Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 04/2008/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 161973 văn bản

1

Quyết định 04/2008/QĐ-UBND về quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm văn hóa quận 8 do Ủy ban nhân dân quận 8 ban hành

Số: 04/2008/QĐ-UBND Quận 8, ngày 26 tháng 11 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM VĂN HÓA QUẬN 8 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm

Ban hành: 26/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2008

2

Quyết định 04/2008/QĐ-UBND Quy chế phân công trách nhiệm tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo tại Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

04/2008/QD-UBND,Quyết định 04 2008,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2008/QĐ-UBND Gò Vấp, ngày 13 tháng 10 năm 2008

Ban hành: 13/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2017

3

Quyết định 04/2008/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

04/2008/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số

Ban hành: 28/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2008

4

Quyết định 04/2008/QĐ-UBND về quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra xây dựng các phường thuộc quận 3 do Ủy ban nhân dân quận 3 ban hành

Số: 04/2008/QĐ-UBND Quận 3, ngày 19 tháng 8 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA XÂY DỰNG CÁC PHƯỜNG THUỘC QUẬN 3 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số

Ban hành: 19/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2008

5

Quyết định 04/2008/QĐ-UBND giải thể Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em huyện, chuyển các chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em huyện vào các phòng có liên quan do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

04/2008/QĐ-UBND Cần Giờ, ngày 24 tháng 6 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ GIẢI THỂ ỦY BAN DÂN SỐ - GIA ĐÌNH VÀ TRẺ EM HUYỆN, CHUYỂN CÁC CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ỦY BAN DÂN SỐ - GIA ĐÌNH VÀ TRẺ EM HUYỆN VÀO CÁC PHÒNG CÓ LIÊN QUAN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

Ban hành: 24/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2008

6

Quyết định 04/2008/QĐ-UBND thành lập Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành

Số: 04/2008/QĐ-UBND Bình Chánh, ngày 24 tháng 6 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định

Ban hành: 24/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2008

7

Quyết định 04/2008/QĐ-UBND quy định về cấp phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Thái Bình

04/2008/QD-UBND,Quyết định 04 2008,Tỉnh Thái Bình,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2008/QĐ-UBND Thái Bình, ngày 18 tháng 06 năm

Ban hành: 18/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2018

8

Quyết định 04/2008/QĐ-UBND bãi bỏ, sửa đổi về phí và lệ phí tại phụ lục kèm theo Quyết định 84/2006/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành

04/2008/QD-UBND,Quyết định 04 2008,Tỉnh Tuyên Quang,Bãi bỏ,Phí lệ phí,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 04/2008/QĐ-UBND Tuyên

Ban hành: 22/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2010

9

Quyết định 04/2008/QĐ-UBND về Quy định phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ tỉnh Yên Bái do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành

04/2008/QD-UBND,Quyết định 04 2008,Tỉnh Yên Bái,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 04/2008/QĐ-UBND Yên Bái, ngày 15 tháng 4 năm 2008

Ban hành: 15/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2011

10

Quyết định 04/2008/QĐ-UBND Quy định về quản lý thực hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành

04/2008/QĐ-UBND Đồng Hới, ngày 04 tháng 4 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THỰC HIỆN CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG BÌNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Khoa học

Ban hành: 04/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2011

11

Quyết định 04/2008/QĐ-UBND về thành lập Sở Công thương tỉnh Bạc Liêu

04/2008/QD-UBND,Quyết định 04,Tỉnh Bạc Liêu,Thành lập Sở Công Thương ,Sở Công Thương,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2008/QĐ-UBND

Ban hành: 28/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2014

12

Quyết định 04/2008/QĐ-UBND ban hành Đơn giá xây dựng nhà ở, công trình phụ cho các hộ tái định cư thuộc dự án di dân, tái định cư Thủy điện Sơn La tỉnh Điện Biên do Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành

phúc ------------------- Số: 04/2008/QĐ-UBND Điện Biên Phủ, ngày 20 tháng 3 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC: BAN HÀNH ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG NHÀ Ở, CÔNG TRÌNH PHỤ CHO CÁC HỘ TÁI ĐỊNH CƯ THUỘC DỰ ÁN DI DÂN, TÁI ĐỊNH CƯ THỦY ĐIỆN SƠN LA TỈNH ĐIỆN BIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN

Ban hành: 20/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2009

13

Quyết định 04/2008/QĐ-UBND về quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra xây dựng phường thuộc quận Tân Bình do Ủy ban nhân dân quận Tân Bình ban hành

Số: 04/2008/QĐ-UBND Tân Bình, ngày 12 tháng 3 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA XÂY DỰNG PHƯỜNG THUỘC QUẬN TÂN BÌNH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ

Ban hành: 12/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2008

14

Quyết định 04/2008/QĐ-UBND quy định về bảo vệ môi trường đối với hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bến Tre do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

04/2008/QD-UBND,Quyết định 04 2008,Tỉnh Bến Tre,Bảo vệ môi trường,Chăn nuôi,Tỉnh Bến Tre,Doanh nghiệp,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 04/2008/QĐ-UBND

Ban hành: 25/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2008

15

Quyết định 04/2008/QĐ-UBND thành lập Ban quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên cơ sở Ban quản lý dự án đê điều do tỉnh Hưng Yên ban hành

04/2008/QD-UBND,Quyết định 04 2008,Tỉnh Hưng Yên,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2008/QĐ-UBND H­ưng Yên, ngày 22 tháng 02 năm 2008

Ban hành: 22/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2015

16

Quyết định 04/2008/QĐ-UBND sửa đổi quy định về tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh ban hành kèm theo Quyết định 06/2007/QĐ-UBND do tỉnh Hòa Bình ban hành

04/2008/QD-UBND,Quyết định 04 2008,Tỉnh Hòa Bình,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN  TỈNH HOÀ BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2008/QĐ-UBND Hoà Bình, ngày 20 tháng

Ban hành: 20/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2014

17

Quyết định 04/2008/QĐ-UBND sửa đổi Chỉ thị 12/2007/CT-UBND về thực hiện Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông do tỉnh Bình Phước ban hành

04/2008/QD-UBND,Quyết định 04 2008,Tỉnh Bình Phước,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2008/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 19 tháng 02

Ban hành: 19/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2013

18

Quyết định 04/2008/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

04/2008/QĐ-UBND Long Xuyên, ngày 18 tháng 02 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG HỌC PHÍ Ở CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÔNG LẬP THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân

Ban hành: 18/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2008

19

Quyết định 04/2008/QĐ-UBND ban hành đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành

Số: 04/2008/QĐ-UBND Phủ Lý, ngày 18 tháng 02 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số

Ban hành: 18/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2010

20

Quyết định 04/2008/QĐ-UBND quy định thành phần tiếp khách, đối tượng khách được mời cơm đối với chế độ chi tiêu tiếp khách trong nước tại tỉnh Sơn La do Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành

04/2008/QD-UBND,Quyết định 04 2008,Tỉnh Sơn La,Chi tiêu tiếp khách,Tỉnh Sơn La,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 04/2008/QĐ-UBND Sơn La, ngày 13

Ban hành: 13/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.193.85