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

04/2010/CT-UBND,Chỉ thị 04,Tỉnh Bến Tre,Ứng dụng công nghệ thông tin,Công nghệ thông tin UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 04/2010/CT-UBND Bến Tre, ngày 27 tháng 8 năm 2010

Ban hành: 27/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2010

7

Chỉ thị 04/2010/CT-UBND tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự do tỉnh Hưng Yên ban hành

Số: 04/2010/CT-UBND Hưng Yên, ngày 20 tháng 8 năm 2010 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ Công tác thi hành án dân sự giữ vai trò quan trọng trong việc bảo đảm hiệu lực của các bản án, quyết định của Tòa án và các cơ quan có thẩm quyền

Ban hành: 20/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2013

8

Chỉ thị 04/2010/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn huyện Bình Chánh do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành

04/2010/CT-UBND,Chỉ thị 04 2010,Thành phố Hồ Chí Minh,Quản lý nhà nước về môi trường,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 04/2010/CT-UBND Bình

Ban hành: 10/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2010

9

Chỉ thị 04/2010/CT-UBND về toàn dân chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” do tỉnh Lào Cai ban hành

04/2010/CT-UBND,Chỉ thị 04 2010,Tỉnh Lào Cai,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2010/CT-UBND Lào Cai, ngày 20 tháng 5 năm 2010

Ban hành: 20/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2013

10

Chỉ thị 04/2010/CT-UBND thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

04/2010/CT-UBND Vị Thanh, ngày 18 tháng 5 năm 2010 CHỈ THỊ VỀ VIỆC THỰC HIỆN TIẾT KIỆM TRONG SỬ DỤNG ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG. Thực hiện Quyết định số 80/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ V/v phê duyệt Chương trình tiết kiệm điện giai đoạn 2006-2010; Chỉ thị số

Ban hành: 18/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2014

11

Chỉ thị 04/2010/CT-UBND tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo do tỉnh Thái Bình ban hành

04/2010/CT-UBND,Chỉ thị 04,Tỉnh Thái Bình,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2010/CT-UBND Thái Bình, ngày 17 tháng 03 năm

Ban hành: 17/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2014

12

Chỉ thị 04/2010/CT-UBND về tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2010 do Tỉnh Nghệ An ban hành

04/2010/CT-UBND,Chỉ thị 04,Tỉnh Nghệ An,Tăng cường công tác,Thu Ngân sách Nhà nước,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2010/CT-UBND Vinh, ngày 08 tháng

Ban hành: 08/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2014

13

Chỉ thị 04/2010/CT-UBND phát động, thực hiện Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Canh Dần năm 2010 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

04/2010/CT-UBND,Chỉ thị 04 2010,Tỉnh Vĩnh Phúc,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2010/CT-UBND Vĩnh Yên, ngày 01 tháng 02 năm 2010

Ban hành: 01/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2013

14

Chỉ thị 04/2010/CT-UBND về việc tăng cường vận động hiến máu tình nguyện năm 2010 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

04/2010/CT-UBND,Chỉ thị 04,Thành phố Hồ Chí Minh,Vận động hiến máu tình nguyện,Năm 2010,Văn hóa- Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 04/2010/CT-UBND TP. Hồ Chí Minh, ngày 26

Ban hành: 26/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2010

15

Chỉ thị 04/2010/CT-UBND thực hiện công tác kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

04/2010/CT-UBND,Chỉ thị 04,Tỉnh An Giang,Kiểm định chất lượng,Cơ sở giáo dục phổ thông,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 04/2010/CT-UBND Long Xuyên, ngày

Ban hành: 12/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2010

16

Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2019 về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang

04/CT-UBND,Chỉ thị 04 2019,Tỉnh Tuyên Quang,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/CT-UBND Tuyên Quang, ngày 05 tháng 9 năm 2019

Ban hành: 05/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2019

17

Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2019 về thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 do tỉnh Bến Tre ban hành

04/CT-UBND,Chỉ thị 04 2019,Tỉnh Bến Tre,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/CT-UBND Bến Tre, ngày 19 tháng 8 năm 2019 CHỈ THỊ

Ban hành: 19/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2019

18

Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2019 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

04/CT-UBND,Chỉ thị 04 2019,Tỉnh Bắc Kạn,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/CT-UBND Bắc Kạn, ngày 15 tháng 7 năm 2019

Ban hành: 15/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2019

19

Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2019 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do tỉnh Kon Tum ban hành

04/CT-UBND,Chỉ thị 04 2019,Tỉnh Kon Tum,Thương mại,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/CT-UBND Kon Tum, ngày 11 tháng 7

Ban hành: 11/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2019

20

Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2019 về nâng cao chất lượng công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

04/CT-UBND,Chỉ thị 04 2019,Tỉnh Bắc Giang,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/CT-UBND Bắc Giang, ngày 30 tháng 5 năm 2019

Ban hành: 30/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.81.210